CEO Profile

วีรบุรุษด้านสิ่งแวดล้อมได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการบริหารของกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

2508

นายวอน เฮอร์นันเดซ ถือเป็นเป็นหนึ่งในบุคคลของโลกที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคม ในฐานะวีรบุรุษผู้ปกป้องโลกจากการรณรงค์ต่อต้านการค้าขยะพิษและโรงเผาขยะที่ก่อให้เกิดมลพิษในประเทศฟิลิปปินส์และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วอน เฮอร์นันเดซ ยังเป็นชาวฟิลิปปินส์คนแรกที่เคยได้รับรางวัลโกลด์แมน เมื่อปี 2546 ซึ่งเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติเทียบเท่ารางวัลโนเบลสำหรับผู้ทำประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมในระดับรากหญ้า และล่าสุดในปี 2550 ที่ผ่านมา นายเฮอร์นันเดซได้รับการยกย่องให้เป็นวีรบุรุษด้านสิ่งแวดล้อมจากนิตยสารไทม์จากการรณรงค์เปิดโปงมลพิษจากการเผาขยะที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และเป็นภัยคุกคามต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน จนทำให้แผนการก่อตั้งโรงเผาขยะหลายแห่งต้องล้มเลิกไป

Page : [First] [Prev] 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7