เนื้อหาวันที่ : 2008-02-19 12:09:43 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2936 views

ที.เอ็น. อินฟอร์เมชั่น ซิสเท็มส์ เปิดตัวผู้บริหารรุ่นใหม่ไฟแรง

บริษัท ที.เอ็น. อินฟอร์เมชั่น ซิสเท็มส์ จำกัด จัดงานแถลงข่าว "TNIS สู่มิติใหม่" เปิดตัวผู้บริหารรุ่นใหม่ ประธานกลุ่มธุรกิจหลักสามกลุ่มแบ่งเป็น กลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ กลุ่มธุรกิจธนาคารและสถาบันการเงิน และกลุ่มธุรกิจบริการด้านไอที โดยเผยวิสัยทัศน์ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรไทย ที่ทางบริษัท ได้บริหารเตรียมความพร้อม บุคลากรมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อพร้อมก้าวสู่ธุรกิจที่ปรึกษาและบริการด้านไอที ระดับสากล

.

คุณชาย แต่บรรพกุล ประธานกลุ่มธุรกิจธนาคาร  คุณ อัศวิน วราทร ประธานกลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์

คุณวรพจน์ ธีระพรกุล ประธานกลุ่มบริการด้านไอที

.

บริษัท ที.เอ็น. อินฟอร์เมชั่น ซิสเท็มส์ จำกัด จัดงานแถลงข่าว "TNIS สู่มิติใหม่" เปิดตัวผู้บริหารรุ่นใหม่ ประธานกลุ่มธุรกิจหลักสามกลุ่มแบ่งเป็น กลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ กลุ่มธุรกิจธนาคารและสถาบันการเงิน และกลุ่มธุรกิจบริการด้านไอที โดยเผยวิสัยทัศน์ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรไทย ที่ทางบริษัท ได้บริหารเตรียมความพร้อม บุคลากรมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อพร้อมก้าวสู่ธุรกิจที่ปรึกษาและบริการด้านไอที ระดับสากล

.

นายวิกรม  ชัยสินธพ  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.เอ็น. อินฟอร์เมชั่น ซิสเท็มส์ จำกัด ในเครือไทยสงวนวานิช กล่าวว่า "ทางบริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างธุรกิจจากการเป็นผู้ให้บริการติดตั้งระบบ มาเป็น ผู้นำด้านการให้คำปรึกษาและการวางระบบไอทีครบวงจร โดยให้บริการตั้งแต่ การวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ ของลูกค้า จัดหาซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม

.

พร้อมทั้งการปรับให้เหมาะสมกับการใช้งาน และวัฒนธรรมการทำงานในแต่ละองค์กร ดำเนินการ ทดสอบ และส่งมอบการใช้ระบบจนประสบความสำเร็จ รวมไปถึงการบริหารการเปลี่ยนแปลง และบริการหลังการขาย จึงเป็นการบริหารโครงการที่ครบวงจรและสมบูรณ์แบบ เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้า ในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และเตรียมความพร้อมสำหรับการขยายธุรกิจสู่การแข่งขันในตลาดโลก ด้วยทีมงานคนไทย ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง จนมีความเชี่ยวชาญ เสริมความแข็งแกร่งให้กับบริษัทฯ จนถึงปัจจุบัน"

.

วันนี้ บริษัท ที.เอ็น. อินฟอร์เมชั่น ซิสเท็มส์ จำกัด ได้ปรับโครงสร้างบริษัทใหม่ โดยได้แบ่งส่วนธุรกิจออกเป็น สามส่วนอย่างชัดเจน เพื่อการบริการให้คำปรึกษาและวางระบบไอที ได้อย่างครบวงจร และมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยแบ่งออกเป็น กลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์  กลุ่มธุรกิจธนาคารและสถาบันการเงิน และกลุ่มธุรกิจบริการด้านไอที

.

ผู้บริหารรุ่นใหม่ที่จะดูแลและผลักดันขับเคลื่อนให้ธุรกิจทั้งสามส่วนเติบโตต่อไปข้างหน้า ได้แก่ นายอัศวิน วราทร ประธานกลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์  นายชาย แต่บรรพกุล ประธานกลุ่มธุรกิจธนาคารและสถาบันการเงิน และนายวรพจน์ ธีระพรกุล ประธานกลุ่มธุรกิจบริการด้านไอที โดยธุรกิจทั้งสามส่วนล้วนมีทิศทาง การบริหารที่ชัดเจน และพร้อมพัฒนาบุคลากรให้เชี่ยวชาญเฉพาะทางยิ่งขึ้นไป เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานและให้บริการลูกค้าได้สูงสุด

.

นายอัศวิน วราทร ประธานกลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์  เผยถึงโฉมหน้าใหม่ของบริษัทฯ และทิศทางธุรกิจในกลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ว่า บริษัท ที.เอ็น. อินฟอร์เมชั่น ซิสเท็มส์ จำกัด นอกจากจะปรับโครงสร้างใหม่แล้ว ยังได้เปลี่ยนโลโก้ใหม่ให้ทันสมัย แต่ยังคงความหมายของการทำงานร่วมกันทั้งส่วนของพนักงานของบริษัท บริการที่เรามอบให้ และลูกค้าที่ทำงานร่วมกันด้วยความไว้วางใจ  

.

ปัจจุบันกลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์มีบริการให้คำปรึกษา ออกแบบ วางระบบงานบริหารยุทธศาสตร์และ จัดการทรัพยากรภายในองค์กร เพื่อตอบสนองกระบวนการจัดการธุรกิจ ให้กับหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรม หลังจากปรับโครงสร้างแล้ว ทางกลุ่มคาดหวังการเติบโตทางธุรกิจในปีพ.ศ. 2551 ไว้ตามการเติบโตทางเศรษฐกิจ ของประเทศ อีกทั้งโครงการต่างๆ ของทางภาครัฐจะมีทิศทางที่ชัดเจนแน่นอน มากขึ้นอีกด้วย"

.

นายชาย แต่บรรพกุล ประธานกลุ่มธุรกิจธนาคารและสถาบันการเงิน กล่าวเพิ่มเติมว่า "ในส่วนของกลุ่มธุรกิจธนาคารและสถาบันการเงินนั้นครอบคลุมการให้บริการที่ปรึกษาและวางระบบให้กับทั้งธนาคาร บริษัทเช่าซื้อ(ลีสซิ่ง) และบริษัทประกันชีวิตและประกันภัยต่างๆ ด้วยการทำงานอย่างมืออาชีพ และนโยบายพัฒนาบุคลากรของเราอย่างต่อเนื่อง วันนี้บริษัท ที.เอ็น. อินฟอร์เมชั่น ซิสเท็มส์ จำกัด จึงได้ขยายธุรกิจและการบริการไปยังต่างประเทศ อาทิ ประเทศจีน เบลเยี่ยม และฟิลิปปินส์ โดยการทำงานร่วมกับคู่ค้าอย่างใกล้ชิดในการส่งทีมที่ปรึกษาเข้าไปทำงานกับลูกค้าในประเทศต่าง ๆ  อีกด้วย"

.

นายวรพจน์ ธีระพรกุล ประธานกลุ่มธุรกิจบริการด้านไอที ทิ้งท้ายในส่วนของกลุ่มธุรกิจนี้ว่า "เราเป็นผู้ให้คำปรึกษา และให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่การออกแบบระบบ การวางระบบไปจนถึงการให้บริการบำรุงรักษา โดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลของลูกค้า ซึ่งดำเนินการโดยทีมวิศวกรมืออาชีพ พร้อมทั้งมีระบบในการบริหารจัดการที่ทรงประสิทธิภาพ (SMaS) และมีศูนย์บริการทั่วประเทศจำนวน 22 ศูนย์ ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 Version 2000

.

วันนี้เรามั่นใจว่าคุณภาพของงานบริการด้านไอทีของเรา อยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศ ทั้งนี้นอกจากลูกค้าที่เป็นโครงการขนาดใหญ่แล้ว เรายังเน้นกลุ่มลูกค้า ที่เป็นองค์กรธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลาง ซึ่งถือเป็นตลาดที่ยังมีโอกาสอีกมาก เนื่องจากระบบเทคโนโลยีเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญที่ช่วยสนับสนุนธุรกิจหลักขององค์กรต่างๆ และช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันได้เป็นอย่างดี ในขณะที่การบริหารจัดการด้วยตัวองค์กรเอง เป็นเรื่องที่ซับซ้อนยุ่งยากและลงทุนสูง ดั้งนั้นการหามืออาชีพมาช่วยดูแล จึงเป็นทางออกที่เหมาะสม และเป็นทิศทางของตลาดในขณะนี้"

.

ด้วยวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจของผู้บริหารรุ่นใหม่ และบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ อย่างต่อเนื่อง ทำให้ บริษัท ที.เอ็น. อินฟอร์เมชั่น ซิสเท็มส์ จำกัด มองทิศทางธุรกิจไอทีทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ ด้วยความเชื่อมั่นว่าจะมีการเจริญเติบโตเป็นที่น่าพอใจ และมีตลาดใหม่ๆ รวมถึงโอกาสทางธุรกิจที่เปิดกว้างสำหรับบริษัทให้คำปรึกษาและการวางระบบไอทีของคนไทยแน่นอน