เนื้อหาวันที่ : 2009-12-04 11:30:05 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1761 views

ดีแทคสานต่อโครงการทำดีทุกวัน แสดงพลัง “ถัก เย็บ ทอน้ำใจ รวมพลังต้านภัยหนาว”

ดีแทคร่วมใจในกิจกรรมทำดีทุกวัน แสดงพลังจิตอาสา ช่วยเหลือชุมชนด้วยกิจกรรม “ถัก เย็บ ทอน้ำใจ รวมพลังต้านภัยหนาว”

.

นายทอเร่ จอห์นเซ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายพีระพงษ์ กลิ่นละออ ผู้อำนวยการสำนักงานสำนึกรักบ้านเกิด ร่วมให้กำลังใจและขอบคุณพนักงานดีแทคที่ร่วมมือร่วมใจทำกิจกรรมอาสาช่วยเหลือชุมชน หรือ Community volunteering รูปแบบการทำกิจกรรม CSR จากใจระดับองค์กร 

.

โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค ส่งเสริมพนักงานและครอบครัวแบ่งปันเวลาว่าง ฝึกฝีมือ สร้างสมาธิ พร้อมไปกับการทำกิจกรรมด้านจิตอาสานอกเวลาทำงาน เป็น กิจกรรม CSR แบบ อาสาช่วยเหลือชุมชน หรือ Community Volunteering ที่มุ่งสร้างความร่วมมือระหว่างพนักงานให้แสดงความเอื้ออาทรน้ำใจช่วยเหลือสังคม ด้วยการทำกิจกรรม “ถัก เย็บ ทอน้ำใจ รวมพลังต้านภัยหนาว” 

.

โครงการทำดีทุกวันจากดีแทคได้รณรงค์เชิญชวนพนักงานครอบครัวดีแทคทั่วประเทศที่มีฝีมือในการถักผ้าไหมพรมเป็นผ้าห่ม เสื้อ หมวก และผ้าพันคอ และสามารถแบ่งปันเวลาเพื่อถักทอเครื่องนุ่งห่มดังกล่าวโดยไม่กระทบต่อการทำงานในหน้าที่มาร่วมกันทำความดีในครั้งนี้ 

.

จากการรณรงค์ทำกิจกรรมรณรงค์ภายในสองเดือนที่ผ่านมา ณ สำนักงานใหญ่ดีแทค ณ อาคารจัตุรัสจามจุรี สำนักงานสาขาเชียงใหม่ สุราษฏร์ธานี บางแสน และ Call Center รังสิตคลอง 5 ทำให้ได้เครื่องนุ่มห่มกันหนาวจำนวนมากถึงกว่า 300 ชิ้น ซึ่งโครงการทำดีทุกวันจากดีแทค จะได้แบ่งปันนำไปมอบให้กับผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ต่างๆ ต่อไป 

.

การอาสาช่วยเหลือชุมชน หรือ Community Volunteering เป็นการสนับสนุนหรือจูงใจให้พนักงาน หรือคู่ค้าร่วมสละเวลาและแรงงานในการทำงานให้แก่ชุมชน โดยที่ผ่านมา การทำกิจกรรมด้านจิตอาสาของพนักงานเป็นรูปแบบการทำ CSR ซึ่งดีแทคดำเนินการมาแล้วหลากหลายรูปแบบ เช่นการนำพนักงานลงพื้นที่เพื่อปลูกป่าชายเลน

.

การนำพนักงานทำจิตอาสาช่วยเหลือผู้ป่วยในโรงพยาบาลกับกิจกรรมทำดีเพื่อความสุขและรอยยิ้มของเด็กไทย ให้การผ่าตัดฟรีแก่เด็กปากแหว่งเพดานโหว่ กิจกรรมนำเปิดโลกทัศน์และกิจกรรมนันทนาการสำหรับเด็กจากสถานสงเคราะห์ต่างๆ รวมทั้งการให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมระดมทุนเพื่อหารายได้เข้าหน่วยงานการกุศลต่างๆ