เนื้อหาวันที่ : 2009-12-02 09:27:32 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2232 views

ทรีคอม ประกาศ แต่งตั้งผู้จัดการประจำประเทศไทยคนใหม่

ทรีคอม คอร์ปอเรชั่น แต่งตั้ง นายศักดิ์ชาย ปัญญจเร ดำรงตำแหน่งผู้จัดการประจำประเทศไทย ต่อจากนายชิงชัย เมฆทิพย์พาชัย ซึ่งได้รับการเลื่อนตำแหน่งใหม่ เป็นผู้อำนวยการระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ฝ่ายการบริหารช่องทางธุรกิจ (Regional Director of Channel Management)

นายศักดิ์ชาย ปัญญจเร

.

ทรีคอม คอร์ปอเรชั่น แต่งตั้ง นายศักดิ์ชาย ปัญญจเร ดำรงตำแหน่งผู้จัดการประจำประเทศไทย ต่อจากนายชิงชัย เมฆทิพย์พาชัย ซึ่งได้รับการเลื่อนตำแหน่งใหม่ เป็นผู้อำนวยการระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ฝ่ายการบริหารช่องทางธุรกิจ (Regional Director of Channel Management)

.

ในฐานะผู้จัดการประจำประเทศไทยคนใหม่ นายศักดิ์ชาย จะดูแลรับผิดชอบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขาย การบริหารงานลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนการดำเนินงานประจำวันของทรีคอม ประเทศไทย โดยขึ้นตรงต่อ โรส เชน รองประธานและผู้จัดการทั่วไป ของทรีคอม เอเชียแปซิฟิก

.

โรส กล่าวว่า “ประเทศไทยเป็นตลาดที่มีความสำคัญของทรีคอมในเอเชียแปซิฟิก ซึ่งเป็นตลาดที่เรามี การลงทุนอย่างต่อเนื่อง และดิฉันเชื่อมั่นว่าธุรกิจของทรีคอมในประเทศไทยจะก้าวหน้าต่อไปอีกภายใต้ การบริหารงานของคุณศักดิ์ชาย เพราะมีประสบการณ์ด้านการขายและการบริหารบุคลากรที่ยอดเยี่ยม” 

.

นายศักดิ์ชาย ได้ร่วมงานกับทรีคอม ประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2539 โดยก่อนหน้าที่จะได้รับตำแหน่งเป็นผู้จัดการประจำประเทศไทย นายศักดิ์ชายได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายขายมาก่อน และได้สั่งสม ทั้งประสบการณ์ด้านการขาย และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ตลอดระยะเวลากว่า 19 ปีในแวดวง เทคโนโลยีสารสนเทศ

.

ด้านการศึกษา นายศักดิ์ชาย สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์