เนื้อหาวันที่ : 2007-01-04 09:58:08 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1285 views

ไซแมนเทคเผยแนวโน้มความเสี่ยง 5 อันดับแรกใน 2550

ไซแมนเทค เป็นผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันที่ช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่องค์กร เผยเผยแนวโน้มเกี่ยวกับความเสี่ยง 5 อันดับแรกที่อาจจะเกิดขึ้นในปี 2550จากการใช้โปรแกรมการสนทนาแบบด่วน

ไซแมนเทคเผยแนวโน้มเกี่ยวกับความเสี่ยง 5 อันดับแรกที่อาจจะเกิดขึ้นในปี 2550จากการใช้โปรแกรมการสนทนาแบบด่วนมีดังนี้

.

1. การนำโปรแกรม IM มาใช้กันเป็นจำนวนมากและต่อเนื่อง รวมถึงความสามารถในใช้งานร่วมกับระบบอื่นจะเร่งให้เกิดจำนวนของภัยคุกคามบนโปรแกรม IM ให้มีจำนวนมากขึ้น

2. หนอนไวรัสที่มีความซับซ้อนมาก จะเพิ่มการแพร่ระบาดมากขึ้น

3. ข้อมูลสำคัญที่รั่วไหลจากการใช้โปรแกรม IM จะทำให้เกิดความเสียหายทางด้านการเงินที่สำคัญ

4. กฎหมายสำหรับองค์กรจะรวมโปรแกรม IM เป็นหลักฐานทางกฎหมายที่สำคัญ

5. โปรแกรม IM จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการลักลอบข้อมูลที่มีมูลค่า

.

โปรแกรม IM เป็นเครื่องมือการสื่อสารที่เติบโตเร็วที่สุด โดยจำนวนผู้ใช้ที่เป็นทั้งภาคธุรกิจ และกลุ่มผู้ใช้ตามบ้านทั่วไป โดยจะมีจำนวนรวมทั้งสิ้นประมาณ  484 ล้านคนภายในสิ้นปี 2550 เดอะเรดิคาดติ กรุ๊ป ( The Radicati Group) ได้ประมาณการณ์ 85%ขององค์กรเอ็นเตอร์ไพร์ซในอเมริกาเหนือได้ใช้โปรแกรม IM อย่างเช่น AOL instant Messenger, MSN Messenger และ Yahoo! Messenger โดยรายงานกล่าวว่ามีข้อความที่ถูกส่งผ่านโปรแกรม IM มากกว่า 15 พันล้านข้อความต่อวัน

.

ในฐานะที่โปรแกรม IM เป็นแอพพลิเคชั่นที่ประสบความสำเร็จและได้รับการใช้อย่างแพร่หลายบนโลกอินเทอร์เน็ต ทำให้ IM ได้ตกเป็นเป้าหมายการโจมตีที่สำคัญ เพื่อเป็นเครื่องมือในการแพร่กระจายภัยคุกคามที่เกิดจาก IM เช่น ไวรัส, ไวรัสตัวหนอน, สแปมในรูปแบบของโปรแกรม IM (หรือที่เราเรียกว่า SPIM =สปิม), ไวรัสเมล์แวร์ และการจู่โจมแบบฟิชชิ่ง ( Phising) โดยทั่วไปโปรแกรม IM ไม่ได้รับการปกป้อง และ ตรวจสอบ ซึ่งทำให้มันมีจุดอ่อนที่เปิดทางให้ถูกโจมตี และนำไปใช้ประโยชน์ในทางที่ไม่ดีได้ การจู่โจมเหล่านี้ได้เติบโตเพิ่มมากขึ้นจำนวนมากตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา และ ปัจจุบันมีความต้องการการตอบสนองต่อภัยคุกคามเหล่านี้แบบรีลไทม์ สำหรับแอพพลิเคชั่นสำหรับ IM และ แอพพลิเคชั่นแบบ Peer-to-Peer