เนื้อหาวันที่ : 2009-11-24 12:14:07 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1990 views

ยอดผลิตและส่งออกรถยนต์เดือนต.ค. สูงสุดในรอบ 11 เดือน

ส.อ.ท. เผยจำนวนยอดขายภายในประเทศ การผลิต และการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศ เดือนต.ค. ถีบตัวสูงสุดในรอบ 11 เดือน ชี้สะท้อนภาพเศรษฐกิจเริ่มฟื้น

ส.อ.ท. เผยจำนวนยอดขายภายในประเทศ การผลิต และการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศ เดือนต.ค. ถีบตัวสูงสุดในรอบ 11 เดือน ชี้สะท้อนภาพเศรษฐกิจเริ่มฟื้น

.

.

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ โฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนยอดขายภายในประเทศ การผลิต และการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศ ในเดือนมกราคม - ตุลาคม 2552 ดังต่อไปนี้

.

ยอดขาย

          ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศของเดือนตุลาคม 2552 มีจำนวนทั้งสิ้น 53,271 คัน สูงสุดในปีนี้ เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2551 ร้อยละ 8.80 เป็นเดือนที่สองติดต่อกัน และมากกว่าเดือนกันยายนปีนี้ ร้อยละ 9.50 เนื่องจากผลิตรถยนต์เพื่อจำหน่ายในประเทศเพิ่มขึ้นจึงส่งมอบรถยนต์ให้ผู้ซื้อได้มากขึ้น 

.

กำลังซื้อของประชาชนที่เพิ่มขึ้นจากแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล และสินค้าอื่นๆ ส่งออกติดลบน้อยลง อีกทั้งการท่องเที่ยวจากต่างประเทศดีขึ้นเป็นลำดับ ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 119,918 คัน ลดลงจากเดือนตุลาคม 2551 ร้อยละ 13.33 และลดลงจากเดือนกันยายนปีนี้ร้อยละ 7.12 

.

          ตั้งแต่เดือนมกราคม - ตุลาคม 2552 รถยนต์มียอดขาย 419,755 คัน ลดลงจากปี 2551 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 17.70 (เดือนมกราคม - กันยายน 2552 ลดลงร้อยละ 20.50) ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 1,257,773 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - ตุลาคม 2551 ร้อยละ 13.97 

.

          การผลิตจำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนตุลาคม 2552 มีทั้งสิ้น 115,043 คัน สูงสุดตั้งแต่เดือนธันวาคม 2551 เป็นต้นมา ลดลงจากเดือนตุลาคม 2551 ร้อยละ 7.71 แต่มากกว่าเดือนกันยายนปีนี้ ร้อยละ 11.27จำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือนมกราคม - ตุลาคม 2552 มีจำนวนทั้งสิ้น 766,671 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - ตุลาคม 2551 ร้อยละ 35.76 

.
รถยนต์นั่ง เดือนตุลาคม 2552 ผลิตได้ 34,002 คัน ลดลงจากเดือนตุลาคม 2551 ร้อยละ 1.59

ยอดผลิตของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม - ตุลาคม 2552 มีจำนวน 243,273 คัน เท่ากับร้อยละ 31.73 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนมกราคม - ตุลาคม 2551 ร้อยละ 29.03

.

รถยนต์โดยสารขนาดต่ำกว่า 10 ตัน และมากกว่า 10 ตัน ขึ้นไป ในเดือนตุลาคม 2552 ผลิตได้ 60 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2551 ร้อยละ 33.33 รวมเดือนมกราคม - ตุลาคม 2552 ผลิตได้ 306 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - ตุลาคม 2551 ร้อยละ 4.67

.

รถยนต์บรรทุก เดือนตุลาคม 2552 ผลิตได้ทั้งหมด 80,981 คัน ลดลงจากเดือนตุลาคม 2551 ร้อยละ 10.08 และตั้งแต่เดือนมกราคม - ตุลาคม 2552 ผลิตได้ทั้งสิ้น 523,092 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - ตุลาคม 2551 ร้อยละ 38.48

.

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนตุลาคม 2552 ผลิตได้ทั้งหมด 79,322 คัน ลดลงจากเดือนตุลาคม 2551 ร้อยละ 10.68 และตั้งแต่เดือนมกราคม - ตุลาคม 2552 ผลิตได้ทั้งสิ้น 511,520 คัน เท่ากับร้อยละ 66.72 ของยอดการผลิตทั้งหมด โดยลดลงจากเดือนมกราคม - ตุลาคม 2551 ร้อยละ 38.75 โดยแบ่งเป็น

.

· รถกระบะบรรทุก 199,655 คัน ลดลงจากเดือน มกราคม - ตุลาคม 2551 ร้อยละ 45.45
· รถกระบะดับเบิลแค็บ 271,088 คัน ลดลงจากเดือน มกราคม - ตุลาคม 2551 ร้อยละ 36.94
· รถกระบะ PPV 40,777 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือน มกราคม - ตุลาคม 2551 ร้อยละ 3.77

.

· รถบรรทุกต่ำกว่า 5 ตัน เดือนตุลาคม 2552 ผลิตได้ 417 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2551 ร้อยละ 139.66 รวมเดือนมกราคม - ตุลาคม 2552 ผลิตได้ 2,800 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - ตุลาคม 2551 ร้อยละ 31.37

.

· รถบรรทุกขนาด 5 - 10 ตัน เดือนตุลาคม 2552 ผลิตได้ 550 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2551 ร้อยละ 20.09 รวมเดือนมกราคม - ตุลาคม 2552 ผลิตได้ 3,159 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - ตุลาคม 2551 ร้อยละ 37.62 

.

· รถบรรทุกมากกว่า 10 ตัน เดือนตุลาคม 2552 ผลิตได้ 692 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2551 ร้อยละ 11.79 รวมเดือนมกราคม - ตุลาคม 2552 ผลิตได้ 5,613 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - ตุลาคม 2551 ร้อยละ 5.36
รถยนต์บรรทุกทุกขนาดผลิตได้มากกว่าเดือนเดียวกันของปีที่แล้วเป็นเดือนที่สอง สะท้อนให้เห็นถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ดีขึ้น 

.

ผลิตเพื่อส่งออก 

          เดือนตุลาคม 2552 ผลิตได้ 60,624 คัน ลดลงจากเดือนตุลาคม 2551 ร้อยละ 14.23 ส่วนเดือนมกราคม - ตุลาคม 2552 ผลิตได้ 429,176 คัน เท่ากับร้อยละ 55.98 ของยอดการผลิตทั้งหมด ซึ่งลดลงจากปี 2551 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 36.30 

.

          รถยนต์นั่ง เดือนตุลาคม 2552 ผลิตเพื่อการส่งออก 9,682 คัน ลดลงจากเดือนตุลาคม 2551 ร้อยละ 10.45 ยอดผลิตส่งออกของรถยนต์นั่งตั้งแต่เดือนมกราคม - ตุลาคม 2552 จำนวน 93,510 คัน เท่ากับร้อยละ 38.44 ของยอดผลิตรถยนต์นั่ง ซึ่งลดลงจากเดือนมกราคม - ตุลาคม 2551 ร้อยละ 36.26 เนื่องจากส่งออกไปยังตลาดเอเชียและออสเตรเลียลดลง ตลาดเอเชียและออสเตรเลียมีสัดส่วนการส่งออกถึงร้อยละ 62 และ 35 ตามลำดับของการส่งออกรถยนต์นั่งทั้งหมด

.

          รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนตุลาคม 2552 มียอดการผลิตเพื่อการส่งออก 50,942 คัน ลดลงจากเดือนตุลาคม 2551 ร้อยละ 14.92 และตั้งแต่เดือนมกราคม - ตุลาคม 2552 ผลิตเพื่อส่งออกได้ทั้งสิ้น 335,666 คัน เท่ากับร้อยละ 65.62 ของยอดการผลิตรถกระบะ ซึ่งลดลงจากเดือนมกราคม - ตุลาคม 2551 ร้อยละ 36.31 โดยแบ่งเป็น

.

· รถกระบะบรรทุก 83,242 คัน ลดลงจากเดือน มกราคม - ตุลาคม 2551 ร้อยละ 39.36
· รถกระบะดับเบิลแค็บ 228,404 คัน ลดลงจากเดือน มกราคม - ตุลาคม 2551 ร้อยละ 38.15
· รถกระบะ PPV 24,020 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือน มกราคม - ตุลาคม 2551 ร้อยละ 17.43

.
ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ

          เดือนตุลาคม 2552 ผลิตได้ 54,419 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2551 ร้อยละ 0.83 และเดือนมกราคม - ตุลาคม 2552 ผลิตได้ 337,495 คัน เท่ากับร้อยละ 44.02 ของยอดการผลิตทั้งหมด และลดจากเดือนมกราคม - ตุลาคม 2551 ร้อยละ 35.05

.

          รถยนต์นั่ง เดือนตุลาคม 2552 ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 24,320 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2551 ร้อยละ 2.45 ยอดผลิตจำหน่ายในประเทศของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม - ตุลาคม 2552 เท่ากับ 149,763 คัน เท่ากับร้อยละ 61.56 ของยอดการผลิตรถยนต์นั่ง โดยเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม - ตุลาคม 2551 แล้ว ลดลง ร้อยละ 23.63

.

          รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนตุลาคม 2552 มียอดการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 28,380 คัน ลดลงจากเดือนตุลาคม 2551 ร้อยละ 1.92 และตั้งแต่เดือนมกราคม - ตุลาคม 2552 ผลิตได้ทั้งสิ้น 175,854 คัน เท่ากับร้อยละ 34.38 ของยอดการผลิตรถกระบะ ซึ่งลดลงจากเดือนมกราคม - ตุลาคม 2551 ร้อยละ 42.93 ซึ่งแบ่งเป็น

.

· รถกระบะบรรทุก 116,413 คัน ลดลงจากเดือน มกราคม - ตุลาคม 2551 ร้อยละ 49.10
· รถกระบะดับเบิลแค็บ 42,684 คัน ลดลงจากเดือน มกราคม - ตุลาคม 2551 ร้อยละ 29.56
· รถกระบะ PPV 16,757 คัน ลดลงจากเดือน มกราคม - ตุลาคม 2551 ร้อยละ 11.06

.

          รถบรรทุกเดือนตุลาคม 2552 ผลิตได้ 1,659 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2551 ร้อยละ 32.61 รวมเดือนมกราคม - ตุลาคม 2552 ผลิตได้ 11,572 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - ตุลาคม 2551 ร้อยละ 23.24 

.

          รถจักรยานยนต์เดือนตุลาคม 2552 ผลิตรถจักรยานยนต์ได้ทั้งสิ้น 212,494 คัน ลดลงจากเดือนตุลาคม 2551 ร้อยละ 3.86 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 163,684 คัน ลดลงจากปี 2551 ร้อยละ 6.43 และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 48,810 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2551 ร้อยละ 5.91

.

          ยอดการผลิตรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม - ตุลาคม 2552 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,680,772 คัน ลดลงจากปี 2551 ร้อยละ 35.25 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 1,327,423 คัน ลดลงจากปี 2551 ร้อยละ 17.09 และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 353,349 คัน ลดลงจากปี 2551 ร้อยละ 64.47

.
การส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 

          เดือนตุลาคม 2552 ส่งออก 59,502 คัน ส่งออกสูงสุดตั้งแต่เดือนธันวาคม 2551 เป็นต้นมา ลดลงจากเดือนตุลาคม 2551 ร้อยละ 11.89 แต่มากกว่าเดือนกันยายนปีนี้ ร้อยละ 20.10 มีมูลค่าการส่งออก 28,042.37 ล้านบาท ลดลงจากเดือนตุลาคม 2551 ร้อยละ 5.37

.

· เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 1,525.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2551 ร้อยละ 12.08
· ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 10,582.70 ล้านบาท ลดลงจากเดือนตุลาคม 2551 ร้อยละ 18.59
· อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 973.56 ล้านบาท ลดลงจากเดือนตุลาคม 2551 ร้อยละ 15.91

.

          รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนตุลาคม 2552 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 41,124.56 ล้านบาท ลดลงจากเดือนตุลาคม 2551 ร้อยละ 8.92 

.

          เดือนมกราคม - ตุลาคม 2552 ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 423,298 คัน และส่งออกลดลงจากปี 2551 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 36.54 มีมูลค่าการส่งออก 198,498.86 ล้านบาท ลดลงจากมกราคม - ตุลาคม 2551 ร้อยละ 34.79

.

· เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 10,266.31 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม - ตุลาคม 2551 ร้อยละ 35.55
· ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 81,820.72 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม - ตุลาคม 2551 ร้อยละ 30.54
· อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 10,319.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ตุลาคม 2551 ร้อยละ 19.19

.

          รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนมกราคม - ตุลาคม 2552 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 300,905.50 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม - ตุลาคม 2551 ร้อยละ 32.65

.
รถจักรยานยนต์

          เดือนตุลาคม 2552 มีจำนวนส่งออก 55,047 คัน (รวม CBU + CKD) ลดลงจากเดือนตุลาคม 2551 ร้อยละ 0.00 และน้อยกว่าเดือนกันยายนปีนี้ ร้อยละ 14.21 โดยมีมูลค่า 1,354.37 ล้านบาท ลดลงจากเดือนตุลาคม 2551 ร้อยละ 19.42

.

· ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 1,020.97 ล้านบาท ลดลงจากเดือนตุลาคม 2551 ร้อยละ 35.52
· อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 38.22 ล้านบาท ลดลงจากเดือนตุลาคม 2551 ร้อยละ 25.70

.

          รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์ เดือนตุลาคม 2552 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ 2,413.56 ล้านบาท ลดลงจากเดือนตุลาคม 2551 ร้อยละ 27.21

.

          เดือนมกราคม - ตุลาคม 2552 รถจักรยานยนต์ มีจำนวนส่งออก 452,128 คัน (รวม CBU + CKD) ลดลงจากปี 2551 ร้อยละ 59.33 โดยมีมูลค่า 15,666 ล้านบาท ลดลงจากปี 2551 ร้อยละ 25.08

.

· ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 9,411 ล้านบาท ลดลงจากปี 2551 ร้อยละ 45.15
· อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 339 ล้านบาท ลดลงจากปี 2551 ร้อยละ 39.79

.

          รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม - ตุลาคม 2552 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 25,416 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม - ตุลาคม 2551 ร้อยละ 34.21

.

          เดือนตุลาคม 2552 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 43,538.12 ล้านบาท ลดลงจากปี 2551 ร้อยละ 10.17

.

          เดือนมกราคม - ตุลาคม 2552 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 326,321.50 ล้านบาท ลดลงจากปี 2551 ร้อยละ 32.77

.
ประมาณการผลิตรถยนต์ ปี 2552 และ 2553
เดือนพฤศจิกายน 2552 - มกราคม 2553

          นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ โฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยยอดประมาณการการผลิตรถยนต์ในเดือนพฤศจิกายน 2552 - มกราคม 2553 ดังต่อไปนี้

.

          ประมาณการผลิตรถยนต์ในเดือนพฤศจิกายน 2552 - มกราคม 2553 มีจำนวน 332,164 คัน เปรียบเทียบกับยอดผลิตจริงเดือนสิงหาคม - ตุลาคม 2552 ซึ่งมีจำนวน 302,603 คัน เพิ่มขึ้น 29,561 คัน หรือร้อยละ 9.77 และเมื่อเปรียบเทียบกับยอดผลิตจริงเดือนพฤศจิกายน 2551 - มกราคม 2552 ซึ่งมีจำนวน 273,110 คันแล้ว เพิ่มขึ้น 59,054 คันหรือร้อยละ 21.62