เนื้อหาวันที่ : 2009-11-23 10:47:03 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1276 views

มาร์ค รับร้องปัญหาเหมืองอัครา โปรยยาหอม 3 วันมีหนังสือตอบกลับ

ชาวพิจิตร เพชรบูรณ์ และพิษณุโลก ยื่นหนังสือต่อ "อภิสิทธิ์" เรียกร้อง 6 มาตรการแก้ปัญหาเหมืองอัคราด่วน นายกฯ ลั่น 3 วันได้หนังสือตอบกลับแน่นอน

โสธิดา  นุราช
สำนักข่าวประชาธรรมจังหวัดพิจิตร

.

ชาวพิจิตร เพชรบูรณ์ และพิษณุโลก ยื่นหนังสือต่อ "อภิสิทธิ์" เรียกร้อง 6 มาตรการแก้ปัญหาเหมืองอัคราด่วน นายกฯ ลั่น 3 วันได้หนังสือตอบกลับแน่นอน

.

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี

.

วันที่ 21 พ.ย. 52 ชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองทองคำชาตรี ในเขตพื้นที่จังหวัด พิจิตร เพชรบูรณ์ และพิษณุโลก ได้ยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ขณะลงพื้นที่โครงการไทยเข็มแข็ง ที่บ้านดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 

.

ด้านนายอภิสิทธิได้รับหนังสือ และส่งเรื่องให้เลขฯจัดการ ยืนยันกับชาวบ้านว่าอีก 3 วันจะได้รับหนังสือตอบกลับแน่นอน โดยในหนังสือของชาวบ้านนั้นมีข้อเรียกร้อง ทั้งหมด 6 ข้อ และขอให้เร่งดำเนินการภายใน 30 วัน

.

1.ขอให้ยุติการทำเหมืองทองชาตรี ของบริษัท อัครา ไมนิ่ง จำกัด เนื่องด้วยทางบริษัทไม่ทำตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวกล้อม ตามEIA และเงื่อนไขท้ายประทานบัตร

.

2.ให้รื้อถอนแปลงประทานบัตรที่ทับเส้นทางสาธารณะประโยชน์ และทางหลวงหมายเลข 1344 เนื่องด้วยยังไม่มีมติเห็นชอบให้ใช้ทางนั้น 

.

3.ให้รื้อถอนแปลงประทานบัตรซึ่งทับที่ดินของนางยุภา รัตนภักดี เพราะที่ดินแปลงนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ เพื่อพิสูจน์ว่าเป็นสิทธิ์ของใครกันแน่  ระหว่างนางยุภาหรือกรมป่าไม้

.

4.แก้ไขปัญหาเรื่องน้ำกิน น้ำใช้ และน้ำการเกษตร ถือว่าเป็นปัญหาที่รุนแรง และเดือดร้อนมากที่สุด

.

5.ยุติการอนุญาตอาชญาบัตรสำรวจแร่ทองคำในแปลงใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นทั้งในเขตจังหวัดพิจิตร เพชรบูรณ์ และพิษณุโลก

.

6.ฟื้นฟูอาชีพ วัด โรงเรียน และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะบริเวณบ้านเขาหม้อ ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

.
ที่มา : เว็บไซต์ประชาไท