เนื้อหาวันที่ : 2009-11-23 09:31:19 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1895 views

ผาแดงฯ มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์แพทย์กว่า 4 ล้านบาท

ผาแดงอินดัสทรี รุกทำประโยชน์เพื่อสังคม มอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนจ.ตากรวม 633 ทุนมูลค่ากว่า 2.5 ล้าน พร้อมสนับสนุนงานสาธารณสุขอีกกว่า 1.5 ล้านบาท

ผาแดงอินดัสทรี รุกทำประโยชน์เพื่อสังคม มอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนจ.ตากรวม 633 ทุนมูลค่ากว่า 2.5 ล้าน พร้อมสนับสนุนงานสาธารณสุขอีกกว่า 1.5 ล้านบาท

.

บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สนับสนุนการศึกษาจังหวัดตาก 2.5 ล้านบาท จัดให้มีพิธีมอบทุนและอุปกรณ์การศึกษาประจำปี 2552 ที่สำนักงานโรงถลุงสังกะสีและเหมืองแม่สอด โดยมีนายวินิจ องค์เนกนันต์  รองกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ  เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจากนายสามารถ  ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ร่วมในพิธีมอบทุนครั้งนี้ด้วย  พร้อมทั้งยังได้สนับสนุนงานสาธารณสุขและสาธารณประโยชน์อีกกว่า 1.5 ล้านบาท

.

ในปีนี้บริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนจังหวัดตากที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ในทุกระดับการศึกษารวม 633 ทุน และทุนต่อเนื่องแบบไม่มีข้อผูกพันในระดับปริญญาตรีแก่เยาวชนที่มีฐานะยากจนจากกองทุน คาเรล วินค์ - ผาแดงอีกจำนวน 19 ทุน ในโอกาสนี้บริษัทฯ ยังมอบอุปกรณ์การศึกษา ได้แก่ เครื่องแบบ รองเท้า กระเป๋านักเรียนและอุปกรณ์เครื่องเขียน           

.

รวมทั้งสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันแก่โรงเรียนต่างๆ ที่ขาดแคลนจำนวน 10 โรงเรียน และร่วมกับกองทุนพจน์ สารสิน-ผาแดง มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ชุดดาวเทียมและโทรทัศน์เพื่อการศึกษาให้กับโรงเรียนต่างๆ โดยในปีนี้บริษัทฯ ได้สนับสนุนด้านการศึกษาทั้งสิ้น 2,500,000 บาท

.

นอกจากการสนับสนุนด้านการศึกษาบริษัทฯ ยังได้สนับสนุนด้านสาธารณสุขของจังหวัดตาก โดยมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องไตเทียม ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและเครื่องตรวจคลื่นหัวใจ ให้กับโรงพยาบาลบ้านตาก รวมทั้งครุภัณฑ์ทางการแพทย์แก่สถานีอนามัย 5 แห่งใน 4 ตำบล คือ ตำบลหนองบัวใต้ ตำบลแม่ท้อ ตำบลวังหินและตำบลไม้งาม รวมมูลค่ากว่า 790,000 บาท

.

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ด้วยการนำพนักงานผาแดงฯ ในนาม “ชมรมผาแดงอาสาพัฒนา” ร่วมกับชุมชนปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ อาคารอนุบาล และระบบไฟฟ้าและน้ำประปา รวมทั้งสร้างห้องสุขาให้กับโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์และโรงเรียนหนองนกปีกกา จังหวัดตาก รวมมูลค่ากว่า 800,000 บาท