เนื้อหาวันที่ : 2009-11-19 09:48:03 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1999 views

กสิกรไทยจับมือเอสซีจี เคมิคอลส์ ให้บริการทางการเงินครบสูตร

ธนาคารกสิกรไทย จับมือเอสซีจี เคมิคอลส์ ออกแบบนวัตกรรมทางการเงินครบวงจร เสริมสภาพคล่องและจัดการด้านการเงินสำหรับกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี

ธนาคารกสิกรไทย จับมือบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด ออกแบบนวัตกรรมทางการเงินครบวงจรสำหรับห่วงโซ่ธุรกิจปิโตรเคมี ทั้งรับซื้อหนี้ ออกหนังสือค้ำประกัน สนับสนุนเทอมการค้า และการจัดเตรียมเอกสารส่งออก ช่วยลดความเสี่ยงการค้า เพิ่มสภาพคล่องและจัดการด้านการเงิน ให้กับทั้งคู่ค้าและผู้ขาย อย่างลงตัว

.

นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย

.

นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า จากการที่เอสซีจี เคมิคอลส์ ต้องการเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันให้กับลูกค้าและผู้แทนจำหน่าย จึงได้ร่วมกับบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตเม็ดพลาสติกโพลิโอเลฟินส์รายใหญ่ของประเทศ ออกแบบบริการทางการเงิน เพื่อเพิ่มความสามารถในการบริหารและจัดการด้านการเงินด้วยต้นทุนที่ต่ำและครบวงจร แก่บริษัทฯ และเครือข่ายธุรกิจ (Supply Chain) โดยบริการที่ธนาคารร่วมให้บริการได้แก่

.

บริการแฟคเตอริ่งต่างประเทศ (Global Factoring) เป็นบริการที่ธนาคารจะเข้าไปซื้อลูกหนี้การค้าต่างประเทศที่ได้ทำประกันคุ้มครองความเสี่ยงไว้ ซึ่งหากลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ ธนาคารจะเป็นผู้ติดตามเรียกร้องค่าเสียหายเอง 

.

บริการ B/G Pool เป็นบริการที่ธนาคารจะเป็นผู้ออกหนังสือค้ำประกันให้กับผู้แทนจำหน่ายสินค้าของเอสซีจีฯ (Supply Chain) ทุกราย โดยผู้แทนจำหน่ายที่ขอออกหนังสือค้ำประกันให้กับเอสซีจีฯ จะเสียค่าธรรมเนียมในอัตราที่ต่ำลง ช่วยให้ผู้แทนจำหน่ายและเอสซีจีฯ บริการจัดการหนังสือค้ำประกันระหว่างกันสะดวกมากขึ้น 

.

บริการ SCG’s Credit Enjoy เป็นบริการที่ เอสซีจีฯ มุ่งหวังที่จะช่วยลดต้นทุนทางการเงินให้กับผู้แทนจำหน่าย (Dealer) โดยนำเงินที่ได้จากการขายลดลูกหนี้การค้าต่างประเทศมาปล่อยสินเชื่อ ในอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าที่ผู้แทนจำหน่ายกู้ยืมได้โดยตรงจากธนาคาร

.

นอกจากนั้น ธนาคารยังให้บริการจัดเตรียมเอกสารเพื่อการส่งออกครบวงจรกสิกรไทย (K-Export Document Solutions) ซึ่งเป็นบริการจัดเตรียมเอกสารการค้าระหว่างประเทศ ช่วยให้การจัดทำเอกสารเพื่อการค้าของบริษัทมีประสิทธิภาพ มีความถูกต้อง ประหยัดเวลา โดยธนาคารจะเข้าจัดการแบบครบวงจร ทั้งการติดต่อ การส่งเอกสารไปยังธนาคารต่างประเทศ การแจ้งชำระเงิน และตรวจสอบการชำระเงิน

.

นายชลณัฐ ญาณารณพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ ยึดถือแนวการทำงานแบบคู่คิด คู่ค้า คู่พัฒนา ทำงานร่วมกับพันธมิตรพัฒนาธุรกิจให้เติบโตในระยะยาว 

.

นวัตกรรมทางการเงินที่ร่วมกับทางธนาคารกสิกรไทยพัฒนาขึ้นนี้ จะสามารถช่วยให้เอสซีจี เคมิคอลส์ ลดความเสี่ยงและบริหารสินเชื่อได้ดีขึ้น โดยธนาคารกสิกรไทยได้มีการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ ๆ อยู่เสมอ ทำให้ผู้แทนจำหน่ายของเอสซีจี เคมิคอลส์ ได้รับประโยชน์ มีต้นทุนทางการเงินต่ำลง และเพิ่มยอดขายได้

.

ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายเม็ดพลาสติกโพลิโอเลฟินส์ ในตลาดเคมีภัณฑ์รายใหญ่ของประเทศ ด้วยกำลังการผลิตโพลิโอเลฟินส์ 1.1 ล้านตันต่อปี หรือคิดเป็น 35% ของกำลังการผลิตรวมของประเทศที่ประมาณ 3.1 ล้านตันต่อปี อีกทั้งยังมีผลิตภัณฑ์ด้านเคมีภัณฑ์ที่หลากหลายครอบคลุม โดยแต่ละปีจะมียอดขายประมาณ 136,000 ล้านบาท

.

นายประสาร กล่าวตอนท้ายว่า ธนาคารกสิกรไทย มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพและพร้อมที่จะเป็นผู้นำในการคิดค้นนวัตกรรม ในการให้บริการใหม่ ๆ กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพราะธนาคารสามารถให้บริการที่ได้รับการออกแบบตามความต้องการของลูกค้า (Customize) โดยพิจารณาถึงลักษณะการทำธุรกรรมและประเภทธุรกิจของลูกค้าเป็นสำคัญ

.

ผนวกกับระบบการปฏิบัติงานที่ทันสมัย พร้อมความใส่ใจ จึงเป็นบริการที่มีความเหมาะสมกับลูกค้า ที่มีธนาคารสามารถตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนไป เปรียบเสมือนพันธมิตรทางธุรกิจที่เชื่อใจได้สำหรับลูกค้า เพื่อให้สามารถเดินก้าวไปด้วยกันต่อไปอย่างมั่นคง