เนื้อหาวันที่ : 2009-11-18 16:06:26 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2259 views

"อุ่นใจ" รับสร้างบ้าน ทั่วประเทศ เปิดสำนักงานที่ 4 เชียงใหม่

อุ่นใจ บิลเดอร์ โตสวนกระแสเศรษฐกิจ เปิดสำนักงานแห่งที่ 4 จ.เชียงใหม่ รองรับกลุ่มลูกค้าภาคเหนือตอนบน ชี้ธุรกิจรับสร้างบ้านใน ตจว. ยังโตต่อเนื่อง

.

แม้ว่าเศรษฐกิจโดยรวมจะชะลอตัว โดยเฉพาะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่กำลังซบเซา แต่ในทุกวิกฤตย่อมมีโอกาส มีช่องทางสร้างธุรกิจ เปิดโอกาสให้น้องใหม่ ไฟแรง แจ้ง เกิดขึ้นได้เสมอๆ หนึ่งในความสำเร็จในธุรกิจรับสร้างบ้าน คือ “อุ่นใจ” รับสร้างบ้าน ซึ่งเปิดตัวได้ยังไม่ครบ 3 ปี แต่ขยายสำนักงานถึง 4 สำนักงานภายในช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัว ล่าสุดเปิดสำนักงานเชียงใหม่ รองรับกลุ่มลูกค้าภาคเหนือตอนบน

.

นายสรศักดิ์ รุจิโมระ CEO กล่าวว่า ในปี 2552 นี้ บริษัท อุ่นใจ บิลเดอร์ จำกัด ได้เปิดสำนักงานเชียงใหม่เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น รวมเป็น 4 สำนักงานคือ ลาดพร้าว, นวมินทร์, ธนบุรี และเชียงใหม่ ซึ่งการขยายสำนักงานนี้อยู่ในแผนงานของบริษัทฯ ที่ต้องการเพิ่มช่องทางให้บริการลูกค้าให้ใกล้ชิดมากขึ้น          

.

เหตุผลที่ทำให้บริษัทฯสามารถขยายสำนักงานได้แม้ในช่วงเศรษฐกิจที่ซบเซา เนื่องจากบริษัทฯสามารถเจาะกลุ่มลูกค้าในระดับกลาง ซึ่งเป็นกลุ่มขนาดใหญ่ รวมถึงการให้บริการสร้างบ้านคุณภาพทุกจังหวัดทั่วประเทศ ในราคาที่สมเหตุสมผล ทำให้บริษัทฯสามารถเข้าขึ้นถึงความต้องการของลูกค้าได้ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ อีกทั้งลูกค้าเดิมที่แนะนำลูกค้ารายใหม่ๆเข้ามาอย่างต่อเนื่องเช่นกัน

.

ภาพรวมของธุรกิจรับสร้างบ้านในต่างจังหวัด ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง เดิมกลุ่มลูกค้าในต่างจังหวัดมักใช้บริการจากผู้รับเหมาก่อสร้างท้องถิ่น หรือผู้รับเหมารายย่อยทั่วไป ซึ่งอาจจะได้รับความไม่สะดวกในการให้บริการ จึงเริ่มหาบริษัท รับสร้างบ้าน ที่ได้มาตรฐานมากขึ้น ดังนั้นบริษัท รับสร้างบ้าน ที่มีฐานในกรุงเทพและปริมณฑลหลายแห่งจึงเริ่มทยอยเปิดสำนักงานต่างจังหวัดมากขึ้นเรื่อยๆ

.

อย่างไรก็ตามพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกบริษัทรับสร้างบ้านของกลุ่มลูกค้าในต่างจังหวัดมีความแตกต่างจากลูกค้าในกรุงเทพและปริมณฑล ดังนั้นผู้ประกอบการต้องเข้าใจความต้องการของลูกค้าในแต่ละพื้นที่เป็นสำคัญ จึงจะสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างเข้าถึง เข้าใจ ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจรับสร้างบ้านอยู่แล้ว

.

นอกจากนี้ “อุ่นใจ” รับสร้างบ้าน ยังมีฐานลูกค้าอยู่ในเชียงใหม่ จึงเปิดสำนักงานเชียงใหม่เพื่อให้บริการลูกค้าอย่างใกล้ชิดมากขึ้น นายสรศักดิ์ รุจิโมระ กล่าว