เนื้อหาวันที่ : 2009-11-18 10:09:53 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1935 views

กทช.เตรียมขยายทาง ลาดกระบัง-สุวรรณภูมิ

กรมทางหลวงชนบท เตรียมเพิ่มศักยภาพการขนส่ง ขยายทาง ลาดกระบัง-สุวรรณภูมิ รองรับการขนส่ง หนุนGATEWAY AY/HUB ภาคกลาง

กรมทางหลวงชนบท เตรียมเพิ่มศักยภาพการขนส่ง ขยายทาง ลาดกระบัง-สุวรรณภูมิ รองรับการขนส่ง หนุนGATEWAY AY/HUB ภาคกลาง

.

นายวิชาญ คุณากูลสวัสดิ์  อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการปรับปรุงและขยายถนนสาย ฉช.3001 แยก ทล.314-ลาดกระบัง จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 โดยเชื่อมต่อระหว่างสนามบินสุวรรณภูมิ และ จ.ฉะเชิงเทรา  

.

โดยจะดำเนินการปรับปรุงและขยายถนนเดิมซึ่งมีขนาด 2 ช่องจราจร เป็นถนนลาดยางแอสฟัสติกส์คอนกรีตจำนวน 4-6 ช่องจราจร มีทางเท้าในย่านชุมชน มีจุดเริ่มต้นจากแยกทางหลวงหมายเลข 314 และสิ้นสุดโครงการที่ กม.20+384 กม. (เชื่อมต่อกับเส้นทางลาดกระบัง) รวมระยะทาง 20.038 กม. ขณะนี้ได้สำรวจและออกแบบรายละเอียดสายทาง สำรวจรายละเอียดการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เสร็จเรียบร้อยแล้ว

.

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของนายประจักษ์  แกล้วกล้าหาญ  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อรองรับปริมาณการจราจรบริเวณนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังและสนามบินสุวรรณภูมิ ส่งเสริมโครงข่ายทางให้สมบูรณ์ เสริมศักยภาพของการขยายตัวทางเศรษฐกิจในด้านการขนส่งและพัฒนาการท่องเที่ยวของ จ.ฉะเชิงเทรา

.

ช่วยอำนวยความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง สนับสนุนกิจกรรมการกระจายสินค้าให้กับ GATEWAY AY/HUB ภาคกลาง โดยการขนส่งสินค้าไปยังสถานีรถไฟคลองแพ่ง สถานีรถไฟเปรง และการขนส่งทางอากาศที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งจะทำให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่ ส่งผลทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นต่อไป

.
ที่มา : เว็บไซต์รัฐบาลไทย