เนื้อหาวันที่ : 2009-10-30 11:25:25 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 867 views

ชาวระยองโร่ร้องยูเอ็นสอบผลกระทบมาบตาพุด

ก.อุตสาหกรรมคลอด 3 แนวทางบริหารงาน เตรียมแถลงยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลกรณี 76 โครงการมาบตาพุด ชาวระยองเดินหน้าคัดค้าน โร่ร้องยูเอ็นเข้าตรวจสอบ จวกรัฐไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาล เล็งยื่นถอดถอนนายกฯ

ก.อุตสาหกรรมคลอด 3 แนวทางบริหารงาน เตรียมแถลงยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลกรณี 76 โครงการมาบตาพุด ชาวระยองเดินหน้าคัดค้าน โร่ร้องยูเอ็นเข้าตรวจสอบ จวกรัฐไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาล เล็งยื่นถอดถอนนายกฯ

.

นายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

.

นายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยหลังในที่ประชุมผู้บริหารกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า ได้มอบหมายการบริหารมี 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1.ทำแผนแม่บท 5 ปี จากงบประมาณปี 2553-2557 คาดว่าจะรวบรวมได้แล้วเสร็จประมาณ 20 วัน

.

2.การบริหารจัดการระบบทีม การทำงานทุกภาคส่วน ภาพรวมของกระทรวง กรม สถาบัน ต้องกำหนดยุทธศาสตร์ และใช้ยุทธศาสตร์เชิงรุก ให้สอดรับกับนโยบายรัฐบาล เกิดประสิทธิภาพ และประโยชน์สูงสุด 

.

3.การดำเนินการของคลังสมองเพื่อชาติ รัฐบาลและเอกชน กำหนดกรอบเร่งด่วน ซึ่ง 3 เดือนแรกจะมีการประเมินผล ของการทำงานของกรม หน่วยงาน ของกระทรวงอุตสาหกรรม ส่วน 6 เดือนจะมีการประเมินผล นโยบายเร่งด่วนต้องทำภายใน 3 เดือนให้สอดคล้องจากเศรษฐกิจของโลก

.

นายสรยุทธ เพ็ชรตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ได้หารือร่วมกับอัยการที่เป็นตัวแทน 8 หน่วยงานในการยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองเพื่อเตรียมข้อมูลในประเด็นต่างๆ ที่จะแถลงต่อศาลฯ ในการไต่สวนกรณีมีการยื่นคัดค้านคำอุทธรณ์ รวมทั้งรวบรวมข้อมูลที่ศาลปกครองฯ ต้องการเพิ่มเติม

.

เช่น ประกาศประเภทกิจการของกระทรวงมีที่มาอย่างไรและมาตรา 67 มีการดำเนินการคืบหน้าไปถึงไหนแล้ว รวมทั้งสอบถามว่าพื้นที่มาบตาพุดมีมลพิษเกินกำหนดมากน้อยแค่ไหน โดยให้แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดูแล

.

ส่วนกรณีที่กลุ่มเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออกเดินทางมาที่กระทรวงอุตสาหกรรมเพราะต้องการให้ยกเลิกคำอุทธรณ์แล้วให้ปฏิบัติตามคำสั่งศาลฯ ซึ่งทางกระทรวงเองก็ชี้แจงว่าทำตามสิทธิ เพราะนายกรัฐมนตรีบอกชัดเจนแล้วว่าแต่ละคนก็มีบทบาทเป็นของตัวเอง ซึ่งชุมชนก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องได้ โดยแต่ละคนก็พยายามให้ข้อมูล ชี้แจงความจำเป็นและเหตุผลให้ศาลฯ รับทราบ  

.

ทั้งนี้ได้มีการหารือใน ครม.เศรษฐกิจแล้วว่าหลังจากนี้จะมีการออกกฎหมายบังคับชั่วคราวภายใต้กฎหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานนายกรัฐมนตรี โดยจะมีการหารือรายละเอียดอีกครั้งในการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติที่จะมีขึ้นภายในสัปดาห์นี้ ซึ่งหลังจากนี้ก็จะมีการกำหนดการชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษร และให้กำหนดคนแถลงให้ชัดเจน เพื่อป้องกันความสับสนในการแถลงข่าวของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะทำให้บีโอไอชี้แจงต่อนักลงทุนได้ง่ายขึ้น

.

นายสุทธิ อัชฌาศัย ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก เป็นตัวแทนชาวจังหวัดระยองที่ได้รับผลกระทบจากการตั้งโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เข้ายื่นหนังสือถึงเลขาธิการสหประชาชาติผ่านนายซานาธ รานาวานา ผู้ประสานงานด้านสิ่งแวดล้อม สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเอ็นดีพี

.

กรณีรัฐบาลไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลปกครองที่ให้ระงับการดำเนินงานของ 76 โครงการ ซึ่งในเชิงปฏิบัติยังมีการดำเนินโครงการทั้งหมดอยู่ จึงต้องการให้สหประชาชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการปฏิบัติตาม อนุสัญญาต่างๆ ที่ประเทศไทยได้ลงนามไว้ต่อสหประชาชาติ

.

โดยขอให้ใช้อำนาจดำเนินการให้รัฐบาลปฏิบัติตามอนุสัญญา ซึ่งตัวแทนสหประชาชาติ รับที่จะนำปัญหานี้แจ้งต่อเลขาธิการสหประชาชาติ และจะจัดส่งผู้เชี่ยวชาญ พร้อมเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมลงตรวจสอบพื้นที่ด้วย และในวันที่ 30 ต.ค. ซึ่งจะรอฟังคำตอบที่ชัดเจน ก่อนพิจารณาว่าจะยื่นถอดถอนนายกรัฐมนตรีหรือไม่

.

นอกจากนี้ ได้เตรียมสำนวนหลักฐานไปยื่นชี้แจงต่อศาลปกครอง เพื่อคัดค้านคำอุทธรณ์ของรัฐบาล ซึ่งศาลได้นัดไต่สวนพิจารณาคำอุทธรณ์นัดแรกในวันที่ 2 พ.ย.นี้