เนื้อหาวันที่ : 2009-10-28 10:57:46 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2377 views

ปตท.สผ ไม่ปลื้มผลการดำเนินงานไตรมาส 3 กำไรหด 59%

ปตท.สผ. เผยผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ยังทำกำไรกว่า 5 พันล้านบาท ลดลงถึง 59% คาดค่าชดเชยตรึงราคา NGV เข้าไตรมาส 4 เตรียมเริ่มผลิตก๊าซฯ ในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-ทาเลย์-บี17 ปลายปีนี้

ปตท.สผ. ยังทำกำไรกว่า 5,259 ล้านบาทในไตรมาส 3 ซึ่งไตรมาสนี้มีการประเมินและตัดค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากการควบคุมสถานการณ์ในแหล่งมอนทาราตามมาตรฐานการบัญชี

.

ซึ่งสามารถนำมาหักค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ ส่วนค่าชดเชยความเสียหายจากผู้รับประกันคาดว่าจะเข้ามาเป็นรายได้ในไตรมาสต่อ ๆ ไป ด้านการดำเนินงาน เตรียมพร้อมเริ่มการผลิตก๊าซฯ จากโครงการพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย-บี 17 ปลายปีนี้

.

นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

.

นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เปิดเผยผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 3 ปี 2552 ว่า ปตท.สผ. และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิสำหรับไตรมาสนี้รวม 5,259 ล้านบาท มีผลการดำเนินงานลดลง 7,725 ล้านบาท หรือร้อยละ 59 เมื่อเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิสำหรับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนจำนวน 12,984 ล้านบาท และมีอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (Return on shareholders’ equity) ในอัตราร้อยละ 15

.

ปตท.สผ.และบริษัทย่อยมีรายได้รวมทั้งสิ้น 30,769 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนจำนวน 42,434 ล้านบาท ลดลง 11,665 ล้านบาทหรือร้อยละ 27 ส่วนใหญ่เป็นผลจากราคาผลิตภัณฑ์เฉลี่ยลดลงในไตรมาสนี้เป็น 39.90 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบตามราคาน้ำมันโลกที่ปรับตัวลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยในไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่ 54.52 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ

.

แม้ในไตรมาสนี้อัตราแลกเปลี่ยนในการขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 34.31 บาทต่อเหรียญสหรัฐ เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่ 33.65 บาทต่อเหรียญสหรัฐก็ตาม

.

นอกจากนั้น ปริมาณการขายในไตรมาสนี้ลดลงเป็น 234,601 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวันเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการขายไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่ 240,839 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน โดยปริมาณขายที่ลดลงส่วนใหญ่มาจากโครงการอาทิตย์หยุดผลิตเพื่อซ่อมแซมประจำปีและการเรียกก๊าซฯ ของโครงการไพลินลดลง

.

อย่างไรก็ตาม ปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติโครงการอาทิตย์เหนือ รวมถึงปริมาณการขายน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติของโครงการเวียดนาม 9-2 และโครงการบี 8/32 และ 9 เอ เพิ่มขึ้น 

.

ส่วนค่าใช้จ่ายในไตรมาสนี้รวมทั้งสิ้น 22,420 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนจำนวน 18,633 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,787 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการควบคุมสถานการณ์การรั่วไหลของน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในแหล่งมอนทาราของโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชียให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติ รวมถึงรายจ่ายที่เกิดจากการที่งานพัฒนาแหล่งมอนทาราต้องล่าช้าออกไป

.

บริษัทฯ จึงต้องประเมินค่าใช้จ่ายดังกล่าวตามมาตรฐานการบัญชี เรื่องประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น และตัดเป็นค่าใช่จ่ายในงบการเงินทันทีในไตรมาสที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น 

.

ดังนั้น ในไตรมาสที่สามนี้ บริษัทฯ จึงมีการบันทึกค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,174 ล้านบาท ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าว สามารถนำมาหักค่าใช้จ่ายทางภาษีได้

.

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการจัดทำประกันภัยคุ้มครองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ขณะนี้ ปตท.สผ.อยู่ในขั้นตอนเรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายจากผู้รับประกันภัย โดยคาดว่าจะเริ่มรับค่าสินไหมทดแทนจากผู้รับประกันภัยซึ่งจะเข้ามาเป็นรายได้ในไตรมาสต่อ ๆ ไป

.

สำหรับความก้าวหน้าที่สำคัญด้านการดำเนินงาน โครงการพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย-บี 17 ซึ่ง ปตท.สผ. มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 50 ได้เสร็จสิ้นการดำเนินงานติดตั้งแท่นผลิตกลาง แท่นพักอาศัย แท่นปล่องเผาก๊าซฯ สะพานเชื่อม แท่นหลุมผลิต ท่อส่งก๊าซระหว่างแท่นหลุมผลิตและแท่นผลิตกลาง และเรือกักเก็บปิโตรเลียม

.

รวมทั้ง ได้มีการทดสอบการไหลของก๊าซฯ บนแท่นหลุมผลิต และทดสอบการทำงานของแท่นผลิตกลางตามแผนงานที่กำหนดไว้ โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มทำการผลิตก๊าซฯจากแหล่งมูดาและเจงก้าได้ปลายปีนี้ ในอัตราการผลิตเริ่มต้นที่ 135 ลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ซึ่งถือเป็นความสำเร็จที่สำคัญอีกโครงการหนึ่งของ ปตท.สผ. ในการขยายฐานการผลิตในภูมิภาค และสร้างความมั่นคงในการจัดหาพลังงานแก่ประเทศในระยะยาว