เนื้อหาวันที่ : 2009-10-21 09:49:35 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 3339 views

บริษัทลูก TTA เข้าซื้อหุ้น UMS ต่อยอดเข้าสู่ธุรกิจขนส่ง-ถ่านหิน

บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ เดินหน้าตามแผนกลยุทธ์ในการกระจายส่วนงานธุรกิจเพื่อการเติบโต เปิดไฟเขียวให้บริษัทลูกซื้อหุ้น งบมจ.ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส ต่อยอดเข้าสู่กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ที่ชำนาญเฉพาะด้านธุรกิจการค้าถ่านหิน

.

บริษัทลูก TTA ตกลงซื้อหุ้นร้อยละ 48.46 ของ บมจ.ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส เพื่อต่อยอดเข้าสู่กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ที่ชำนาญเฉพาะด้านธุรกิจการค้าถ่านหิน

.

บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ เดินหน้าตามแผนกลยุทธ์ในการกระจายส่วนงานธุรกิจเพื่อการเติบโต ล่าสุดอนุมัติให้บริษัทย่อย เฮอร์เมลิน ชิปปิ้ง จำกัดลงนามสัญญาตกลงซื้อขายหุ้นร้อยละ 48.46 ของบมจ.ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส ("UMS") จากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 2 ราย เพื่อเสริมสร้างประโยชน์ร่วมกันให้กับธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง และธุรกิจนายหน้าเช่าเหมาเรือ รวมถึงการลงทุนในธุรกิจเหมืองถ่านหินเมื่อเร็วๆ นี้

.

ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต กรรมการผู้จัดการ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ("TTA") เปิดเผยว่า "บริษัท เฮอร์เมลิน ชิปปิ้ง จำกัด ("เฮอร์เมลิน") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ TTA ได้ลงนามสัญญาซื้อขายหุ้นร้อยละ 48.46 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) ในราคา 23 บาทต่อหุ้น จากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 2 ราย คือ นายไพบูลย์ เฉลิมทรัพยากร จำนวน 52,858,520 หุ้น และนายชัยวัฒน์ เครือชะเอม จำนวน 20,790,646 หุ้น          

.

และจะซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของ UMS จากนายชัยวัฒน์ เครือชะเอมอีกจำนวน 3,222,100 หน่วย หรือร้อยละ 5.55 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ คงเหลือของ UMS ที่ราคาหน่วยละ 14.6579 บาท โดยยอดเงินรวมที่ "เฮอร์เมลิน" จะจ่ายสำหรับการซื้อหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ UMS จากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งสองรายของ UMS ในครั้งนี้คิดเป็นจำนวนรวมประมาณ 1,741,160,037.59 บาท"

.

"TTA ยินดีที่จะได้ UMS มาเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจเรา เนื่องจาก UMS ทำธุรกิจเกี่ยวกับการค้าและการขนส่งถ่านหิน โดยมีเรือลำเลียงที่ดิน ท่าเทียบเรือ คลังสินค้า และรถบรรทุกเป็นของตนเอง UMS มีโครงสร้างทางธุรกิจที่สามารถให้บริการแบบตรงต่อเวลา หรือ "just in time" ในการขนส่งถ่านหินไปสู่ลูกค้า ซึ่งสอดคล้องไปกับกลยุทธ์ของเราในขยายการเติบโตในกลุ่มธุรกิจสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน หรือ Infrastructure ของ TTA และ UMS ยังเป็นลูกค้าของเราอีกด้วย 

.

ดังนั้น การซื้อหุ้นของ UMS ในครั้งนี้ จึงก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันให้กับธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง และธุรกิจนายหน้าเช่าเหมาเรือ รวมถึงธุรกิจเหมืองถ่านหินในประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งเราเชื่อมั่นว่าธุรกิจถ่านหินเป็นตลาดที่มีการเติบโตสูง และเราอยากจะมีส่วนร่วมในตลาดนี้" ม.ล.จันทรจุฑา กล่าว

.

ทั้งนี้ "เฮอร์เมลิน" ซึ่งภายหลังจะเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท อะธีน โฮลดิ้งส์ จำกัด คาดว่าจะเข้าทำรายการเข้าซื้อหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ UMS ได้ภายในเดือนตุลาคม 2552 หลังจากเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่างเฮอร์เมลิน กับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้ง 2 รายของ UMS ที่ลงนามไปเมื่อวันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมาสามารถทำได้เสร็จสิ้น

.

หลังจากการซื้อขายนี้ เฮอร์เมลินจะต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญจากผู้ถือหุ้นและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ UMS ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งคาดว่าน่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2552 นี้