เนื้อหาวันที่ : 2009-10-12 14:53:54 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 3604 views

คลอดบริษัทใหม่ซ่อมกังหันก๊าซระบบผลิตไฟฟ้าในไทย

กฟผ. จับมือ MHI- MC และ ราชบุรีโฮลดิ้ง ทุ่มทุน 830 ล้านบาทตั้งบริษัทอีแกทไดมอนด์ฯ รับซ่อมเครื่องกังหันก๊าซของระบบผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยและภูมิภาค หวังเสริมความแข็งแกร่งให้อุตสาหกรรมไฟฟ้าไทย

.

กฟผ. จับมือ MHI- MC และ ราชบุรีโฮลดิ้ง ทุ่มทุน 830 ล้านบาทตั้งบริษัทอีแกทไดมอนด์ฯ รับซ่อมเครื่องกังหันก๊าซของระบบผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยและภูมิภาค หวังเสริมความแข็งแกร่งให้อุตสาหกรรมไฟฟ้าไทย

.

กฟผ. จับมือ Mitsubishi Heavy Industries (MHI), Mitsubishi Corporation (MC) และ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ลงนามร่วมทุนจัดตั้งบริษัท อีแกท ไดมอนด์ เซอร์วิส จำกัด มูลค่า 830 ล้านบาท เพื่อให้บริการซ่อมชิ้นส่วนกังหันก๊าซของระบบผลิตไฟฟ้าในประเทศ เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่อุตสาหกรรมไฟฟ้าไทย

.

วันนี้ (12 ต.ค.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดพิธีลงนามสัญญาร่วมทุนจัดตั้งบริษัทอีแกท ไดมอนด์ เซอร์วิส จำกัด เพื่อ ดำเนินโครงการโรงงานซ่อมชิ้นส่วนกังหันก๊าซ (Joint Venture Agreement: JVA) (EGAT Diamond Service Co.,Ltd.) โดยมีผู้ร่วมลงนาม 4 ราย ประกอบด้วย นายสมบัติ ศานติจารี ผู้ว่าการ กฟผ. นายนพพล มิลินทางกูร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (Ratchaburi Holding),  

.

Mr.Yoshiaki Tsukuda , Executive Vice President บริษัท Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI) และ Mr.Tomoki Yoda, Unit Manager, Power Systems Export Unit, Power & Electrical Systems Division บริษัท Mitsubishi Corporation (MC) ณ ห้อง 201 อาคารสำนักผู้ว่าการ สำนักงานกลาง กฟผ. อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 

.

นายสมบัติ กล่าวว่า บริษัท อีแกทไดมอนด์ฯ จัดตั้งขึ้นตามความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2552 เพื่อเป็นบริษัทที่ให้บริการซ่อมชิ้นส่วนเครื่องกังหันก๊าซ (Hot Gas Path Parts) ของระบบผลิตไฟฟ้า ทั้งที่ผลิตโดยบริษัมิตซูบิชิและบริษัทอื่นๆ โดยมีมูลค่าโครงการประมาณ 830 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินลงทุนในทรัพย์สิน ประมาณ 690 ล้านบาท และเงินทุนหมุนเวียน ประมาณ 140 ล้านบาท 

.

ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวต่อไปว่า การจัดตั้งบริษัทอีแกท ไดมอนด์ฯ ทำให้เกิดความสะดวกจากการ ที่มีแหล่งซ่อมฯ ในประเทศ ขณะเดียวกัน กฟผ. ได้ดำเนินการจัดตั้งเป็นบริษัทร่วมทุน ในสัดส่วน กฟผ. ร้อยละ 45 บริษัท MHI ร้อยละ 30 บริษัท MC ร้อยละ 15 และ ราชบุรีโฮลดิ้ง ร้อยละ 10        

.

เพื่อผสานจุดแข็งของผู้ร่วมลงทุนแต่ละรายให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการลงทุน เนื่องจากการตั้งโรงซ่อมฯ ต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก และเทคโนโลยีการออกแบบเพื่อผลิตและซ่อมชิ้นส่วนเครื่องกังหันก๊าซต้องเป็นเทคโนโลยีระดับสูงเฉพาะของผู้ผลิตแต่ละราย          

.

ดังนั้น การที่เราร่วมทุนกับมิตซูบิชิ ซึ่งเป็นผู้ผลิตกังหันก๊าซและมีความเชี่ยวชาญการซ่อมอุปกรณ์ทำให้เราไม่มีความเสี่ยงทางเทคโนโลยีซึ่งเปลี่ยนแปลงไปได้ตามเวลา นอกจากนี้ชิ้นส่วนเครื่องกังหันก๊าซยังมีราคาแพงเมื่อเทียบกับชิ้นส่วนประเภทอื่น จึงมีค่าซ่อมตลอดอายุสูงและมีระยะคืนทุนนาน 

.

"ความร่วมมือในครั้งนี้ จะส่งผลดีต่อการพัฒนาด้านการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ส่งผลให้ในอนาคตประเทศไทยจะมีโรงซ่อมชิ้นส่วนเครื่องกังหันก๊าซที่มีระดับเทคโนโลยีเทียบเท่ากับบริษัทผู้ผลิตในต่างประเทศ รวมถึงเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีโอกาสเรียนรู้เทคโนโลยีระดับสูงด้านการซ่อมชิ้นส่วนเครื่องกังหันก๊าซ เสริมสร้างความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าในประเทศต่อๆ ไป" นายสมบัติกล่าว 

.

นายนพพล มิลินทางกูร กรรมการผู้จัดการใหญ่ RATCH กล่าวว่า การร่วมทุนครั้งนี้ สะท้อน กลยุทธ์การสร้างความเติบโตของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งรวมถึงธุรกิจบำรุงรักษา การลงทุนในบริษัท อีแกท ไดมอนด์ฯ นับเป็นความภูมิใจ

.

เพราะจะเป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ให้บริการซ่อมอุปกรณ์เครื่องกังหันก๊าซของระบบผลิตไฟฟ้า ซึ่งจะช่วยให้โรงไฟฟ้าต่าง ๆ ลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการซ่อมอุปกรณ์กังหันก๊าซโดยไม่ต้องส่งไปซ่อมยังต่างประเทศ

.

ทำให้โรงไฟฟ้ามีความพร้อมสูงขึ้น และประหยัดเงินตราต่างประเทศ นอกจากนี้ บุคลากรของเรายังจะได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการซ่อมชิ้นส่วนระดับสูงจากมิตซูบิชิ ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องกังหันก๊าซรายใหญ่ของโลก

.

ทำให้เราสามารถพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น และพัฒนาศักยภาพไปสู่การเป็นศูนย์ซ่อมบำรุงรักษาของภูมิภาคในอนาคตได้ บริษัท เชื่อมั่นว่า โรงไฟฟ้าต่าง ๆ จะให้การตอบรับอีแกท ไดมอนด์ เป็นอย่างดี เพราะบริการที่มีคุณภาพ เทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญระดับสูงของอีแกท ไดมอนด์