เนื้อหาวันที่ : 2006-03-16 09:15:16 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 976 views

เอสจีเอส โชว์มาตรฐานความพร้อมการตรวจสอบสินค้าเกษตร

สนับสนุนกรมการค้าต่างประเทศ โชว์ความพร้อมประเทศไทยเปิดห้องปฎิบัติการโชว์คณะผู้แทนการเกษตรจาก ลาว พม่า กัมพูชา และ เวียดนาม

.

เอสจีเอส ร่วมโชว์มาตรฐานความพร้อมและศักยภาพการตรวจสอบสินค้าเกษตร สนับสนุนกรมการค้าต่างประเทศ โชว์ความพร้อมประเทศไทยเปิดห้องปฎิบัติการโชว์คณะผู้แทนการเกษตรจาก ลาว พม่า กัมพูชา และ เวียดนาม พร้อมเผยเป็นเอกชนเจ้าเดียวที่ได้รับการไว้วางใจจากกรมการค้าต่างประเทศในการต้อนรับครั้งนี้

.

บริษัท เอสจีเอส ประเทศไทย จำกัด โดยคุณอมร กิจก้าวสมหวัง ผู้จัดการฝ่ายรมยา ได้รับเกียรติเป็นตัวแทนในการบรรยายและเข้าร่วมสัมมนากับกรมการเจรจาการค้าต่างประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่เขตการค้าเสรีอาเซียน และการนำคณะตัวแทนการเกษตรของทั้งสี่ประเทศซึ่งได้แก่ ลาว พม่า กัมพูชา และ เวียดนาม เข้าเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการและสำนักงานของ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด  ซึ่งเอสจีเอสถือเป็นเอกชนรายเดียวที่ได้รับการยอมรับจากกรมการค้าต่างประเทศให้เป็นผู้ดูแลและต้อนรับการมาเยือนของคณะตัวแทนทั้งสี่ประเทศในครั้งนี้

.

การสัมมนาของกรมการเจรจาการค้าระหว่างประเทศจัดขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่จากประเทศเพื่อนบ้านทั้ง ลาว พม่า กัมพูชา และเวียดนาม ได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อการเข้าสู่เขตการค้าเสรีอาเซียน ซึ่งทั้งสี่ประเทศนี้ถือเป็นประเทศพันธมิตรที่ทำการค้าทางด้านการเกษตรด้วยกันเป็นระยะเวลายาวนานทั้งนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตร การจัดการสัมมนาครั้งนี้นอกจากจะได้ความรู้ด้านการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพของสินค้าเกษตรแล้ว ทางเอสจีเอสยังมีเจ้าหน้าทีประสานงานพาคณะตัวแทนของทั้งสี่ประเทศเข้าเยี่ยมชมโกดังนานาพรรณพืชผลและไซโลย่านพระประแดง พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมสำนักงานและห้องปฎิบัติการของเอสจีเอสอีกด้วย 

.

คุณอมร กล่าวว่า ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่บริษัท เอสจีเอสได้รับเกียรติจากกรมการเจรจาการค้าต่างประเทศให้ทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการนำคณะผู้แทนจากประเทศเพื่อนบ้านทั้งลาว พม่า กัมพูชาและ เวียดนาม เข้าเยี่ยมชมสำนักงานและห้องปฎิบัติการของเอสจีเอส ซึ่งถือเป็นนิมิตหมายอันดีสำหรับเอสจีเอสเอง ที่จะได้กระชับความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการตรวจสอบ การรับรองสินค้าทางการเกษตรทั้งการส่งออกและนำเข้า เพราะเอสจีเอสเป็นเอกชนเจ้าเดียวที่ได้รับความไว้วางใจและได้รับเกียรติในการบรรยายเรื่องคุณภาพสินค้าเกษตรและถือเป็นโอกาสดีของเอสจีเอสเพราะจะสามารถเข้าเป็นผู้ตรวจสอบสินค้าเกษตรระหว่างประเทศกับประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น และเพื่อเป็นการตรวจสอบสินค้าที่นำเข้ามาในประเทศไทยให้ได้ตรงตามมาตรฐานและมีคุณภาพ อีกด้วย

.

บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ชำนาญในเรื่องของการตรวจสอบสินค้าพืชไร่มาเป็นเวลากว่าห้าสิบทศวรรษและเป็นที่ยอมรับในฐานะผู้นำด้านการตรวจสอบสินค้าเกษตร ประกอบกับ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด มีห้องปฎิบัติการที่ทันสมัย มีศักยภาพสูงในการรองรับการตรวจสอบสินค้าทางการเกษตรทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  บรฺษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด มีเครือข่ายห้องปฏิบัติการที่ให้บริการทางด้านการตรวจวิเคราะห์คุณภาพถึงกว่า 350 แห่งทั่วโลก ซึ่งมีความพร้อมที่จะให้บริการอย่างครบครันทุกด้าน โดยเน้นมาตรฐานและความพึงพอใจของลูกค้า ไม่เพียงแต่ให้การสนับสนุนการตรวจสอบเท่านั้น เอสจีเอสยังคงให้ความช่วยเหลือทางด้านการแก้ปัญหา การให้คำแนะนำในการพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าและด้านมาตรฐานความปลอดภัย อันนำมาเพื่อผลกำไร ของลูกค้าและเศรษฐกิจของประเทศเป็นหลัก