เนื้อหาวันที่ : 2009-10-07 12:04:32 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1125 views

จีเอ็มแถลงการปิดโรงงาน ฉบับที่ 2

จีเอ็มยอมจ่ายโบนัส แลกกับการผลิตรถยนต์ให้ได้ตามเป้าภายใน 3 เดือน พร้อมจัดพื้นที่ให้สหภาพฯ ดำเนินกิจกรรม ยันยังใช้สิทธิ์ปิดโรงงาน อ้างเพื่อประเมินสถานการณ์

จีเอ็มยอมจ่ายโบนัส แลกกับการผลิตรถยนต์ให้ได้ตามเป้าภายใน 3 เดือน พร้อมจัดพื้นที่ให้สหภาพฯ ดำเนินกิจกรรม ยันยังใช้สิทธิ์ปิดโรงงาน อ้างเพื่อประเมินสถานการณ์

.

 

คำแถลงการณ์ - การปิดโรงงานชั่วคราว ฉบับที่ 2

 

วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2552: สืบเนื่องจากคำแถลงการณ์เกี่ยวกับการปิดโรงงานชั่วคราวฉบับแรกที่ออกไปเมื่อวานนี้ ซึ่งมีเนื้อหาโดยรวมว่า สหภาพแรงงาน เจนเนอรัล มอเตอร์ส ประเทศไทย ได้ยื่นข้อเรียกร้องใช้สิทธิ์นัดหยุดงานต่อคณะผู้บริหาร บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส ประเทศไทยในวันที่ 5 ตุลาคม 2552 เวลา 07.00น. ตามเวลาท้องถิ่น

.

ส่งผลให้บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องปิดศูนย์การผลิตยานยนต์เจนเนอรัลมอเตอร์ส ประเทศไทย จังหวัดระยอง เป็นการชั่วคราว เพื่อความปลอดภัยแก่พนักงาน และเป็นการปกป้องความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ต่อทรัพย์สินของบริษัทฯ

 

และในวันนี้ เวลา 11.30น. ทางบริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด หรือจีเอ็ม ได้เปิดการเจรจากับสหภาพแรงงานของจีเอ็ม ประเทศไทย ร่วมกับพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานของกระทรวงแรงงาน เป็นครั้งที่ 12 (นับตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2551 เป็นต้นมา) เพื่อบรรลุข้อยุติกรณีการนัดหยุดงานของทางสหภาพแรงงานฯ ปรากฎว่า ทางสหภาพแรงงานฯ เสนอข้อเรียกร้อง แบ่งออกเป็นประเด็นหลัก ๆ ดังต่อไปนี้  

 
1. ให้บริษัทฯจ่ายเงินโบนัส และสวัสดิการต่าง ๆ เพิ่มเติม ตามที่ได้เรียกร้อง

.

2. จีเอ็ม ต้องอนุญาต และอำนวยความสะดวกให้กับการดำเนินกิจกรรมต่างๆของสหภาพแรงงานฯ

.

3. จีเอ็ม ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายแก่สหภาพแรงงานฯ กรณีที่มีการนัดหยุดงานหรือปิดงาน และค่าจ้างย้อนหลังให้กับลูกจ้าง ทั้งจะต้องไม่เอาผิดหรือลงโทษลูกจ้างที่ร่วมใช้สิทธิ์นัดหยุดงานในครั้งนี้ ทั้งไม่นำผลการชุมนุมมาพิจารณาในทางที่ไม่เป็นคุณกับลูกจ้าง  

.

ทั้งนี้ ทางบริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ได้ยื่นข้อเสนอเพื่อบรรลุยุติข้อพิพาทแรงงาน 2 ประเด็น คือ

1. จีเอ็ม จะพิจารณาจ่ายเงินรางวัลพิเศษเพิ่ม โดยมีเงื่อนไข จะต้องผลิตรถให้ได้ตามเป้าหมายของแต่ละช่วงเดือนที่บริษัทฯกำหนด (ตุลาคม ถึงธันวาคม 2552)
2. จีเอ็มยินดีพิจารณาจัดสรรพื้นที่สำนักงานเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินกิจกรรมของสภาพแรงงานฯ

.

อนึ่ง ทางสหภาพแรงงานฯ ยืนยันว่าจะดำเนินการใช้สิทธิ์นัดหยุดงานต่อไป อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทฯ เล็งเห็นว่า สถานการณ์การนัดหยุดงานในครั้งนี้เป็นไปอย่างสงบเรียบร้อย ไม่ส่งผลต่อความปลอดภัยของพนักงาน และทรัพย์สินของบริษัทฯ แต่อย่างใด ทางบริษัทฯ จึงจะประกาศเรียกพนักงานประจำ (Salaried employees) เข้ามาทำงานตามปกติในวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2552 เพื่อเตรียมความพร้อมในการผลิตต่อไป

.

แต่อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทฯยังคงขอใช้สิทธิ์การปิดงานชั่วคราวตามกฎหมายแรงงานเพื่อประเมินสถานการณ์ต่อไป โดยกำหนดการเปิดสายการผลิตอีกครั้งนั้น อยู่ระหว่างการพิจารณาของบริษัทฯ ขณะเดียวกัน ทางบริษัทฯ กำลังพิจารณาแผนการดำเนินงานเร่งด่วนเพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

.

ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ขอยืนยันว่า สถานการณ์การนัดหยุดงานที่เกิดขึ้น ไม่ส่งผลกระทบต่อลูกค้า ผู้แทนจำหน่าย และพันธมิตรทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด แต่อย่างใด 

.

ทางบริษัทฯ จะมีการเจรจาประนีประนอมกับทางสหภาพแรงงานอีกครั้ง เวลา 10.00น. ในวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2552