เนื้อหาวันที่ : 2009-10-06 11:31:56 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1185 views

จีเอ็มงัดข้อสหภาพฯ ปิดโรงงาน เตรียมเจรจา

จีเอ็มประกาศงัดข้อสหภาพแรงงานฯ ไม่จ่ายค่าจ้างพนักงานที่ร่วมการนัดหยุดงาน พร้อมเจรจาต่อรองหาข้อยุติ อ้างปิดโรงงานระยองเพื่อความปลอดภัยและรักษาทรัพย์สิน

จีเอ็มประกาศงัดข้อสหภาพแรงงานฯ ไม่จ่ายค่าจ้างพนักงานที่ร่วมการนัดหยุดงาน พร้อมเจรจาต่อรองหาข้อยุติ อ้างปิดโรงงานระยองเพื่อความปลอดภัยและรักษาทรัพย์สิน

.

.

วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2552: สหภาพแรงงาน เจนเนอรัล มอเตอร์ส ประเทศไทย ได้ยื่นข้อเรียกร้องใช้สิทธิ์นัดหยุดงานต่อคณะผู้บริหาร บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส ประเทศไทย เพื่อแจ้งให้ทราบถึงเจตนาของสหภาพแรงงานฯ ในการใช้สิทธิ์นัดหยุดงาน ณ ศูนย์การผลิตยานยนต์ บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส ประเทศไทย จำกัด จังหวัดระยอง ตามที่แจ้งในคำร้อง การนัดหยุดงานจะเริ่มขึ้นในวันนี้ เวลา 07.00น. ตามเวลาท้องถิ่น

.

แผนการใช้สิทธินัดหยุดงานส่งผลให้บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องปิดศูนย์การผลิตยานยนต์เจนเนอรัลมอเตอร์ส ประเทศไทย จังหวัดระยอง เป็นการชั่วคราว เพื่อความปลอดภัยแก่พนักงาน และเป็นการปกป้องความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ต่อทรัพย์สินของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯได้ประกาศการปิดศูนย์การผลิตชั่วคราวไปแล้ว ตั้งแต่วันที่   3 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518

.

พนักงานจะได้รับการแจ้งการเปิดดำเนินการตามปกติของศูนย์การผลิตฯ เพื่อกลับมาทำงานอีกครั้งในคราวต่อไป ในระหว่างการปิดศูนย์การผลิตชั่วคราวนี้ บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส ประเทศไทย จำกัด ยินดีจ่ายเงินค่าจ้าง และสวัสดิการ รวมถึงการเตรียมจ่ายเงินโบนัสไม่คงที่ ให้กับพนักงานทุกคน

.

โดยรวมถึงพนักงานที่เป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานที่ได้ลงทะเบียนเข้าทำงานตามปกติและไม่ได้ร่วมการนัดหยุดงานดังกล่าว สำหรับพนักงานที่เป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานฯที่ร่วมใช้สิทธิ์หยุดงาน จะไม่ได้รับการจ่ายเงินค่าจ้าง ในช่วงเวลาที่หยุดงาน

.

ในขณะเดียวกัน บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส ประเทศไทย จะพยายามทำการเจรจาต่อรองกับทางสหภาพแรงงาน เจนเนอรัล มอเตอร์ส ประเทศไทย เพื่อบรรลุถึงข้อตกลงให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ บริษัทฯ ของดการแสดงความคิดเห็น หรือชี้แจงถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเจรจาต่อรองที่ยังไม่ได้ข้อสรุป เพื่อมิให้การเจรจาต่อรองได้รับผลกระทบใด ๆ

.

ทั้งนี้ คำแถลงการณ์ที่ไม่ได้ออกโดยผู้แทนอย่างเป็นทางการของบริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส ประเทศไทย จำกัด จะถือว่าไม่ได้เป็นข้อเท็จจริง และไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงได้

.
หมายเหตุ : ที่มาของภาพ เว็บไซต์จีเอ็มไทยแลนด์