เนื้อหาวันที่ : 2009-09-25 10:41:04 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1288 views

ปตท.สผ. เข้าซื้อกิจการบริษัทน้ำมันเพิ่ม ต่อยอดการลงทุนในออสเตรเลีย

ปตท.สผ. ซื้อกิจการบริษัทน้ำมันในออสเตรเลียเพิ่มอีก เข้าเป็นผู้ดำเนินการแหล่งน้ำมันดิบเพิ่มอีก 2 แหล่ง ผสานประโยชน์และต่อยอดการลงทุนที่มีอยู่ประเทศออสเตรเลียให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

ปตท.สผ. ซื้อกิจการบริษัทน้ำมันในออสเตรเลียเพิ่มอีก เข้าเป็นผู้ดำเนินการแหล่งน้ำมันดิบเพิ่มอีก 2 แหล่ง และรับสิทธิการสำรวจปิโตรเลียมใหม่อีก 5 แปลง ผสานประโยชน์และต่อยอดการลงทุนที่มีอยู่ประเทศออสเตรเลียให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

.

นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

.

นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ (Mr.Anon Sirisaengtaksin) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เปิดเผยว่า บริษัทย่อยของ ปตท.สผ. ได้ลงนามในสัญญาเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท โอเอ็มวี ติมอร์ ซี พีทีวาย (OMV Timor Sea Pty Ltd) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โอเอ็มวี ปิโตรเลียม พีทีวาย ที่ดำเนินกิจการสำรวจและพัฒนาปิโตรเลียมในประเทศออสเตรเลีย โดยการเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ มีมูลค่าประมาณ 10 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

.

บริษัท โอเอ็มวี ติมอร์ ซี พีทีวาย ดำเนินธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมหลายแปลงในบริเวณนอกชายฝั่งทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศออสเตรเลีย การเข้าซื้อหุ้นของทั้ง 2 บริษัทนี้ ทำให้ ปตท.สผ. ได้สิทธิในการสำรวจปิโตรเลียมใหม่อีก 5 แปลง ได้แก่ แปลง AC/P4 แปลง AC/P17 แปลง AC/P24 แปลง AC/RL4&5 และแปลง AC/RL6          

.

โดยมีการค้นพบน้ำมันดิบแล้ว 2 แหล่ง คือ แหล่งออเดเชียส (Audacious) และแหล่งเทเนเชียส (Tenacious) โดยจะสามารถเริ่มการผลิตน้ำมันดิบได้ในอีก 2 ปีข้างหน้า นอกจากนั้น ปตท.สผ. ยังได้สิทธิในการถือหุ้นเพิ่มเติมในแหล่งจาบิรูและแหล่งชาลลิส ซึ่ง ปตท.สผ. มีการลงทุนไว้ก่อนหน้านี้แล้ว

.

นายอนนต์ กล่าวว่า "การเข้าซื้อกิจการเพิ่มเติมในประเทศออสเตรเลียครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ของ ปตท.สผ. ซึ่งมองหาโอกาสการลงทุนในประเทศเป้าหมายที่มีศักยภาพทางปิโตรเลียม โดยสามารถผสานประโยชน์กับแหล่งปิโตรเลียมที่ ปตท.สผ. มีการดำเนินการอยู่แล้วในออสเตรเลียได้อย่างสอดคล้องและต่อเนื่อง

.

เนื่องจากตั้งอยู่บริเวณเดียวกัน สามารถวางแผนการพัฒนาและใช้อุปกรณ์การผลิตร่วมกันได้ เป็นการต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มในการลงทุน รวมทั้งสร้างความแข็งแกร่งให้กับการดำเนินงานของ ปตท.สผ. ได้ทั้งในระยะสั้นและในระยะยาวได้เป็นอย่างดี"