เนื้อหาวันที่ : 2006-03-14 17:44:57 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2049 views

เอฟ ซี ไอ ผู้นำนวัตกรรมการสร้างโรงงานสำเร็จรูปแบบ One Stop Service

ความคิดริเริ่มที่ต้องการสร้างมาตรฐานการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อนำไปสู่มาตรฐานเดียวกันและเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

 

คุณพนม  พิมพ์แสง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอฟ ซี ไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทรับออกแบบและก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมสำเร็จรูป ที่ตอบสนองทุกความต้องการ  แบบ One Stop กล่าวว่า บริษัท เอฟ ซี ไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เกิดจากแนวความคิดตัวเอง ซึ่งคลุกคลีและสั่งสมประสบการอยู่ในวงการก่อสร้างมานานกว่า 20 ปี ได้เล็งเห็นปัญหาต่าง ๆ  ในการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่จะมีปัจจัยทางด้านราคาเป็นตัวแข่งขัน ทำให้มีความคิดริเริ่มที่ต้องการสร้างมาตรฐานการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมขึ้นมา เพื่อนำไปสู่มาตรฐานเดียวกันและเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้ครบถ้วน ภายใต้คอนเซ็ปที่ว่า โรงงานสำเร็จรูปที่ตอบสนองทุกความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นโรงงานระบบเปิดหรือระบบปิด ก็สามารถปรับแบบให้เข้ากับขนาดที่ดินได้ง่ายดาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรมสิ่งทอและการ์เมนท์,   โชว์รูมและคลังสินค้า, อุตสาหกรรมโลหะ, อุตสาหกรรมยานยนต์ และอื่น ๆ ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกแบบได้ตามความต้องการของประเภทธุรกิจที่ดำเนินกิจการอยู่

 

ปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ส่งผลให้อุตสาหกรรมการก่อสร้างโรงงานเจริญเติบโตตามไปด้วย       แต่การก่อสร้างโรงงานแต่ละครั้งมักจะมีปัญหาเกิดขึ้น เช่นไม่ตรงตามความต้องการ ไม่มีความชำนาญ ออกแบบเกินงบประมาณที่ตั้งไว้ หรื่อสร้างเสร็จช้ากว่ากำหนด เป็นต้น ซึ่งปัญหาดังกล่าวบริษัท เอฟ ซี ไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สามารถแก้ไขได้โดยการนำนวัตกรรมการสร้างโรงงานแบบ โรงงานสำเร็จรูป ที่ตอบสนองทุกความต้องการ เข้ามาใช้ในการก่อสร้างโรงงาน        เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

 

เอฟ ซี ไอไม่ได้ก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมเพียงอย่างเดียว แต่ครอบคลุมทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม ตั้งแต่การให้คำแนะนำ           ให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ ตั้งแต่พื้นที่ก่อสร้าง การวางผังโรงงาน และแนะนำรุ่นหรือรูปแบบของโรงงานที่เหมาะกับประเภทธุรกิจอุตสาหกรรมของลูกค้า     อีกทั้งสามารถปรับแบบโรงงานให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า  โดยมีการส่งมอบโรงงานพร้อมคู่มือในการใช้งาน การดูแลบำรุงรักษาพร้อมการรับประกันคุณภาพ  1 ปี หลังหมดระยะเวลาการรับประกันแล้ว บริษัทฯ ยังให้คำปรึกษาและดูแลแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงงานของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง  รวมถึงการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตกแต่งโรงงานโดยรวมอีกด้วย