เนื้อหาวันที่ : 2006-12-06 11:14:39 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1553 views

กทช. ชี้ปัญหาเด็กติดมือถืออยู่เหนืออำนาจ

กรรมการในคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ชี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่สามารถเข้าไปควบคุมได้ ในการแก้ปัญหาเด็กไทยใช้โทรศัพท์มากกว่าการใช้เวลาอ่านหนังสือ ย้ำผู้ปกครองจะต้องดูแลบุตรหลานด้วยตนเอง

กทช.ชี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่สามารถเข้าไปควบคุมได้ ในการแก้ปัญหาเด็กไทยใช้โทรศัพท์มากกว่าการใช้เวลาอ่านหนังสือ ย้ำผู้ปกครองจะต้องดูแลบุตรหลานด้วยตนเอง

.

นายเศรษฐพร  คูศรีพิทักษ์  กรรมการในคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  (กทช.)  กล่าวถึงกรณีที่มีผลวิจัยพบเด็กไทยใช้โทรศัพท์มากกว่าการใช้เวลาอ่านหนังสือ  และมีความหวั่นเกรงว่าการใช้โทรศัพท์เป็นเวลานานจะทำให้เกิดปัญหาต่อผู้ใช้งานว่า  กทช. ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมา  1 ชุด  ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ  เพื่อศึกษาความปลอดภัยจากการใช้อุปกรณ์โทรคมนาคมที่มีผลกระทบต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งขณะนี้ได้มีการส่งรายงานถึง  กทช.  ทุกระยะ  แต่ยังไม่สามารถสรุปได้อย่างชัดเจน  เช่นเดียวกับผลวิจัยในต่างประเทศที่ยังมีข้อถกเถียงกันอยู่  อย่างไรก็ตาม 

.

ในส่วนของความปลอดภัยของอุปกรณ์โทรคมนาคมนั้น  สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ   หรือ ไอทียู  เป็นผู้ควบคุม  ซึ่งไทยก็เป็นสมาชิกอยู่แล้ว  จึงมั่นใจว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นได้มาตรฐานด้านความปลอดภัย  ส่วนพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์เป็นเวลานานของเยาวชน  กทช. คงไม่สามารถเข้าไปควบคุมได้  มีเพียงการกำกับผู้ให้บริการไม่ให้มีการลดราคาเพื่อกีดกันตลาด  หรือเข้าข่ายลักษณะทุ่มตลาดเท่านั้น   ซึ่งผู้ปกครองจะต้องดูแลบุตรหลานด้วยตนเอง  อีกทั้งคิดว่าปัญหานี้มักเกิดกับครอบครัวที่มีฐานะดี.