เนื้อหาวันที่ : 2009-09-17 10:13:00 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1151 views

สร้างโรงไฟฟ้าจะนะ 2 ส่อเค้าสะดุด เหตุชาวบ้านคัดค้าน

กฟผ. กลุ้มก่อสร้างโรงไฟฟ้าจะนะแห่งที่สองส่อเค้าไม่ราบรื่นเหมือนแห่งแรก เหตุชาวบ้านไม่ยอมรับ ชี้ส่งผลกระทบต่อชุมชนทั้งสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

.

จากที่ผ่านมาทางการไฟฟ้าฝ่าผลิต (กฟผ.) และโรงไฟฟ้าจะนะโหมการประชาสัมพันธ์ถึงความภาคภูมิใจว่าโรงไฟฟ้าจะนะเป็นโรงไฟฟ้าที่ได้รับการยอมรับจากประชาชนในพื้นที่มากที่สุดเพราะไม่มีกระแสคัดค้านในพื้นที่ แต่ในวันนี้การดำเนินโครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้าที่สองคงไม่ง่ายนัก หลังจากเริ่มดำเนินการจัดรับฟังความคิดเห็นมาหลายครั้งเริ่มมีกระแสไม่ยอมรับจากชุมชนมากขึ้น เช่น ที่บ้านป่าชิงพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้า เนื่องจากการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าจะนะที่ผ่านมาส่งผลกระทบกับชุมชนทั้งเรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

.

ปรากฎการณ์คัดค้านมากขึ้นในเวทีรับฟังความคิดเห็นการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าจะนะ โรงที่ 2 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 กันยายนที่ผ่านมาตามกำหนดการจะจัดขึ้นที่ลานประดู่บ้านควนมีด ต้องเลื่อนไปใช้ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนวัดควนมีด ต.คลองเปียะ อ.จะนะ จ.สงขลา จัดตั้งแต่เวลา 13.00 น. มีผู้เข้าร่วมประมาณ 100 คน

.

โดยมีเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) จำนวนมากเข้าร่วมเวที และมีตัวแทนทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาและเป็นหนึ่งในทีมศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และอาจารย์สนั่น เพ็งเหมือน อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และคณะซึ่งเป็นทีมศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนเข้าร่วมในการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น

.

.

ข้อสรุปจากเวทีดังกล่าว 100 เปอร์เซ็นต์ของประชาชนในพื้นที่ตำบลคลองเปียะที่เข้าร่วมไม่เห็นด้วยกับการมีโครงการโรงไฟฟ้า2 ซึ่งเป็นสิ่งที่การไฟฟ้าหนักใจ เพราะตำบลคลองเปียะคือพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้าโรงแรกและโรงที่สอง

.

เวทีเริ่มจาก แก้วตา อัมรานนท์ จากทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด รายงานความเป็นมาโครงการ จากนั้นอาจารย์สนั่น เพ็งเหมือน ซึ่งเป็นทีมจัดการรับฟังความคิดเห็นกล่าวเชิญนายนคร ศรีวิเชียรสมบัติ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะขึ้นพูดแต่ชาวบ้านคัดค้านว่าควรให้ชาวบ้านได้แสดงความคิดเห็นก่อน

.

นายเฉลิม ทองพรม นายก อบต.คลองเปียะลุกขึ้นอภิปรายอย่างไม่พอใจว่า วันนี้ตนมาพูดใน 2 ฐาน คือประชาชนในพื้นที่และมาในฐานองค์การบริหารส่วนตำบล ในเวลานี้ยังไม่เห็นข้อดีของการสร้างโรงไฟฟ้าที่สอง แต่การดำเนินโรงไฟฟ้าจะนะที่ผ่านมา หนึ่งส่งผลให้น้ำในคลองโพมาแห้งขอด ซึ่งบอกว่าจะสูบเพียงสามเดือนแต่ที่ผ่านมาอาจมีการแอบสูบอย่างต่อเนื่อง

.

.

สองการสร้างโรงไฟฟ้าโรงที่สองกำลังการผลิตมากกว่าโรงแรกร้อยเท่าจะสร้างความมั่นใจให้ชาวบ้านอย่างไร เพราะชาวบ้านรู้ว่าต้องมีการใช้น้ำมากกว่าเดิม การที่โรงไฟฟ้าสูบน้ำเข้าไปใช้มากก็ต้องปล่อยน้ำออกมามากแล้วน้ำในคลองนาทับจะเป็นอย่างไร ที่ผ่านมาไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ เพราะตนเป็นนายก อบต.ขับรถของ อบต.มีโลโก้ อบต.ยามยังไม่ยอมให้เข้าไล่ออกเลย

.

การดำเนินการเวลานี้ของ กฟผ.สร้างความแตกแยกในชุมชนอย่างมากล่าสุด กฟผ.ให้คนในคลองเปียะจัดหาชาวบ้านเพื่อเข้าไปเยี่ยมโรงไฟฟ้าตามโครงการเปิดบ้านโรงไฟฟ้า ปรากฎว่าชาวบ้านที่เป็นคนขับรถพาคนเข้าไปโรงไฟฟ้าจะนะกลับมาทะเลาะกันเพราะได้เงินไม่เท่ากัน

.

ที่สำคัญเท่าที่รู้เวลามีทีมเข้าไปเยี่ยมโรงไฟฟ้า กฟผ.จะทำการหยุดเดินเครื่อง แล้วบอกให้ชาวบ้านเอามือลองจุ่มดูจริงว่าระดับน้ำความลึกศอกมือหนึ่งอาจไม่ร้อน แต่ความลึกกว่านั้นจะร้อนแสดงว่ามีการแอบปล่อยน้ำร้อนจากด้านล่างจริงไหม แม้แต่ปัญหาเสียงดังซึ่งนายนคร ยอมรับเองว่าดังจริงและกำลังติดตั้งเครื่องควบคุม โรงเดียวยังดังขนาดนี้แล้วสองโรงจะดังขนาดไหน ซึ่งผู้ที่นั่งฟังฮาทั้งห้อง

.
ที่มา : เว็บไซต์ประชาไท