เนื้อหาวันที่ : 2009-09-16 14:46:11 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1040 views

RATCH ทุ่ม 500 ล้านหนุนราชบุรีรุกธุรกิจพลังงานทดแทน

ราชบุรีโฮลดิ้งปรับโครงสร้างธุรกิจ พร้อมขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน สนองนโยบายรัฐ ให้ราชบุรีพลังงานดำเนินการลงทุน พร้อมเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 500 ล้านบาท

.

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ปรับโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มบริษัทใหม่รองรับการขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน ตอบสนองนโยบายภาครัฐที่สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น ล่าสุดให้ บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน พร้อมเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 500 ล้านบาท และให้เข้าถือหุ้นร้อยละ 30 ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม จังหวัดเพชรบูรณ์ 

.

นายนพพล มิลินทางกูร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การปรับโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มบริษัทในครั้งนี้ จะทำให้การบริหารด้านการลงทุนของบริษัทมีความชัดเจน และสามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนธุรกิจของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น โดยการขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนจะมี บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด เป็นกลไกการลงทุนที่สำคัญของบริษัท           

.

และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2552 ได้เห็นชอบให้บริษัทขายหุ้นสามัญทั้งหมดใน บริษัท ซัสเทนเอเบิล เอนเนอยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นผู้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 9,000,000 หุ้น ให้กับ บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2552 

.

นอกจากนี้ มติคณะกรรมการบริษัท ยังอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด อีกเป็นจำนวน 500,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 50,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เพื่อใช้ในการลงทุนพัฒนาโครงการ และให้บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด เรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนงวดแรกจำนวน 125,000,000 บาท โดยให้ทยอยเรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนตามความจำเป็นในการลงทุนโครงการต่อไป ทั้งนี้ หลังจากการเพิ่มทุนดังกล่าวแล้ว บริษัทยังคงสัดส่วนการถือหุ้นเดิมร้อยละ 99.99 ใน บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด

.

"การดำเนินการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการขยายการลงทุนธุรกิจพลังงานทดแทนต่อไปในอนาคต ซึ่งบริษัทมีเป้าหมายที่จะขยายการเติบโตในธุรกิจนี้อีกประมาณ 100 เมกะวัตต์ภายในปี 2559" นายนพพล มิลินทางกูร กล่าวปิดท้าย