เนื้อหาวันที่ : 2009-09-14 09:54:39 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1532 views

ตลาดรถยนต์เดือนสิงหาคมยังคงทรงตัว

ยอดจำหน่ายรถยนต์รวมทุกประเภท 8 เดือนแรก ลดลง 23.11% ตลาดรถตู้และรถขนาดครึ่งตันอื่นๆ หนักสุดหดตัวลงถึง 38.97% ตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลหดน้อยสุด 11.04%

ยอดจำหน่ายรถยนต์รวมทุกประเภท 8 เดือนแรก ลดลง 23.11% ตลาดรถตู้และรถขนาดครึ่งตันอื่นๆ หนักสุดหดตัวลงถึง 38.97% ตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลหดน้อยสุด 11.04%                               

.

.

ยอดจำหน่ายรถยนต์รวมทุกประเภท ใน 8 เดือนแรกของปี 2552 จำหน่ายได้ทั้งสิ้น 317,835 คัน ลดลง 23.11% จากช่วง 8 เดือนแรกของปีที่ผ่านมา โดยทุกตลาดมีการหดตัวลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ตลาดที่หดตัวสูงสุด  คือ ตลาดรถตู้และรถขนาดครึ่งตันอื่นๆ โดยหดตัวลงถึง 38.97%

.

ส่วนตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลหดตัวลงน้อยที่สุด คือ  11.04% ในตลาดรถยนต์รวมทุกประเภท โตโยต้าจำหน่ายได้เป็นอันดับ 1 ด้วยยอดจำหน่าย 132,435 คัน คิดเป็น 41.67% อีซูซุมาเป็นอันดับ 2 คือ 66,637 คัน มีส่วนแบ่งตลาด 20.97%   และอันดับ 3 คือ ฮอนด้า จำหน่ายได้ 53,995 คัน คิดเป็น 16.99%

.

สำหรับยอดจำหน่ายรถยนต์รวมทุกประเภทในเดือนสิงหาคม คือ 43,251 คัน เพิ่มขึ้น 0.22% เมื่อเทียบกับ เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา โตโยต้าจำหน่ายได้มากที่สุด คือ 18,708 คัน มีส่วนแบ่งตลาด 43.25% อีซูซุมาเป็นอันดับ 2 ด้วยยอดจำหน่าย 8,884 คัน มีส่วนแบ่งตลาด 20.54% และฮอนด้ามาเป็นอันดับ 3 จำหน่ายได้ 6,829 คัน คิดเป็น 15.79%

.

สำหรับตลาดรถปิกอัพขนาด 1 ตันใน 8 เดือนแรก มียอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 155,258 คัน ลดลง 29.86% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โตโยต้าจำหน่ายได้สูงสุด คือ 62,889 คัน มีส่วนแบ่งตลาด 40.51%    อีซูซุตามมาเป็นอันดับ 2 คือ 62,113 คัน มีส่วนแบ่งตลาด 40.01% และนิสสันมาเป็นอันดับ 3 ด้วยยอด จำหน่าย 11,743 คัน มีส่วนแบ่งตลาด 7.56%

.

ตลาดรถปิกอัพขนาด 1 ตันในเดือนสิงหาคม มียอดจำหน่ายรวม 21,029 คัน ลดลง 1.55% เมื่อเทียบ กับเดือนกรกฎาคม โตโยต้าจำหน่ายได้สูงสุด คือ 8,658 คัน มีส่วนแบ่งตลาด 41.17% ตามมาด้วยอีซูซุ ได้ 8,189 คัน มีส่วนแบ่งตลาด 38.94% และนิสสันมาเป็นอันดับ 3 ด้วยยอดจำหน่าย 1,508 คัน คิดเป็น 7.17%

.

ยอดจำหน่ายของตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล 8 เดือนแรกของปีนี้รวมทั้งสิ้น 131,379 คัน ลดลง 11.04% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โตโยต้าจำหน่ายได้เป็นอันดับ 1 คือ 57,587 คัน คิดเป็น 43.83% ฮอนด้ามา เป็นอันดับ 2 ด้วยยอดจำหน่าย 50,961 คัน มีส่วนแบ่งตลาด 38.79% และนิสสันจำหน่ายได้เป็นอันดับ 3 คือ 5,274 คัน คิดเป็น 4.01%

.

สำหรับตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในเดือนสิงหาคมนี้ เพิ่มขึ้น 1.47% จากเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา โดยมียอดจำหน่ายรวมทุกยี่ห้อ 17,790 คัน โตโยต้าจำหน่ายได้สูงสุด 8,502 คัน คิดเป็น 47.79% ฮอนด้ามาเป็นอันดับ 2 จำหน่ายได้ 6,366 คัน คิดเป็น 35.78% และนิสสันมาเป็นอันดับ 3 คือ 838 คัน มีส่วนแบ่งตลาด 4.71%

.