เนื้อหาวันที่ : 2009-09-10 10:46:52 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 3268 views

ชาวจะนะสุดทน จี้แก้โรงแยกก๊าซเหม็น - โรงไฟฟ้าเสียงดัง

ชาวจะนะร้องกรรมาธิการฯโรงไฟฟ้าเสียงดัง - โรงแยกก๊าซส่งกลิ่นเหม็น ส่งผลกระทบต่ออาชีพและการดำเนินชีวิตของชาวบ้านจำนวนมาก จี้เร่งแก้ปัญหาด่วน โรงไฟฟ้า - โรงแยกก๊าซ ประสานเสียงยันดำเนินการแก้ไขปัญหาแล้ว

.

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2552 คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา นำโดยนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ประธานคณะกรรมาธิการฯ และคณะร่วม 20 คน เดินทางลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาและผลกระทบจากท่อส่งก๊าซและโรงแยกก๊าซธรรมชาติไทย–มาเลเซีย และผลกระทบจากโรงไฟฟ้าจะนะ ที่ศาลาประชาคมบ้านป่าชิง หมู่ที่ 1 ตำบลป่าชิง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา พร้อมทั้งข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาจากตัวแทนชาวบ้าน โดยมีชาวบ้าน จากชาวบ้านตำบลป่าชิง ตำบลคลองเปียะ ตำบลนาทับ ตำบลตลิ่งชัน ตำบลสะกอม เข้าร่วมฟังความคิดเห็นกว่า 100 คน

.

นายประกอบ หลำโส๊ะ ชาวบ้านป่างาม ตำบลตลิ่งชัน เป็นตัวแทนชาวบ้านนำเสนอถึงผลกระทบที่เกิดจากโครงการท่อส่งก๊าซโรงแยกก๊าซธรรมชาติไทย - มาเลเซีย และผลกระทบจากโรงไฟฟ้าจะนะว่า มีทั้งเรื่อง เสียงที่ดังจากเครื่องจักรของที่ทำงานตลอดเวลา อีกทั้งมีการปล่อยควันและพร้อมทั้งมีกลิ่นเหม็น ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของคนในชุมชน เช่น อาชีพเลี้ยงไก่หลายรายต้องเลิกเลี้ยงไป และอาชีพทางการเกษตรกรรม ตลอดจนการดำเนินโครงการฯ ไม่มีความชอบธรรมหลายเรื่องและมีการละเมิดสิทธิของชุมชน เป็นสาเหตุของความขัดแย้งของคนในชุมชนอีกด้วย

.

นายอโนทัย หมัดหมาน ตัวแทนชาวบ้านควนหัวช้าง ตำบลคลองเปียะ เป็นตัวแทนนำเสนอผลกระทบจากโครงการไฟฟ้าจะนะ เล่าว่า บ้านตนเองอยู่ติดกับโรงไฟฟ้าจะนะ จะได้ยินเสียงเครื่องจักรดังทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง การถมที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้า บนพื้นที่ซึ่งเป็นแก้มลิงทำให้กระแสน้ำในคลองแถวบ้านไหลแรงขึ้น และระดับน้ำสูงขึ้นในช่วงฤดูน้ำหลาก

.

นายอโนทัย กล่าวว่า ผลกระทบจากเสียงดังเครื่องจักรตลอด 24 ชั่วโมง ส่งผลให้ต้องเลิกกิจการเลี้ยงไก่ทำให้ชาวบ้านที่มีอาชีพเลี้ยงไก่ต้องตกงาน และยังส่งผลต่อการประกอบอาชีพทางการเกษตร ส่วนเรื่องน้ำที่มีการปล่อยออกมาแล้วมีสีฟ้า โดยไม่ทราบสาเหตุ อีกทั้งน้ำมีรสชาติที่เปลี่ยนไป

.

นายอโนทัย กล่าวอีกว่า ในปัจจุบันภาวะอากาศร้อนเพิ่มมากกว่าเดิมมาก เพราะไอน้ำและความร้อนที่ปล่อยจากโรงไฟฟ้าจะนะ ส่งผลให้ปริมาณน้ำยางพาราในสวนยางพาราที่อยู่บริเวณใกล้เคียงลดน้อยลง

.

นายร่อเหม หมะสะมะ ชาวบ้านตำบลตลิ่งชัน กล่าวว่า โรงไฟฟ้าจะนะ ปล่อยไอระเหยจำนวนมากออกสู่อากาศและมีฟองอากาศคล้ายฟองผงซักฟอกลอยออกสู่อากาศ ทั้งนี้นายร่อเหม ได้นำตัวอย่างน้ำเสียจากคลองในพื้นที่ใกล้กับโรงไฟฟ้าจะนะ และกุ้งที่ตายในคลองนาทับมาให้คณะกรรมาธิการฯ ดูด้วย

.

นายสุรชัย กล่าวว่า ทางคณะกรรมมาธิการฯ ได้เดินทางลงพื้นที่ต่างๆ ภายใต้โครงการคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภาพบประชาชน เพื่อต้องการรับฟังปัญหาจากประชาชนโดยตรง เพื่อเสนอแนะให้รัฐบาลแก้ปัญหา

.

นายสุรชัย เปิดเผยด้วยว่า ในวันที่ 10 กันยายน 2552 คณะกรรมมาธิการฯ จะจัดโครงการสัมมนา "การบังคับใช้กฎหมายกับการจัดการสิ่งแวดล้อม" ที่โรงแรมบีพีสหมิหลาบีช แอนด์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา วันนี้จึงลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานพื้นที่จริงก่อนเพื่อเป็นการรวบรวมเพื่อพูดคุยในเวที การบังคับใช้กฎหมายกับการจัดการสิ่งแวดล้อม

.

ต่อมาในช่วงบ่าย คณะได้เดินทางไปยังโรงไฟฟ้าจะนะ และโรงแยกก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย โดยในช่วงเช้าก่อนเดินทางมารับฟังความเห็นจากชาวบ้านในชุมชน ทางคณะได้เดินทางไปดูสภาพคลองนาทับ

.

นายพิเชษฐ์ ชูชื่น ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ กล่าวรายงานต่อที่ประชุมร่วมกับคระกรรมาธิการฯว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นทางโรงไฟฟ้าจะแก้ไขอย่างเร่งด่วน ซึ่งจากการศึกษาพบว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว เช่น เรื่องเสียงดัง ทางโรงไฟฟ้าจะนะ ได้ติดตั้งอุปกรณ์เก็บเสียงแล้ว เพื่อลดเสียงดังจากการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ส่วนน้ำที่ใช้ในโรงไฟฟ้า เป็นระบบนำหมุนเวียนภายในโรงไฟฟ้า โดยก่อนปล่อยลงแหล่งน้ำธรรมชาติได้มีการบำบัดแล้ว

.

ขณะที่ผู้บริหารโรงแยกก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย กล่าวว่า ทางโรงแยกก๊าซฯ ได้สำรวจปัญหาและดำเนินการแก้ไขไปแล้วในบางเรื่อง เช่น เรื่องกลิ่นเหม็น แต่บางเรื่องก็กำลังดำเนินการอยู่ อย่างก็ตาม เนื่องการประชุมล่วงเลยเวลาไปมาแล้ว ทางคณะกรรมาธิการฯ จึงแจ้งให้ทางโรงแยกก๊าซธรรมชาติไทย–มาเลเซียชี้แจงเป็นเอกสารไปในภายหลัง 

.
ที่มา : เว็บไซต์ประชาไท