เนื้อหาวันที่ : 2009-09-08 15:43:51 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1319 views

ชาวคำสร้างไชยร้องคณะกำกับกิจการพลังงานค้านโรงไฟฟ้าพลังแกลบ

ตัวแทนชาวบ้านคำสร้างไชยและหมู่บ้านใกล้เคียงยื่นหนังสือคัดค้านการขอสร้างโรงไฟฟ้าแกลบของบริษัทบัวสมหมายต่อ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน ศุภิชัย ชี้โรงไฟฟ้าต่ำกว่า 10 เมกะวัตต์หลีกเลี่ยงกฎหมายไม่ได้

.

ตัวแทนชาวบ้านคำสร้างไชยและหมู่บ้านใกล้เคียงจำนวน 12 คน ยื่นหนังสือคัดค้านการขอสร้างโรงไฟฟ้าแกลบของบริษัทบัวสมหมายต่อ ดร.ศุภิชัย ตั้งใจตรง กรรมการกำกับกิจการพลังงาน นายศุภิชัย ชี้โรงไฟฟ้าต่ำกว่า 10 เมกะวัตต์หลีกเลี่ยงกฎหมายไม่ได้

.

เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2552 ณ ห้องประชุมรัฐสภาอาคาร 2 คณะกรรมมาธิการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร ได้จัดการสัมมนา "มีโรงไฟฟ้า เหมือนมี 'ส้วม' ไว้หน้าบ้าน ?" โดยมีผู้ร่วมเสวนาคือ ดร.ศุภิชัย ตั้งใจตรง กรรมการกำกับกิจการพลังงาน นางมะลิวรรณ นาควิโรจน์ เลขาธิการเครือข่ายสิทธิผู้ป่วยแม่เมาะ นายอเนก นาคะบุตร ที่ปรึกษาด้านพัฒนาสิ่งแวดล้อม นายนที สิทธิประศาสน์ อุปนายกสมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน นายศุภกิจ นันทะวรการ นักวิจัยมูลนิธินโยบายสุขภาวะ ดำเนินรายการโดย ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง

.

นางอานิก อัมระนันท์ เลขานุการคณะกรรมการมาธิการการพลังงาน ชี้แจงวัตถุประสงค์การสัมมนาว่า สืบเนื่องจากไฟฟ้ามีความจำเป็นที่ทุกคนต้องใช้ และการเตรียมการจัดหาและผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น ในขณะที่สถานการณ์ปัจจุบัน การคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ คณะกรรมการมาธิการการพลังงาน จึงเห็นควรให้มีเวทีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อหาแนวทางบริหารจัดการ รวมไปถึงการดูแลชุมชนและการป้องกันผลกระทบอันอาจเกิดจากการสร้างโรงไฟฟ้า

.

ซึ่งในการสัมมนาได้มีการแลกเปลี่ยนประเด็นสถานการณ์ไฟฟ้า ปัญหาที่ผ่านมาของโรงไฟฟ้า และทิศทางกระบวนการสร้างโรงไฟฟ้าในอนาคต โดย ดร.ศุภิชัย ตั้งใจตรง กรรมการกำกับกิจการพลังงาน กล่าวว่า พลังงานไฟฟ้ามีความจำเป็นที่ต้องจัดหาให้พอเพียงกับความต้องการและไฟฟ้าจะขาดไม่ได้ การสร้างรงไฟฟ้าเพื่อให้มีไฟฟ้าสำรองจึงสำคัญยิ่ง การสร้างโรงไฟฟ้าใหม่จึงมีความจำเป็น

.

อย่างไรก็ตามประเทศไทยจะมีการทบทวนการวางแผนการผลิตไฟฟ้าของประเทศในปีหน้า ข้อเสนอการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ในพื้นที่เดิมที่หมดประสิทธิภาพแล้ว ด้วยเทคโนโลยี่ใหม่จึงเป็นสิ่งที่ดี และการสร้างโรงไฟฟ้าในพื้นที่ใหม่ต้องให้มีการเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมจริงๆ ส่วนปัญหาโรงไฟฟ้าเก่าที่สร้างผลกระทบในกับชุมชนและสังคมสามารถยกเลิกได้เพราะระบบไฟฟ้าสำรองในปัจจุบันมีเพียงพอกับความต้องการใช้ หากโรงไฟฟ้าไหนไม่ดีก็เอาออกได้

.

นางมะลิวรรณ นาควิโรจน์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาชาวบ้านรอบแม่เมาะต้องเป็นผู้รับกรรมที่การไฟฟ้าสร้างขึ้นให้แก่ชาวบ้านและยังไม่เคยชดใช้ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชาวบ้าน ถึงแม้ว่าศาลจะมีคำสั่งว่า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตผิดจริง ต้องรับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้น แต่การไฟฟ้าฯ กับดำเนินการยื่นอุทรณ์ต่อศาล

.

สำหรับชาวบ้าน มีความเห็นว่า การสำรองไฟฟ้าเป็นการสำรองไฟฟ้าให้กับนายทุน นักการเมือง เท่านั้น และการสร้างโรงไฟฟ้ายังเป็นการแย่งชิงทรัพยากรของชุมชนและทำลายพื้นที่การเกษตรของชาวบ้าน และยังสร้างปัญหาเรื่องสุขภาพต่อชุมชนอีกด้วย

.

หลังการสัมมนา ตัวแทนชาวบ้านบ้านคำสร้างไชย และหมู่บ้านใกล้เคียง ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี จำนวน 12 คน ได้ยื่นหนังสือคัดค้านการขอสร้างโรงไฟฟ้าแกลบของบริษัทบัวสมหมายต่อ ดร.ศุภิชัย ตั้งใจตรง กรรมการกำกับกิจการพลังงาน ซึ่งนายศุภิชัย ชี้แจงว่าโรงไฟฟ้าต่ำกว่า 10 เมกะวัตต์หลีกเลี่ยงกฎหมายไม่ได้

.

ขณะนี้กำลังหารือกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ ถึงการสร้างโรงไฟฟ้าที่มีขนาดต่ำกว่า 1จ เมกะวัตต์ และหากโรงไฟฟ้าแห่งใดที่สร้างผลกระทบแล้วไม่รับผิดชอบ แล้วจะไปสร้างแห่งใหม่ ทางคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานจะไม่ออกใบอนุญาตให้แน่นอน

.
ที่มา : เว็บไซต์ประชาไท
.