เนื้อหาวันที่ : 2006-03-14 17:03:01 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 3170 views

เอสจีเอสได้รับการรับรองมาตรฐานการรมยาหวังหนุนส่งออก

อีกก้าวแห่งความสำเร็จของเอสจีเอส ที่ได้การรับรองมาตรฐานการรมยาด้วยสารเมทิลโบรไมด์ จากสถาบันออสเตรเลียและกรมวิชาการเกษตร

.

เอสจีเอส ได้การรับรองมาตรฐานการรมยาด้วยสารเมทิลโบรไมด์ จากสถาบันออสเตรเลียและกรมวิชาการเกษตร หนุนสินค้าเกษตรไทยไปออสเตรเลีย เผยผ่านมาตรฐานการรมยาสินค้าอีกก้าวแห่งความสำเร็จ

 .

บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด โดยคุณอมร กิจก้าวสมหวัง ผู้จัดการฝ่าย   รมยา   เป็นตัวแทนต้อนรับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน Australian Quarantine Inspection Services (AQIS) และเจ้าหน้าที่จากกรมวิชาการเกษตรที่เข้ามาตรวจสอบและรับรองการมาตรฐานการรมยาให้กับ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ให้เป็นบริษัทที่สามารถให้บริการการรมยาสินค้าเกษตรไทยที่จะส่งไปยังประเทศออสเตรเลีย ซึ่งการเข้าพบครั้งนี้ยังเป็นการพูดคุยในห้อข้อมาตรฐานการรมยาสินค้าด้วยสารเมทิลโบรไมด์ ซึ่งเป็นกฎของการรมยาแบบใหม่ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคมที่ผ่านมาและเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าของเอสจีเอสที่ต้องการส่งสินค้าเกษตรไทยสู่ตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศออสเตรเลีย โดยมีตัวแทนจากสถาบันออสเตรเลียคือ มร. เดวิด ค๊อกซ์  คุณ เมเรดิด เวลตัน และ มร. ปีเตอร์ มีโดวส์ และตัวแทนจากกรมวิชาการเกษตร คือ คุณ ชูศักดิ์ ว่องวิชชกร นักวิชาการเกษตร 8 และ คุณอวยชัย สมิตตสิริ นักวิชาการเกษตร 8 เข้าร่วมการรับรองและตรวจสอบอีกด้วย

.

ซึ่งการเข้าพบครั้งนี้ยังเป็นการพูดคุยในห้อข้อมาตรฐานการรมยาสินค้าด้วยสารเมทิลโบรไมด์ ซึ่งเป็นกฎของการรมยาแบบใหม่ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคมที่ผ่านมาและเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าของเอสจีเอสที่ต้องการส่งสินค้าเกษตรไทยสู่ตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศออสเตรเลีย

.
มีตัวแทนจากสถาบันออสเตรเลียคือ มร. เดวิด ค๊อกซ์  คุณ เมเรดิด เวลตัน และ มร. ปีเตอร์ มีโดวส์ และตัวแทนจากกรมวิชาการเกษตร คือ คุณ ชูศักดิ์ ว่องวิชชกร นักวิชาการเกษตร 8 และ คุณอวยชัย สมิตตสิริ นักวิชาการเกษตร 8 เข้าร่วมการรับรองและตรวจสอบอีกด้วย