เนื้อหาวันที่ : 2009-09-03 15:02:10 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1590 views

ซีเกท โคราช ร่วมสนับสนุน "โครงการรณรงค์สร้างฝายถวายพระเจ้าอยู่หัวตามแนวพระราชดำริ"

ซีเกท เทคโนโลยี โคราช เข้าร่วม "โครงการรณรงค์สร้างฝายถวายพระเจ้าอยู่หัวตามแนวพระราชดำริ" ณ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2554

.

บริษัทซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานโคราช  เข้าร่วม "โครงการรณรงค์สร้างฝายถวายพระเจ้าอยู่หัวตามแนวพระราชดำริ"  ณ บ้านดงมะไฟ  ตำบลมะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจัดโดยกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) อำเภอสูงเนิน และองค์กรบริหารส่วนตำบลมะเกลือใหม่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2554 

.

โครงการนี้ได้ดำเนินการปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูสภาพป่า สร้างฝายและแฝกบริเวณต้นน้ำ 3 สาย คือ ต้นน้ำลำสำลาย ต้นน้ำลำแท่งทอง และต้นน้ำลำอ้ายสาย อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง 

.

ซีเกทได้ร่วมสนับสนุนโครงการจัดสร้างฝายดังกล่าว โดยมอบเงินจัดสร้างฝาย จำนวน 30,000 บาท พร้อมการนำพนักงาน กว่า 200 คน ร่วมปลูกป่าและสร้างฝายร่วมกับหน่วยงานดังกล่าว เมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา

.

.

นายพีระพล วิไลวงษ์เสถียร รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ โรงงานโคราช บริษัทซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า "ซีเกทรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติจากคณะผู้จัดโครงการ ให้เข้าร่วมสนับสนุนโครงการสร้างฝายเพื่อถวายพระเจ้าอยู่หัวตามแนวพระราชดำริและพนักงานซีเกททุกคนรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนในการปกป้องรักษาผืนป่า รักษาต้นน้ำ นำมาซึ่งสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ต่อไป"

.

ซีเกทมีนโยบายในการดำรงตนเป็นพลเมืองที่ดี โดยหนึ่งในนโยบายหลักคือการรักษาสภาพแวดล้อมและความสมดุลสู่ธรรมชาติ ลดภาวะโลกร้อนในพื้นที่ต่างๆที่เราสามารถทำได้ รวมถึงพื้นที่ในเขตจังหวัดนครราชสีมาเพื่อให้เป็นแหล่งกำเนิด    แหล่งต้นน้ำลำธารที่อุดมสมบูรณ์ อันจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต่อไป

.

กิจกรรมการปลูกป่า สร้างฝายและแฝกเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น บริษัทเอกชน และกลุ่มพลังมวลชน เพื่อแก้ไขปัญหาความแห้งแล้งที่บ้านดงมะไฟ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขตตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา  

.