เนื้อหาวันที่ : 2009-08-31 17:43:04 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1979 views

"คุณหนูปลอดภัยในยานยนต์" โครงการใจดี ใส่ใจสังคมจากเชฟโรเลต

เชฟโรเลตเดินหน้าให้ความรู้ พ่อแม่ผู้ปกครองและคุณลูกให้ดูแลใส่ใจความปลอดภัยในการโดยสารรถยนต์ของเด็กอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

.

เชฟโรเลต เดินหน้าให้ความรู้ พ่อแม่ผู้ปกครองและคุณลูกให้ดูแลใส่ใจความปลอดภัยในการโดยสารรถยนต์ของเด็กอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

.

บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมจัดงาน "วันชมรมเยาวชนรักความปลอดภัย" ครั้งที่ 10 ณ สวนสัตว์ดุสิต มุ่งแนะพ่อแม่ผู้ปกครอง ดูแลใส่ใจความปลอดภัยในการโดยสารรถยนต์ของเด็กอย่างจริงจัง ด้วยการคาดเข็มขัดพร้อมที่นั่งนิรภัยให้ผู้โดยสารเด็กเมื่อต้องโดยสารรถยนต์ไปท่องเที่ยวหรือในระยะทางไกล เพื่อลดความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นกับเด็กเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์

.

ถือเป็นความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นมานานเกี่ยวกับความปลอดภัยและการโดยสารรถยนต์ของเด็ก ที่เชื่อว่าการคาดเข็มขัดนิรภัยที่ติดตั้งมากับรถยนต์ให้กับเด็ก สามารถป้องกันเด็กจากความรุนแรงเมื่อเกิดอุบัติเหตุได้ เมื่อความจริง เข็มขัดนิรภัยนั้นไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ใช้กับสรีระของเด็กเล็ก เมื่อเกิดอุบัติเหตุ จึงไม่สามารถปกป้องเด็กจากการถูกกระแทก หรือจากการหลุดลอยออกนอกตัวรถ และเป็นอันตรายอย่างมากต่อสรีระและชีวิตของเด็กได้

.

"เราไม่เพียงแต่ผลิตรถยนต์ออกสู่ตลาดเท่านั้น ความปลอดภัยในการขับขี่และโดยสารรถยนต์ ถือเป็นอีกเรื่องที่สำคัญมากที่เราพยายามผลักดัน สร้างจิตสำนึกที่ดีในการใช้รถใช้ถนน และให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่พ่อแม่ผู้ปกครองเมื่อต้องนำบุตรหลานโดยสารในรถยนต์ เพราะสาเหตุการเสียชีวิตของเด็กไทยในอันดับต้นๆ มาจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ โดยปราศจากการป้องกันที่ถูกวิธี

.

เชฟโรเลต จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการดูแลเอาใจใส่เด็ก โดยเฉพาะเด็กเล็กในการโดยสารรถยนต์ จึงได้เริ่มโครงการ คุณหนูปลอดภัยในยานยนต์ ขึ้นในปี 2543 มุ่งรณรงค์ให้เราทุกคนตระหนักเรื่องความปลอดภัยในการโดยสารรถยนต์ของเด็กมากขึ้น เพื่อประโยชน์ของสังคมโดยรวม" มร.สตีฟ คาร์ไลส์ ประธานกรรมการ บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส เซาท์อีสต์เอเชีย โอเปอเรชั่นส์ จำกัด และ บริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว

.

งาน "วันชมรมเยาวชนรักความปลอดภัย" ครั้งที่ 10 จัดขึ้นโดยคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์การป้องกันอุบัติเหตุแห่งชาติร่วมมือกับ จีเอ็ม และเชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) และภาคเอกชนอื่นๆ ที่บริเวณลานเอนกประสงค์ ภายในสวนสัตว์ดุสิต โดยมีเด็กและเยาวชนทั้งจากโรงเรียน และสถาบันการศึกษารวมทั้งประชาชนทั่วไปให้ความสนใจอย่างมากกว่า 5,000 คน

.

นอกจากงานวันชมรมเยาวชนรักความปลอดภัยดังกล่าว โครงการ "คุณหนูปลอดภัยในยานยนต์" ของจีเอ็ม และเชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) ยังเดินหน้ามุ่งให้ความรู้กับเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่อง โดยได้เข้าร่วมกับกรมสรรพสามิตร ร่วมรณรงค์รวมพลังครอบครัวไทย ร่วมขจัดภัยเหล้าและบุหรี่ พร้อมให้ความรู้เรื่องการโดยสารรถยนต์อย่างปลอดภัย ที่โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จ. นครปฐม ในงาน "แฟมิลี่ เดย์ เซย์ โน" กิจกรรมที่ส่งเสริมความรัก ความผูกพันของสมาชิกในครอบครัว อันเป็นการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนอีกด้วย

.