เนื้อหาวันที่ : 2009-08-31 11:18:13 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1001 views

ปตท.จับมือ กนอ.ดูแลชุมชนระยอง ติด GPS เฝ้าระวังรถขนส่งกากของเสีย

กลุ่ม ปตท. รับลูกโครงการ Green Logistic ร่วมกับ กนอ. ติด GPS เฝ้าระวังรถขนส่งกากของเสีย ดูแลชุมชนสร้างสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่ชาวระยอง

.

ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) (ที่3จากขวา) เป็นประธานเปิดตัวโครงการเฝ้าระวังการขนส่งกากของเสียด้วยระบบ GPS  หนึ่งในมาตรการเชิงรุกของ กนอ.  ซึ่ง กลุ่ม ปตท. โดย นายเจียมศักดิ์ นันทนาเนตร รองประธานคณะกรรมการกำกับดูแลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการสื่อความ กลุ่ม ปตท. นำผู้แทน 4 บริษัทกลุ่ม ปตท. ได้แก่ 

.

บมจ.ปตท. เคมิคอล , บมจ. ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น, บจ.พีทีที ฟีนอล และ บจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง ร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นผู้นำในการเลือกใช้ผู้ให้บริการขนส่งที่ติดตั้งระบบ GPS  ทำให้สามารถติดตาม ตรวจสอบและประเมินการทำงานของรถขนส่งได้อย่างใกล้ชิด ไม่ก่อให้เกิดปัญหาการลักลอบทิ้งกากของเสีย ที่สร้างผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดระยอง

.

ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวเป็นหนึ่งในความใส่ใจของกลุ่ม ปตท. ที่มุ่งมั่นสร้างสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่ชาวระยอง นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน (Green Policy) โดยได้ปฏิบัติตามมาตรฐานสากล และยังดำเนินการตามแผนลดการระบายมลสารต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

.

อาทิ ลดปริมาณการปล่อยน้ำทิ้ง  ลดปริมาณการทิ้งขยะอุตสาหกรรม  ลดปริมาณการใช้น้ำในกระบวนการผลิต  ปิดจุดรั่วซึมของสาร VOCs ได้หมด 100%   รวมทั้ง จัดทำโครงการเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมือง อาทิ โครงการบริหารจัดการน้ำจังหวัดระยอง  โครงการศึกษาประสิทธิภาพนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) เป็นต้น

.