เนื้อหาวันที่ : 2009-08-26 16:13:54 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1121 views

ซีพีเอฟ สร้างอาชีพสร้างรายได้แก่เกษตรกรริมเขื่อนสิริกิติ์

ซีพีเอฟ ร่วมส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในโครงการทดลองหมู่บ้านประมงบ้านห้วยเจริญ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

.

นายอดิศร์ กฤษณวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า หลังจากที่ซีพีเอฟได้เข้าร่วมโครงการทดลองหมู่บ้านประมงบ้านห้วยเจริญ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ โดยทำการสร้างงานสร้างอาชีพเลี้ยงปลาทับทิมในกระชังให้แก่เกษตรกรในโครงการฯ เพื่อเพิ่มรายได้แก่เกษตรกรนั้น ล่าสุด เกษตรกรสามารถเลี้ยงปลาต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 8 สร้างกำไรได้ 6-8 หมื่นบาทต่อรุ่น กลายเป็นอาชีพติดตัวที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตได้ในระยะยาว

.

"ซีพีเอฟ มีนโยบายในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในเชิงของการร่วมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทั้งการสร้างงานสร้างอาชีพแก่เกษตรกร การถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรสู่ท้องถิ่น ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน เพราะเชื่อว่าความสำเร็จที่แท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับการมอบเงินช่วยเหลือเพียงอย่างเดียว แต่การสร้างงานสร้างอาชีพและให้ความรู้ต่างหากที่จะช่วยให้เกษตรกรได้พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน" นายอดิศร์กล่าวและว่า

.

บริษัทได้มอบเงินทุนหมุนเวียนเริ่มแรกโดยไม่คิดดอกเบี้ย มูลค่ากว่า 8 แสนบาท สำหรับราษฎรที่ผ่านการคัดเลือกโดยจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ ให้เลี้ยงปลากระชังละ 1,500 ตัวและช่วยจัดหาลูกปลา อาหารปลา ตลอดจนสอนวิธีการเลี้ยงให้กับเกษตรกร เพื่อให้มีประสิทธิภาพการเลี้ยงที่ดีที่สุด โดยมีเจ้าหน้าที่ซีพีเอฟเป็นที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิด นำไปสู่การเลี้ยงปลาอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ นอกจากนี้ ซีพีเอฟ ยังช่วยจับปลาไปจำหน่ายให้ในราคาตลาด ณ เวลานั้นๆ ทำให้เกษตรกรมีตลาดรองรับผลผลิตอย่างแน่นอนและต่อเนื่อง สร้างรายได้ที่มั่นคง

.

นายอำพวย ชมพูน้อย เกษตรกรในโครงการฯ กล่าวว่า "เมื่อก่อนเลี้ยงปลาโดยไม่มีความรู้และไม่รู้จะเอาไปขายให้ใคร ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จ จึงทิ้งบ้านเกิดไปขายแรงงานในเมือง จนกระทั่งซีพีเอฟเข้ามาให้เงินทุน ให้เทคนิคการเลี้ยง ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแล และช่วยจับปลาไปขาย ทำให้มีรายได้มากขึ้นและได้อย่างต่อเนื่องทุกรุ่น จึงไม่ต้องไปขายแรงงานในเมืองอีกแล้ว"

.

พ.อ.ชัยเดช สุรวดี เสนาธิการจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ กล่าวยืนยันว่า โครงการนี้สามารถดำเนินต่อไปได้อย่างยั่งยืน และนับเป็นความร่วมมือที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ ในแง่ของทหารเองก็ได้ช่วยเหลือประชาชน ซีพีเอฟเองก็ได้ตอบแทนสังคม ขณะเดียวกัน ราษฎรริมเขื่อนก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจริง

.

อนึ่ง โครงการดังกล่าว เป็นโครงการตามพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงให้กองทัพภาค 3 หาวิธีช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนสิริกิติ์ตั้งแต่ปี 2543 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งหมู่บ้านประมง ส่งเสริมให้ราษฎรเลี้ยงปลาในกระชัง ให้ความรู้เสริมด้านวิชาชีพ ตลอดจนการตลาด เพื่อให้ราษฎรสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ แต่ที่ผ่านมายังคงประสบปัญหาในหลายด้าน ทำให้รายได้เสริมของราษฎรในบริเวณเขื่อนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จนกระทั่ง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมสนับสนุนโครงการดังกล่าว ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ในที่สุด

.