เนื้อหาวันที่ : 2009-08-14 08:42:20 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1711 views

สหภาพฯ GM ไทย จี้ Exim ช่วย GM ด่วน แต่ยังหวั่นถูกเลิกจ้าง

สหภาพแรงงานเจนเนอรัลมอเตอร์ ประเทศไทย หวั่นถูกเลิกจ้าง เรียกร้องให้ Exim Bank ปล่อยกู้ให้ GM เพื่อให้ดำเนินธุรกิจต่อ พร้อมบุกทำเนียบร้องนายกฯ ช่วยเหลือด่วน

บุญยืน สุขใหม่

.

..

เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 52 ที่ผ่านมาคณะกรรมการสหภาพแรงงานเจนเนอรัลมอเตอร์ ประเทศไทย ได้เข้ายื่นหนังสือต่อ คุณจินตนา เกียรติ์ศักดาวงศ์ เลขานุการกรรมผู้จัดการของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (Exim Bank Thailand) เนื่องจากทราบมาว่าบริษัทเจนเนอรัลมอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้ยื่นเรื่องเพื่อขอกู้เงินต่อธนาคารเพื่อการฟื้นฟูและดำเนินธุรกิจต่อไป

..

สหภาพแรงงานเจนเนอรัลมอเตอร์ ประเทศไทย เห็นว่าเป็นนโยบายที่ดีและควรสนับสนุน เพราะที่ผ่านมาพนักงานได้รับผลกระทบจากปัญหาสภาวะเศรษฐกิจถดถอย จนทำให้บริษัทฯ ต้องเลิกจ้างพนักงานไปแล้วกว่า 800 คน เมื่อต้นปีที่ผ่านมา

..

ถ้าธนาคารปล่อยเงินกู้ให้กับบริษัทฯ เพื่อการฟื้นฟูกิจการก็จะทำให้พนักงานได้รับผลดีตามไปด้วยที่จะมีงานทำตามปกติหลังจากที่ต้องหยุดงานชั่วคราวมาระยะหนึ่ง แต่ก็มีประเด็นที่น่าเป็นห่วงว่าถ้าบริษัทฯ ได้รับเงินกู้มาแล้วนำไปใช้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ขอไป หรือนำเงินที่กู้มาได้มาใช้ในการเลิกจ้างพนักงานที่ยังเหลืออยู่ก็จะเป็นการทำให้พนักงานและครอบครัวเดือดร้อนมากยิ่งขึ้น

..

ดังนั้น สหภาพแรงงานเจนเนอรัลมอเตอร์ ประเทศไทย จึงได้ทำหนังสือสนับสนุน และขอบคุณเป็นการล่วงหน้าถ้าธนาคารปล่อยสินเชื่อให้กับบริษัทเจนเนอรัลมอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด แต่ก็ได้ขอให้ธนาคารตรวจสอบการใช้เงินที่กู้ไปนั้นว่าใช้ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ที่ขอไปหรือไม่ คุณจินตนา เกียรติ์ศักดาวงศ์ ได้รับปากว่าจะนำเสนอประเด็นที่สหภาพแรงงานฯ ได้นำเสนอแจ้งให้กับกรรมผู้จัดการของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยทราบและดำเนินการต่อไป

..

หลังจากนั้น เวลา 15.00 น. คณะกรรมการสหภาพแรงงานเจนเนอรัลมอเตอร์ ประเทศไทย ก็ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อเข้ายื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธ์ เวชชาชีวะ โดยได้ส่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวเพื่อให้รัฐบาลได้ติดตามตรวจสอบอีกครั้ง เพราะทราบว่านโยบายปล่อยเงินกู้ให้กับสถานประกอบการต่างๆ นั้นนายกรัฐมนตรีได้เป็นผู้กำกับดูแลเองเป็นกรณีพิเศษ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยผู้อำนวยการ ร้อยเอกทวิส ศุภวรรณ์ ได้ออกมารับเรื่องร้องเรียนด้วยตนเองและรับปากว่าจะนำเสนอต่อท่านนายกรัฐมนตรีต่อไป

..

ที่มา : เว็บไซต์ประชาไท