เนื้อหาวันที่ : 2009-08-07 09:50:57 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1400 views

คนงานไทรอัมพ์บุกทำเนียบ ร้อง รบ. แก้ปัญหาเลิกจ้าง

คนงานจากสหภาพแรงงานไทรอัมพ์ฯ กว่า 300 คนบุกทำเนียบปิดถนน 3 เลนกดดัน อภิสิทธิ์ ให้ออกมารับหนังสือร้องเรียน จี้รัฐแก้ปัญหาเลิกจ้างคนงานบ.บอดี้แฟชั่น 1,959 พร้อมให้หลักประกันความมั่นคงกับคนงานที่เหลือในรง.

.

เมื่อวันที่ 6 ส.ค. เวลาประมาณ 9.30 น. คนงานจากสหภาพแรงงานไทรอัมพ์อินเตอร์เนชั่นแนลแห่งประเทศไทย กว่า 300 คน เดินเท้าจากบริเวณหน้าบ้านพิษณุโลกไปยังหน้าทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรี เรียกร้องให้รัฐบาลเข้ามาแก้ปัญหากรณีเลิกจ้างคนงานบริษัทบอดี้แฟชั่น (ประเทศไทย) จำกัดจำนวน 1,959 คน และให้หลักประกันความมั่นคงกับคนงานที่เหลือในโรงงานอีก 2,000 กว่าคน

.

ทั้งนี้ ผู้ชุมนุมได้ปิดถนน 3 เลน ตั้งแต่บริเวณสะพานชมัยมรุเชษฐจนถึงหน้าทำเนียบ ประตู 4 เพื่อเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีออกมารับหนังสือของสหภาพแรงงานฯ ต่อมา เวลาประมาณ 14.30น. สุธรรม ลิ้มสุวรรณเกษม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ได้ให้ตัวแทนสหภาพฯ 9 คนเข้าพบและรับมอบหนังสือแทนนายกฯ พร้อมกล่าวว่า จะบริหารไปตามกรอบ จนกระทั่งเวลาประมาณ 16.00น. ผู้ชุมนุมจึงได้ยุติการชุมนุม

.

จิตรา คชเดช ที่ปรึกษาสหภาพแรงงานไทรอัมพ์ฯ กล่าวว่า เหตุผลที่มาในวันนี้เนื่องจากตรงกับวันที่นายกฯ จะแถลงผลงานครบรอบ 6 เดือน โดยต้องการแสดงให้ว่ายังมีแรงงานที่ถูกเลิกจ้างอยู่ ไม่ได้เป็นไปตามที่นายกฯ บอกว่าจะมีการชะลอการเลิกจ้างแต่อย่างใด รวมถึงเพื่อยื่นหนังสือต่อนายกฯ ด้วย เนื่องจากที่ผ่านมา มีคนถูกเลิกจ้างเกือบ 2,000 คนแต่นายกฯ ยังไม่เคยพูดถึงหรือให้ความช่วยเหลือ ทั้งนี้ จิตรากล่าวด้วยว่า ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆ จากฝั่งนายจ้างเช่นกัน แต่จะมีการเจรจากันในวันพรุ่งนี้ (7 ส.ค.)

.
"การปรับโครงสร้างของบริษัทไม่ควรผลักภาระให้กับคนงานที่สร้างผลกำไรให้เขามา 20-30 ปี" จิตรากล่าว

สำหรับข้อเรียกร้องต่อนายอภิสิทธิ์นั้น สหภาพแรงงานไทรอัมพ์ได้เรียกร้องให้รัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลือประชาชนและผู้ใช้แรงงาน 6 ข้อ ได้แก่

.

1.ให้บริษัทฯ ยกเลิกประกาศการเลิกจ้างคนงานทั้งหมดและให้รับคนงานกลับเข้าทำงานตามปกติและให้ปฎิบัติตามกฏหมายพรบ.แรงงานสัมพันธ์ปี 2518

.

2.ให้บริษัทฯและรัฐบาลจ่ายสวัสดิการและค่าจ้างให้กับคนงานที่ถูกเลิกจ้างจนกว่าข้อพิพาทกับบริษัทฯจะยุติ การแก้ปัญหาต้องได้รับการปรึกษาหารืออย่างเป็นทางการกับสหภาพแรงงานฯ

.

3.รัฐบาลต้องสร้างความมั่นใจให้กับคนงานที่ทำงานในโรงงานว่าบริษัทฯจะไม่มีการเลิกจ้างอีกและไม่ใช้มาตรา 75 ตามพรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กับคนงาน

.

4.รัฐบาลต้องหยุดนโยบายเสรีนิยมใหม่ เช่นนโยบายการจ้างงานเหมาค่าแรง การจ้างงานชั่วคราว การจ้างงานค่าจ้างราคาถูก การจ้างงานซับคอนแทค หยุดเขตการค้าเสรีที่มีกฎระเบียบห้ามตั้งสหภาพแรงงานและยกเลิกสิทธิการนัดหยุดงาน

.

5.รัฐบาลต้องสนับสนุนให้มีสหภาพแรงงานในโรงงานที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก(BOI)และโรงงานที่ได้รับมาตรฐานแรงงานไทยและต้องยุติการสนับสนุนเรื่องไม่เก็บภาษีต่อบริษัทฯและหันมายกเลิกภาษีมูลค่าเพิ่มกับประชาชน

.

6.รัฐบาลต้องหามาตราการช่วยเหลือคนงานที่เป็นหนี้นอกระบบและในระบบและคนงานที่กำลังจะถูกอายัดค่าจ้างค่าชดเชยค่าล่วงเวลาจากกองบังคับคดี

.

.

จิตรา กล่าวเสริมว่า สำหรับสหภาพไทรอัมพ์ฯ เอง ตอนนี้มีแผนจะต่อสู้ร่วมกับสหภาพแรงงานฟิลิปปินส์ที่ถูกเลิกจ้างเช่นกัน โดยทราบมาว่าบริษัทที่ฟิลิปปินส์ให้ค่าชดเชยต่อคนงานที่ถูกเลิกจ้างสูงมากกว่าที่คนงานไทยได้ ซึ่งคนงานฟิลิปปินส์ก็ยังไม่รับ เพราะมองว่า งานทำให้คุณภาพชีวิตของพวกเขาดีกว่าเงินที่จะได้รับ

.

บุญรอด สายวงศ์ เลขาธิการสหภาพไทรอัมพ์ฯ กล่าวว่า เมื่อครู่ที่นายกฯ ได้แถลงว่า เศรษฐกิจดีขึ้นและประชาชนมีความสุขเพราะมีงานทำนั้นไม่เป็นความจริง เพราะมีคนงานเดือดร้อนจากการถูกเลิกจ้าง ทั้งนี้ บุญรอดตั้งคำถามว่าที่นายกฯ ไม่กล้าออกมาพบคนงานนั้น เป็นเพราะมีคนนามสกุลเวชชาชีวะไปถือหุ้นอยู่ในบริษัทไทรอัมพ์ฯ หรือเปล่า

.

เกตแก้ว มีศรี รองเลขาธิการสหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทย (ส.พ.ท.) กล่าวว่า ที่ผ่านมา มีการเลิกจ้างพนักงานทุกๆ 3 เดือน โดยนายจ้างอ้างว่ามีปัญหาเศรษฐกิจ แต่รัฐบาลก็ยังไม่มีนโยบายแก้ปัญหาเลิกจ้างที่ชัดเจน ขณะที่เมื่อเกิดการเลิกจ้าง ไม่ใช่แค่พนักงานที่ถูกเลิกจ้างที่เดือดร้อน แต่ยังรวมถึงครอบครัวของพวกเขาด้วย

.

เทวฤทธิ์ มณีฉาย นักกิจกรรมกลุ่มประกายไฟ กล่าวว่า เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว นายอภิสิทธิ์ เคยแถลงนโยบายว่า รัฐบาลถือเป็นภารกิจสำคัญที่จะนำประเทศให้รอดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก และพัฒนาไปสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และบรรเทาผลกระทบจากเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างรายได้ให้ประชาชน ร่วมมือกับภาคเอกชนในการดำเนินมาตรการชะลอการเลิกจ้าง โดยใช้มาตรการจูงใจเพื่อลดภาระของภาคเอกชนในการชะลอการเลิกจ้างงาน วันนี้ถามว่า ที่บีโอไอสนับสนุนการลงทุนให้บริษัทไทรอัมพ์ฯ ซึ่งต่อมามีการเลิกจ้างพนักงานนั้น ถือเป็นมาตรการจูงใจเพื่อลดการเลิกจ้างด้วยหรือไม่

.

เทวฤทธิ์ กล่าวว่า ตั้งแต่เดือนมกราคม- พฤษภาคม เฉพาะแรงงานในระบบถูกเลิกจ้างแล้ว 84,876 ราย นี่แสดงให้เห็นว่าไม่อาจเชื่อมั่นกับนายกฯ เพียงคำพูดได้ ต้องแสดงผลงานด้วย วันนี้จึงนำผลงานเลิกจ้างคนงานมาให้ดู นายกฯ ก็ยังไม่ออกมาพบเรา

.

ด้านไม้หนึ่ง ก.กุนที กวีราษฎร กล่าวว่า กรรมกรคือผู้ที่สร้างโลกใบนี้ ในสังคมไทย การบริหารงานที่ผิดพลาดของผู้กุมอำนาจรัฐที่ล้าหลังทำให้สังคมเกษตรกรรมต้องล้มเหลวและคนกลายไปเป็นกรรมกร และขณะนี้การบริหารงานที่ล้าหลังซึ่งปกป้องแต่นายจ้างและนายทุนก็กำลังจะทำให้สังคมกรรมกรล้มเหลวอีกครั้ง

.
นอกจากนี้ ไม้หนึ่ง ยังได้อ่านบทกวีให้กำลังใจสหภาพแรงงานไทรอัมพ์ฯ

"ขบวนการสร้างสังคม
จะโค่นล้มสิ่งล้าหลัง
ความก้าวหน้ามีกำลัง
จะฉีกพังทุกโซ่ตรวน

.

กรรมกรลุกตื่นแล้ว
ปลุกแก้วใสทุกภาคส่วน
สุกงอมสุดหอมหวล
มวลสารหนักแน่นพร้อมเพรียง

.

หน่วยย่อยหนึ่งชีวิต
คือหนึ่งสิทธิ์และหนึ่งเสียง
เสมอภาคดาหน้าเคียง
ราษฎรนั้นบงการ

.

ชี้นำอำนาจรัฐ
จัดโครงสร้างแห่งไพศาล
เสริมส่งสวัสดิการ
ครรภ์มารดาสู่เชิงตะกอน

.

ปวงชนพิพากษา
อำนาจศาลไม่แง่นง่อน
ตราชูตรงแน่นอน
นิติรัฐเที่ยงผดุง

.

ชาวนาขายข้าวแพง
กรรมกรค่าแรงสูง
เศรษฐศาสตร์เลี้ยงบำรุง
ทุกกลุ่มชนพลเมือง

.

กรรมกรและชาวนา
ร่วมกันสู้อย่างต่อเนื่อง
เมืองไทยจะรุ่งเรือง
เฟื่องฟูสู่ยุคศรีอาริย์"

.
ที่มา : เว็บไซต์ประชาไท