เนื้อหาวันที่ : 2006-03-10 16:29:45 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1343 views

เอกรัฐฯ ทุ่มเม็ดเงินกว่า1500 ล้านบาท สร้างโรงงานเซลล์แสงอาทิตย์

ยักษ์ใหญ่แห่งวงการหม้อแปลงไฟฟ้า เผยเม็ดเงินลงทุนในโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตเซลล์แสงอาทิตย์แห่งแรกของประเทศไทย

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบธุรกิจผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า พร้อมบริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จำกัด (บริษัทย่อย) ผู้ประกอบธุรกิจประกอบแผงโซล่าร์เซลส์ ประกาศทุ่มเม็ดเงินกว่า 1,500 ล้านบาท ก่อสร้างโรงงานผลิตเซลล์แสงอาทิตย์แห่งแรกของประเทศในเดือนมีนาคมนี้ พร้อมก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจพลังงานครบวงจรในปี 2550

 

ดร.วิวัฒน์ แสงเทียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ว่า บริษัทฯ จะสามารถอนุมัติการก่อสร้างโรงงานผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ได้ภายในต้นเดือนมีนาคมนี้ ภายหลังได้ข้อสรุปเรื่องแบบแปลนโรงงานขั้นสุดท้ายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ทีมสถาปนิก และวิศวกร โดยโรงงานแห่งนี้จะก่อสร้างในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยอง บนพื้นที่กว่า 15 ไร่ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จและเริ่มการผลิตได้ในปี 2550

.

ขณะนี้บริษัทฯอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณา เพื่ออนุมัติการก่อสร้างโรงงานผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ขั้นสุดท้าย ก่อนจะเริ่มการก่อสร้างในต้นเดือนมีนาคม และจะนำเข้าเครื่องจักรจากเยอรมนีราวเดือน กันยายนปีนี้ ซึ่งถือว่าเป็นไปตามกำหนดการที่วางไว้ในตอนแรก โดยโรงงานผลิตเซลล์แสงอาทิตย์แห่งนี้จะใช้ระบบวางแผนการก่อสร้างแบบฟาสต์ แทร็กซ์ ซึ่งจะสามารถเริ่มการก่อสร้างได้ทันทีหลังได้แบบโครงสร้างโดยรวม และจะดำเนินการก่อสร้างควบคู่ไปกับการออกแบบภายใน เพื่อให้แล้วเสร็จตามกำหนดการที่วางไว้ในปี 2550  

ทั้งนี้ โรงงานผลิตเซลล์แสงอาทิตย์จะมีกำลังการผลิตเซลส์แสงอาทิตย์ต่อปีอยู่ที่ 25 เมกะวัตต์ และจะสามารถเพิ่มกำลังการผลิตไปจนถึง 50 เมกะวัตต์ โดยมีการตั้งเป้าการผลิตในระยะแรกไว้ที่ 12 เมกะวัตต์ โดย 6 เมกะวัตต์แรกจะถูกนำไปใช้ในกระบวนการผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการอยู่ และอีก 6 เมกะวัตต์จะส่งออกไปขายในประเทศจีน อินเดีย ไต้หวัน และยุโรป ซึ่งประเทศเหล่านี้ล้วนเป็นประเทศที่มีแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมการผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ค่อนข้างสูง นอกจากนั้นจากการประเมินราคาเซลล์ในปัจจุบัน คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มจากการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ในปีแรกที่เริ่มดำเนินการกว่า 1,400 ล้านบาท

ภาพรวมของธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ในปัจจุบันถือว่ามีความชัดเจนมากขึ้นอีกทั้งยังมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี อันเป็นผลมาจากความชัดเจนของนโยบายทางด้านพลังงานของภาครัฐ อาทิ มาตรการพลังงานทดแทน (Renewable Portfolio Standard : RPS) และ โครงการโซล่าร์โฮม  อีกทั้งปัจจัยของความจำเป็นทางด้านพลังงานที่มีเพิ่มสูงขึ้น    จึงทำให้ผู้ประกอบการทางด้านพลังงาน พร้อมที่จะหันมาใช้พลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ที่มีความเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ซึ่งขณะนี้ถือว่าเอกรัฐวิศวกรรมเป็นผู้ประกอบการรายแรกที่ได้เตรียมพร้อมกับสถานการณ์ดังกล่าว และทันทีที่มาตรการนี้ประกาศใช้ เชื่อว่า ธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์จะมีการเติบโตในทิศทางที่ดีกว่าที่กำลังการผลิตจะสนองความต้องการของตลาดได้  ดร.วิวัฒน์ กล่าว

 

ดร.วิวัฒน์ แสงเทียน

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)

.

.

.

.

.

.

.
สำหรับความคืบหน้าในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น ขณะนี้บริษัทกำลังอยู่ระหว่างการยื่นไฟลิ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยมีบริษัท ฟาร์อีสท์ แคปปิตอลแอ็ดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน โดยบริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 182 ล้านหุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 1 บาท โดยการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อาจจะต้องเลื่อนออกไปเป็นช่วงไตรมาส 2 ปี 2549 จากกำหนดเดิมคือภายในไตรมาส 1 ปี 2549
 
ภายหลังการหารือร่วมกับคณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้ความเห็นใกล้เคียงกันว่า การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อาจจะต้องเลื่อนออกไปเป็นช่วงไตรมาส 2 ปี 49 ทั้งนี้จะต้องรอก.ล.ต.เพื่ออนุมัติไฟลิ่งอีกทั้งต้องประเมินสถานการณ์ปัญหาบ้านเมืองในปัจจุบัน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเข้าซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตามความล่าช้าดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อแผนการขยายธุรกิจผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ของบริษัทฯ แน่นอน ดร. วิวัฒน์ กล่าวในตอนท้าย  
.

อนึ่ง บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)  ผู้นำในธุรกิจผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดของประเทศ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยกำลังการผลิต 3,000 เมกะโวลต์แอมแปร์ต่อปี  พร้อมด้วยธุรกิจต่อยอดในรูปแบบการบริการในเชิงพลังงานครบวงจร อาทิ  งานซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าทุกระบบ  มอเตอร์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม  และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า  งานออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรมทั้งระบบ Medium  และ  Low Voltage  งานที่ปรึกษาด้านระบบบริหารจัดการทั้งระบบบริหารคุณภาพ การจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นต้น พร้อมด้วย บริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จำกัด  ผู้ดำเนินกิจการประกอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์  ทั้งชนิดผลึกเดี่ยวซิลิคอนและชนิดผลึกโพลีซิลิคอน พร้อมด้วยโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตเซลล์แสงอาทิตย์แห่งแรกในประเทศไทยและภูมิภาค ซึ่งจะแล้วเสร็จในปี 2550