เนื้อหาวันที่ : 2009-08-04 18:19:34 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1364 views

พลังงาน เตรียมลดภาษีนำเข้ารถ FFV

ก.พลังงาน เดินหน้าส่งเสริมการใช้รถ FFV เต็มกำลัง เตรียมประกาศลดภาษีนำเข้ารถใช้น้ำมัน E85 เหลือ 60% ภายในสิ้นปีนี้ ครม.ไฟเขียวระบายแป้งมันสำปะหลังให้เอกชนผลิตเอทานอล

นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

.

นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รมว.พลังงาน เปิดเผยว่า จากการประชุมแก้ไขปัญหาอุปสรรคการส่งเสริมรถยนต์ FFV(Flex Fuel Vehicle) หรือรถยนต์เชื้อเพลิง E85 พบว่าขณะนี้มีความคืบหน้าเรื่องการออกประกาศกระทรวงการคลังเรื่องลดอากรนำเข้าเหลือ 60% จากปัจจุบันที่ 80% สำหรับรถยนต์ FFV ขนาดไม่เกิน 2,500 ซี.ซี. จำนวน 2,000 คัน ที่นำเข้าภายในวันที่ 31 ธ.ค.52 ซึ่งร่างเสร็จแล้วและอยู่ระหว่างให้หน่วยงานเกี่ยวข้องพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอ รมว.คลัง ลงนาม    

.

นอกจากนี้ยังมีความคืบหน้าในการทดสอบมลพิษจากการใช้น้ำมัน E85 การคำนวณอัตราความสิ้นเปลืองของการใช้น้ำมัน โดยกรมควบคุมมลพิษและการออกใบรับรองให้กับรถยนต์ FFV โดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) ตาม มอก.2160-2546 

.

"กระทรวงพลังงานจะเร่งดำเนินการส่งเสริมการใช้รถยนต์ FFV อย่างเต็มที่ เพื่อผลักดันนโยบายส่งเสริมแก๊สโซฮอล์ E85 แบบครบวงจรตาม Road Map การส่งเสริมการใช้ E85 ให้เกิดผลทางปฏิบัติ โดยอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบบบูรณาการ ซึ่งปัญหาและอุปสรรคที่เคยมีอยู่บ้างก็ได้รับการแก้ไขแล้วหลังที่ได้มีการหารือร่วมกัน" น.พ.วรรณรัตน์ กล่าว 

.

รมว.พลังงาน กล่าวว่า ที่ประชุมยังเห็นชอบข้อเสนอของกระทรวงพลังงานที่จะประสานกระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้สมาคมผู้ผลิตเอทานอลซื้อแป้งมันในสต็อกรัฐบาลมาผลิตเป็นเอทานอล โดยไตรมาสที่ 4/52 จะมีโรงงานที่ใช้แป้งมันผลิตเป็นเอทานอลได้จำนวน 3 โรง กำลังการผลิตรวม 550,000 ลิตร/วัน คาดว่าจะช่วยระบายแป้งมันในสต็อกได้ถึง 100,000 ตัน และข้อเสนอที่ให้มีการสร้างสต็อกวัตถุดิบเอทานอลเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการกำลังการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ 

.

ทั้งนี้คาดว่าสัดส่วนการใช้เอทานอลที่เพิ่มขึ้นในอีก 5 ปีข้างหน้าจะช่วยให้ประเทศลดการนำเข้าน้ำมันลงได้กว่า 1,700 ล้านลิตร/ปี ซึ่งจะช่วยประหยัดเงินได้ราว 54,000 ล้านบาท/ปี