เนื้อหาวันที่ : 2009-07-28 11:34:01 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1956 views

PTTAR จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในโครงการ "ปลูกต้นไม้ในชุมชน"

PTTAR ร่วมกับชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด 8 ชุมชน จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในโครงการ "ปลูกต้นไม้ในชุมชน" รณรงค์ให้พนักงานและชาวมาบตาพุดร่วมกันปลูกต้นไม้ภายในพื้นที่ชุมชน

.

นายบวร วงศ์สินอุดม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสปฏิบัติการ บริษัท ปตท.อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน) (PTTAR) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกับชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด 8 ชุมชน จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในโครงการ "ปลูกต้นไม้ในชุมชน" เพื่อรณรงค์ให้พนักงานและชาวมาบตาพุดร่วมกันปลูกต้นไม้ภายในพื้นที่ชุมชน

 .

เป็นการปลูกจิตสำนึกให้ทุกฝ่าร่วมมือ กันดูแลเอาใจใส่และรักษาสภาพแวดล้อมภายในชุมชนให้มีความสวยงาม ร่มรื่น และน่าอยู่ โดยครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2552 ณ วัดมาบตาพุด และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 ณ วัดตากวน จังหวัดระยอง