เนื้อหาวันที่ : 2006-11-12 17:07:27 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 581 views

ก.พลังงาน เตรียมออกกฎหมายคุมกิจการพลังงาน

กระทรวงพลังงาน จะเร่งดำเนินการนโยบายพลังงาน ทั้งการกำกับดูแลกิจการด้านพลังงาน จัดตั้งองค์กรกำกับดูแลอิสระ รวมทั้งส่งเสริมภาคเอกชนพัฒนาไฟฟ้า รวมทั้งพลังงานหมุนเวียน ในระบบชุมชน ซึ่งเน้นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ซึ่งยังมีเหลือในประเทศไทยค่อนข้างมาก

สำนักข่าวไทยรายงานข่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน จะเร่งดำเนินการนโยบายพลังงาน ทั้งการกำกับดูแลกิจการด้านพลังงาน จัดตั้งองค์กรกำกับดูแลอิสระ รวมทั้งส่งเสริมภาคเอกชนพัฒนาไฟฟ้า รวมทั้งพลังงานหมุนเวียน ซึ่งมีความสำคัญมาก

.

นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวก่อนชี้แจงนักลงทุนว่า จะชี้แจงถึงมาตรการสำคัญที่รัฐบาลจะดำเนินการในช่วง 1 ปี เช่น การกำกับดูแลกิจการด้านพลังงาน โดยการออกพระราชบัญญัติกิจการพลังงาน กำลังจัดตั้งองค์กรกำกับดูแลอิสระ การเพิ่มการผลิตไฟฟ้า การส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชนในการพัฒนาไฟฟ้า รวมทั้งพัฒนาพลังงานหมุนเวียน ซึ่งหลายอย่างได้ค้างมาเป็นเวลานาน ก็คงจะมีการเร่งดำเนินการ โดยเฉพาะในเรื่องของพลังงานหมุนเวียน ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ การส่งเสริมการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยใช้พลังงานหมุนเวียนทั้งรายเล็กและเล็กมาก และการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนในระบบชุมชน ซึ่งเน้นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ซึ่งยังมีเหลือในประเทศไทยค่อนข้างมาก

.

สำหรับกรณีของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแล ส่วนเรื่องการพิจารณาของศาล และเรื่องการกำกับดูแลที่เหมาะสม เป็นคนละเรื่องกัน ดังนั้น บางประเด็นที่มีการให้ศาลปกครองสูงสุดพิจารณา ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วรัฐบาลไม่สามารถทำอะไรได้ แต่เรื่องที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลที่ไม่เหมาะสม สามารถแก้ไขให้เหมาะสมได้ ไม่ต้องรอคำพิพากษาของศาล เช่น การจัดตั้งองค์กรกำกับดูแลถาวร เพื่อกำกับดูแลกิจการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ การออกกฎหมาย ซึ่งขณะนี้ได้ยกร่าง พ.ร.บ. พอสมควรแล้ว จะทยอยเปิดเผยต่อสาธารณชนเป็นระยะ ๆ

.

ส่วนเรื่องการตั้งองค์กรชั่วคราวกำกับดูแลกิจการก๊าซธรรมชาติ ก็เป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ที่เห็นชอบในหลักการไปแล้ว ให้มีการแก้ไขพระราชกฤษฎีกากำหนดอำนาจสิทธิประโยชน์ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ก็จะเป็นไปตามนั้น ส่วนการแปรรูปรัฐวิสาหกิจด้านพลังงาน มีความชัดเจนแล้วว่า ภายใน 1 ปีนี้ จะไม่มีการดำเนินการ.