เนื้อหาวันที่ : 2006-03-10 13:54:20 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1561 views

โครงการวิจัยระดับโลกเพื่อพัฒนาระบบประมวลผลเท-รา สเกล

เป้าหมายเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มที่ใช้โปรเซสเซอร์ได้ตั้งแต่สิบไปจนถึงร้อยแกนหลัก (คอร์) ภายในระยะเวลาสิบปีนับจากนี้ไป

 

อินเทล คอร์ปอเรชั่น เปิดเผยถึงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการวิจัยระบบประมวลผลขนาดใหญ่ในสเกลระดับเท-รา(Tera-Scale) ซึ่งเป็นการร่วมมือกันของนักวิจัยของอินเทลในวงกว้าง เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มในอนาคตให้มีคุณสมบัติต่าง ๆ เหนือกว่าที่มีอยู่ในปัจจุบัน โครงการวิจัยขนาดใหญ่ดังกล่าวนับเป็นความพยายามที่เกิดขึ้นในระดับโลก เพราะมีนักวิจัยจากห้องปฏิบัติการและพัฒนาของอินเทลกว่าร้อยคนทั่วโลกเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยนักวิจัยเหล่านี้ล้วนเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องจำนวนกว่า 80 โครงการทั่วโลก

 .

โครงการนี้ประกอบด้วยงานวิจัยหลากหลายสาขาด้วยกัน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีซิลิกอนและแพลตฟอร์ม การพัฒนาซอฟต์แวร์ให้มีสมรรถนะสูงเพื่อรองรับการทำงานแบบหลายเธรด โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มที่ใช้โปรเซสเซอร์ได้ตั้งแต่สิบไปจนถึงร้อยแกนหลัก (คอร์) ภายในระยะเวลาสิบปีนับจากนี้ไป

.

จัสติน แรดเนอร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของอินเทลกล่าวว่า ในแต่ละเจอเนอเรชัน จะมีโอกาสเช่นนี้เกิดขึ้นสักครั้งหนึ่ง ซึ่งจะช่วยให้ผู้คนหลายล้านคนทั่วโลกได้ใช้ประโยชน์จากระบบประมวลผลที่มีสมรรถนะสูงขึ้นอย่างเด่นชัน โครงการนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาแอพพลิเคชันใหม่ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แอพพลิเคชันที่สามารถสนองต่อคำสั่งเหมือนเป็นการสื่อสารระหว่างมนุษย์ด้วยกัน

.
ประโยชน์ในแง่มุมหนึ่งของโครงการนี้ คือ ความพยายามครั้งยิ่งใหญ่ในการวิเคราะห์ถึงสิ่งที่ผู้คนต้องการได้รับจากเครื่องคอมพิวเตอร์และเซิร์ฟเวอร์ของตนในอีกสิบปีข้างหน้า ดังนั้น การวิเคราะห์งานต่าง ๆ ของซอฟต์แวร์ที่จะเกิดขึ้นในอานาคตหรือที่คุ้นปากกันว่า เวิร์คโหลด นั้น จะมีความสำคัญมาก และเป็นปัจจัยสำคัญในการผลักดันทิศทางของการวิจัยว่าควรไปในแนวทางใด
.

อินเทล ดิเวลล็อปเปอร์ ฟอรัม (ไอดีเอฟ) เป็นโครงการกำหนดแนวทางของอุตสาหกรรมการสื่อสารและคอมพิวเตอร์ที่ใช้สถาปัตยกรรมและโซลูชันต่าง ๆ  ของอินเทล โดยโครงการนี้เปิดตัวเป็นครั้งแรกในปี 2540 มีนักพัฒนามาร่วมงานมากกว่า 200 คน ในเมืองซานฟรานซิสโก ในปัจจุบันไอดีเอฟเติบโตขึ้นและกลายเป็นโครงการระดับโลกที่มีผู้เชี่ยวชาญกว่า 25,000 คนต่อปี