เนื้อหาวันที่ : 2009-07-15 15:20:32 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 3617 views

นศ.มทร.ธัญบุรี โชว์ฝีมือผลิตเครื่องต้นแบบเครื่องเกี่ยวนวดข้าวขนาดเล็ก

นศ. มทร.ธัญบุรี ไอเดียเจ๋งคิดผลิตเครื่องต้นแบบเครื่องเกี่ยวนวดข้าวขนาดเล็กขนาดหน้าแคบ น้ำหลักเบา แก้ปัญหาการทำลายโครงสร้างดินทำให้ดินเป็นหล่มลึกของเครื่องเกี่ยวนวดข้าวทั่วไป

ข้าว เป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของประเทศ ที่มีความสำคัญต่อความเป็นอยู่ของชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง นอกจากไว้สำหรับบริโภคแล้วยังสามารถส่งออกไปยังต่างประเทศ ทำรายได้ให้กับประเทศเป็นอย่างมาก ปัจจุบันมีการนำเอาเครื่องจักรกลเข้ามาช่วยในการเก็บเกี่ยวแทนแรงงานคนมากขึ้น เครื่องเกี่ยวนวดข้าวที่ใช้กันโดยทั่วไปมีขนาดหน้ากว้าง มีน้ำหนักมาก ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาการทำลายโครงสร้างในดินทำให้ดินเป็นหล่มลึก เป็นอุปสรรคต่อการเตรียมดินโดยใช้รถไถเดินตามเสียเวลาในการทำงานและที่สำคัญสิ้นเปลืองน้ำมัน

.

.

จากปัญหาดังกล่าว "ปู" นายชวลิต ผลวงษ์ "ปั๊ก" นายสมบูรณ์ บ่ายแสงจันทร์ "เอ็กซ์" นายวีรชัย ปัญญาวัน "เอก" นายเอกชัย ฝางชัยภูมิ และ "โบ" น.ส.จุฬาลักษณ์ อยู่ประสพโชค นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งเรือง กาลศิริศิลป์ และ อ.ชัยรัตน์ หงส์ทอง เป็นที่ปรึกษา ผลิต "เครื่องต้นแบบเครื่องเกี่ยวนวดข้าวขนาดเล็กขึ้น"

.

"ปู" ตัวแทนสมาชิกในกลุ่ม เล่าว่า เครื่องต้นแบบเครื่องเกี่ยวนวดข้าวขนาดเล็ก มีความกว้างของหัวเกี่ยวในการตัด 1.85 เมตร เครื่องยนต์ 72 แรงม้า ประยุกต์ใช้ระบบไฮดรอลิกเข้ามาช่วยในการควบคุมเพื่อทำงาน ขับเคลื่อนด้วยระบบไฮโดรสแตติก ส่งกำลังด้วยโซ่ โดยเริ่มจากส่วนของมอเตอร์ไฮดรอลิกส่งกำลังขับเพลาขับที่อัตราทด 1 ต่อ 30 ซึ่งที่เพลาขับจะมีเฟืองโซ่สำหรับขับล้อสายพานให้เกิดการเคลื่อนที่ของตัวเครื่อง การออกแบบแบ่งการสร้างเครื่องออกเป็น 3 ส่วน 

.

รูปแสดงชุดขับเคลื่อน

.

รูปแสดงชุดนวด

.

รูปแสดงชุดหน้าเกี่ยว

.

ส่วนที่ 1. ชุดขับเคลื่อน ใช้เป็นตัวขับเคลื่อนโดยใช้ระบบไฮโดรสแตติก และมีเครื่องยนต์เป็นเครื่องต้นกำลัง ล้อขับเคลื่อนเป็นชนิดล้อตีนตะขาบ ส่วนที่ 2. ชุดนวด ใช้ทำหน้าที่ต่อจากชุดหน้าเกี่ยว ซึ่งจะทำการลำเลียงต้นข้าวที่ได้จากการตัดของใบมีดผ่านมาทางเกลียวลำเลียงด้านหน้า และส่งต่อมายังโซ่ลำเลียงจึงเข้าสู่ชุดนวด ซึ่งจะมีซี่นวดที่ทำหน้าที่ในการฟาดต้นข้าวกับตัวของตะแกรงนวดข้าว ส่วนที่ 3. ชุดหน้าเกี่ยว เป็นส่วนที่ทำหน้าที่ตัดต้นข้าว โดยล้อราวพาจะโน้มต้นข้าวเข้ามายังใบมีด จากนั้นใบมีดจะทำการตัดต้นข้าวและต้นข้าวที่ถูกตัดแล้วหล่นลงมายังหน้าเกี่ยว เกลียวลำเลียงจะลำเลียงต้นข้าวไปยังชุดโซ่ลำเลียงเพื่อส่งต้นข้าวไปยังชุดนวด 

.

เครื่องต้นแบบเครื่องเกี่ยวนวดข้าวขนาดเล็กที่ออกแบบ ประกอบด้วย เครื่องต้นกำลังเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 72 แรงม้า เครื่องเกี่ยวนวดข้าวขนาดเล็กมีขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) 4 x 2.1 x 2.15 เมตร ล้อเป็นแบบตีนตะขาบ มีพื้นที่สัมผัสดิน 2.4 ตารางเมตร ขนาดของใบแทรค 300 x 110 มิลลิเมตร น้ำหนักของตัวเครื่องเกี่ยวนวดข้าว 2.8 ตัน ความดันผิวสัมผัสที่ดิน 18 กิโลปาสคาล ความกว้างในการตัด 1.85 เมตร ขนาดของเกลียวลำเลียงด้านหน้า (Front auger) Ø 0.33 x1.85 เมตร ใบมีดจำนวน 25 ใบ ลูกนวดแบบไหลตามแกน มีระยะการนวด 3 ฟุต ระยะห่างระหว่างฟันนวดและตะแกรงนวด 1 เซนติเมตร ขนาดพื้นที่ของตะแกรงโยก 0.99 ตารางเมตร

.

.

เครื่องต้นแบบเครื่องเกี่ยวนวดข้าวขนาดเล็กเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 72 แรงม้า ความกว้างในการทำงานของเครื่องเกี่ยวนวดข้าวขนาดเล็ก 1.85 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางของเพลาลูกนวดเท่ากับ 380 มิลลิเมตร ความยาวลูกนวดเท่ากับ 900 มิลลิเมตร จากการทดสอบการทำงานพบว่า ความสามารถในการทำงาน 2.3 ไร่ต่อชั่วโมง การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง 2.6 ลิตรต่อไร่ (เครื่องทั่วไป 3.5-4 ลิตรต่อไร่) โดยมีเปอร์เซ็นต์การสูญเสียเมล็ดรวม 5 เปอร์เซ็นต์ การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการทำงานพบว่า มีจุดคุ้มทุนในการทำงาน 53 ชั่วโมง หรือ 121 ไร่ต่อปี เมื่อพิจารณาอัตราการรับจ้างที่ 1,060 บาทต่อไร่ และมีค่าใช้จ่ายในการทำงานเท่ากับ 211 บาทต่อไร่

.

ราคาเครื่องเกี่ยวนวดข้าวขนาดเล็ก มีราคาถูกกว่าเครื่องทั่วไป โดยราคา/เครื่อง 600,000 บาท อ้าวไอเดียเจ๋ง แถมยังช่วยชาติอยากนี้คนไทยด้วยกันสนับสนุนด้วยนะจ๊ะ ใครสนใจสามารถติดต่อได้ที่ อ.ชัยรัตน์ โทร.08-6511-5857