เนื้อหาวันที่ : 2009-07-10 10:42:42 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1802 views

คนงานไทรอัมพ์ฯ จี้แรงงานจังหวัดฯ ให้ บ.ไทรอัมพ์ฯ เคารพกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ ปี 18

สหภาพแรงงานไทรอัมพ์ฯ จี้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ เร่งดูแลเรื่องการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ซัดบ.ไทรอัมพ์ฯ ไม่เคารพสิทธิสหภาพแรงงาน

สหภาพแรงงานไทรอัมพ์ฯ ยื่นหนังสือสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ ให้เร่งเข้ามาดูแลเรื่องการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม เรื่องการเลิกจ้างในระหว่างข้อตกลงสภาพการจ้างมีผลบังคับใช้ รวมถึงกรณีที่บริษัทได้รับมาตรฐานแรงงานไทย แต่กลับไม่เคารพสิทธิสหภาพแรงงาน

.

.

คนงานบริษัท บอดี้แฟชั่น (ประเทศไทย) จำกัดซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัทไทรอัมพ์อินเตอร์เนชั่นแนล ตั้งอยู่ที่ 393 หมู่ 17 นิคมอุตสาหกรรมเมืองใหม่บางพลี ต. บางเสาธง อ. บางเสาธง จ.สมุทรปราการ ประกอบกิจการอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้า ผลิตชุดชั้นใน และชุดว่ายน้ำ ยี่ห้อไทรอัมพ์ วาเลเซีย สล๊อคกี้ AMO HOM ซึ่งเป็นคนงานหญิงทั้งหมดประมาณ 200 คน

.

นำโดยนางสาวบุญรอด สายวงศ์ เลขาธิการสหภาพแรงงานไทรอัมพ์อินเตอร์เนชั่นแนลแห่งประเทศไทย ยื่นหนังสือต่อนายปฐม เพชรมณี หัวหน้าสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเรียกร้องให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ เร่งเข้ามาดูแลเรื่องการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม เรื่องการเลิกจ้างในระหว่างข้อตกลงสภาพการจ้างมีผลบังคับใช้ รวมถึงกรณีที่บริษัทได้รับมาตรฐานแรงงานไทย แต่กลับไม่เคารพสิทธิสหภาพแรงงาน 

.

นายปฐม เพชรมณี หัวหน้าสำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า จะทำได้เท่าที่ทำได้เพราะบางเรื่องเป็นเรื่องที่หน้าที่ของตนไม่สามารถทำได้ ต้องเป็นเรื่องของหน่วยงานอื่น

.

.

ต่อมา นายเคนเน็ท มาร์แชล ผู้จัดการทั่วไป บริษัทบอดี้แฟชั่นฯ ได้ยื่นหนังสือให้สหภาพแรงงานไทรอัมพ์ฯ มีข้อความสำคัญว่า การเลิกจ้างครั้งนี้มีเหตุผลประการเดียว คือบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจ จากสภาวการณ์นี้ส่งผลให้ความต้องการของผู้บริโภคและคำสั่งซื้อสินค้าโดยรวมลดลง ในการเลิกจ้างครั้งนี้ไม่ได้พิจารณาถึงการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานเพราะการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานถือว่าเป็นความลับและบริษัทยืนยันได้เคารพหลักปฎิบัติ

.

นางสาวบุญรอด สายวงศ์ เลขาธิการสหภาพแรงงานไทรอัมพ์ฯ ชี้แจงว่า ที่บริษัทระบุว่าไม่ทราบว่าใครเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานนั้นไม่เป็นความจริง โดยเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2551 สมาชิกสหภาพแรงงานได้ลงชื่อแสดงเจตนารมณ์กลับเข้าทำงานกรณีผละงานออกมาเรียกร้องให้บริษัทรับประธานสหภาพแรงงานกลับเข้าทำงาน และสหภาพแรงงานได้ทำหนังสือแจ้งให้บริษัททราบว่าใครบ้างเป็นกรรมการสหภาพแรงงาน

.

บริษัทกำลังบิดเบือนข้อเท็จจริงอ้างวิกฤต ฉวยโอกาสทำลายสหภาพแรงงาน คำสั่งซื้อลดลง แต่จากประกาศของบริษัทฯ พบว่ามีการเพิ่มคนงานที่นครสวรรค์จากเดิมประมาณ 500 คน เป็น 2,000 กว่าคน และเลิกจ้างคนงานที่บางพลี 1,959 คนและยังปล่อยงานออกไปให้ซับคอนแทคข้างนอกทำเช่นกรณีคนงานเวิลด์เวลล์การ์เม้นท์ซึ่งเป็นซับคอนแทครับเย็บกางเกงว่ายน้ำผู้ชายยี่ห้อไทรอัมพ์

.

นางสาวบุญรอด กล่าวทิ้งท้ายด้วยว่า กรณีนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบหรือ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีต้องเข้ามาดูแลเป็นพิเศษ เพราะไม่เช่นนั้นนายจ้างจะฉวยโอกาสทำลายสหภาพแรงงานจนหมดสิ้น

.
ที่มา : เว็บไซต์ประชาไท