เนื้อหาวันที่ : 2006-11-07 11:06:15 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2128 views

AFAQ เปิดตัวใบรับรองมาตรฐาน ISO 22000 ในไทย

AFAQ AFNOR International เปิดตัวมาตรฐาน ISO 22000 ในประเทศไทย เป็นมาตรฐานระดับสากลในระบบการจัดการความปลอดภัยด้านอาหารถูกนำมาใช้กับกระบวนการผลิตอาหารในทุกขั้นตอน

ปัจจุบัน ทุก ๆ องค์กรที่ทำงานในภาคอาหารมีโอกาสที่จะแสดงความมุ่งมั่นของตนในการผลิตอาหารที่มีความปลอดภัยสูงโดยยึดตามมาตรฐานระดับสากล ISO 22000 ได้ถูกนำมาใช้กับกระบวนการผลิตอาหารในทุกขั้นตอน นับตั้งแต่ผู้ผลิตจนถึงผู้ค้าปลีก หรือตั้งแต่อุตสาหกรรม SME ที่บริหารโดยครอบครัวไปจนถึงอุตสาหกรรมอาหารขนาดใหญ่

.

ในช่วงสองถึงสามปีที่ผ่านมา ความปลอดภัยของอาหารเป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่คนทั่วโลกหวาดกลัวมากที่สุด และในฐานะที่เป็นมาตรฐานระดับสากลเพียงหนึ่งเดียวที่ให้การรับรองเรื่องความปลอดภัยของอาหารมาตรฐาน ISO 22000 จึงได้ประสานงานในภาคปฏิบัติในภาคธุรกิจอาหาร รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับธุรกิจ และปัจจุบัน AFAQ AFNOR International ยังได้เพิ่มมาตรฐานนี้ลงในกลุ่มการรับรองมาตรฐานที่มีอยู่อย่างหลากหลาย

เหตุใดจึงต้องเลือกการรับรองมาตรฐาน ISO 22000

- เพื่อเปิดทางให้องค์กรต่าง ๆ สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบของยุโรปได้ด้วยการรวมหลักการของ HACCP เข้ากับความสามารถในการติดตามผล

- เพื่อรับประกันถึงการให้การยอมรับระดับสากล เป็นการเปิดประตูใหม่สำหรับผู้ส่งออก

- เพื่อการจัดการกับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยด้านอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- เพื่อรับประโยชน์จากความเสมอภาคเท่าเทียมและวิสัยทัศน์จากภายนอก

- เพื่อให้คำมั่นแก่องค์กรในการที่จะทำการปรับปรุงมาตรฐานที่แท้จริงอย่างต่อเนื่อง

.

AFAQ AFNOR International ได้ออกใบรับรอง ISO 22000 เป็นครั้งแรกเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจากที่ได้ประกาศมาตรฐานสากล ในฐานะผู้ที่มีบทบาทรายสำคัญในการออกใบรับรองและการให้การฝึกอบรมในทุกแขนง AFAQ AFNOR International เปี่ยมด้วยประสบการณ์ในภาคเกษตรอินทรีย์ โดยได้ออกใบรับรองให้กับธุรกิจในภาคนี้ไปแล้วกว่า 2,000 ใบ และด้วยความรู้ความชำนาญบวกกับเทคโนโลยีที่มีอยู่  จึงมีความเข้าใจในปัญหาต่าง ๆ ที่ภาคธุรกิจอาหารกำลังเผชิญอยู่ ทั้งนี้ AFAQ AFNOR International ได้เลือกสรรผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบมาตรฐาน ISO 22000 โดยดูจากประสบการณ์ด้านเกษตรอินทรีย์ของพวกเขา ความรู้ในระดับลึกในเรื่องของมาตรฐาน และคุณสมบัติที่มีในการตรวจสอบในระดับสูง

.

มาตรฐาน ISO 22000 ซึ่งเข้ากันได้กับการรับรองมาตรฐานทั้งหมดที่มีอยู่ (มาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, IFS, BRC) มีแนวโน้มว่าจะกลายเป็นมาตรฐานด้านความปลอดภัยของอาหาร บริษัทต่างๆ ที่ให้การรับรองระบบการจัดการความปลอดภัยด้านอาหารของตนเองต่างแสดงความสามารถที่จะจัดการกับความเสี่ยงในด้านความปลอดภัยของอาหาร มาตรฐาน ISO 22000 ยังทำให้องค์กรต่างๆ สามารถให้การยืนยันถึงความมีประสิทธิภาพในระบบและกระบวนการของตน การรับรองมาตรฐาน ISO 22000 โดย AFAQ AFNOR International เป็นการรับประกันถึงระบบการจัดการผลิตภัณฑ์อาหารที่ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค รวมทั้งสร้างความมั่นใจในเรื่องความสมบูรณ์ในระบบของบริษัท