เนื้อหาวันที่ : 2009-07-03 15:08:04 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1200 views

พิษเลิกจ้าง แรงงาน 3 บริษัท จี้ รมว.แรงงานช่วยเหลือเร่งด่วน

กลุ่มผู้ใช้แรงงานกว่า จาก 3 กลุ่มบริษัท บุก ก.แรงงาน จี้รมว. ช่วยเหลือเร่งด่วนหลังถูกนายจ้างประกาศเลิกจ้างโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าแถมไม่จ่ายชดเชยทั้งกรณีไม่บอกกล่าวล่วงหน้าและค่าจ้างค้างจ่าย

เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 52 ที่ผ่านมา กลุ่มผู้ใช้แรงงานกว่า 40 คน จาก 3 กลุ่มบริษัท เดินทางมาที่กระทรวงแรงงาน เพื่อยื่นข้อเรียกร้องต่อนายไพฑูรย์แก้วทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อขอรับการช่วยเหลือ

.

โดยกลุ่มแรกคืออดีตพนักงาน บริษัท เวิล์ลเวลล์การ์เม้นท์ จำกัด ถูกนายจ้างประกาศเลิกจ้างพนักงานจำนวน 41 คน โดยไม่แจ้งล่วงหน้าเมื่อวันที่ 1 พ.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งนายจ้างไม่ยอมจ่ายเงินค่าชดเชยกรณีไม่บอกกล่าวล่วงหน้าและค่าจ้างค้างจ่าย

.

จนเมื่อวันที่ 25 พ.ค. ที่ผ่านมา พนักงานตรวจแรงงาน ได้ออกคำสั่งให้นายจ้างจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวแต่ทางบริษัทไม่ยอมจ่าย เป็นเหตุให้ผู้ใช้แรงงานมายื่นข้อเรียกร้องที่ กระทรวงแรงงาน โดยให้ กระทรวงแรงงานสำรองเงินที่บริษัทค้างชำระจ่ายก่อนเป็นจำนวนเงินกว่า 2.3 ล้านบาท พร้อมทั้งให้พนักงานตรวจแรงงานดำเนินคดีกับนายจ้างทั้งทางแพ่งและอาญา

.

ส่วนกลุ่มที่ 2 คือ รองประธานสหภาพแรงานบริษัทเอ็นทีเอ็น นิเด็ค ประเทศไทย จำกัด จ.ระยอง ถูกขู่ฆ่า จึงได้มายื่นหนังสือให้กระทรวงแรงงานเรียกนายจ้างมาพุดคุยกับผู้ใช้แรงงานว่าได้สั่งการใครในจังหวัดมาขู่ฆ่ากรรมการสหภาพแรงงานหรือไม่ และกลุ่มที่ 3 คือ พนักงานบริษัทคาวาซากิ มอเตอร์เอ็นเตอร์ไพรส์ ประเทศไทย จำกัด ที่ถูกเปลี่ยนสภาพการณ์จ้างโดยไม่แจ้งล่วงหน้า และไม่ได้รับการยินยอมจากพนักงาน พร้อมทั้งสั่งพักงานกรรมสหภาพ จึงได้มายื่นข้อเรียกร้องให้กระทรวงแรงงานช่วยเหลือ

.

ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้มอบหมายให้นายสมชาย ชุ่มรัตน์ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นผู้ดำเนินการรับเรื่อง เนื่องจากต้องเดินทางไปปฏิบัติภารกิจต่างจังหวัด โดยนายสมชาย กล่าวว่า จะรับทุกเรื่องที่มายื่นในวันนี้ไปพิจารณาและตรวจสอบ เพราะทราบว่าผู้ใช้แรงงานลำบากและได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ แต่การดำเนินการทุกอย่างต้องมีขั้นตอนและใช้เวลา อย่างไรก็ดียืนยันว่าจะเร่งดำเนินการตรวจสอบให้เร็วที่สุด

.

อนึ่งในกรณีของพนักงานบริษัทคาวาซากิ มอเตอร์เอ็นเตอร์ไพรส์ ในช่วงเย็นของวันนี้ (3 ก.ค. 52) ตั้งแต่เวลา 16.30 น เป็นต้นไป กลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก ได้เชิญชวนพี่น้องผู้ใช้แรงงานและสหภาพแรงงานทุกๆ สหภาพแรงงาน ร่วมชุมนุมใหญ่ ณ ปากทางเข้านิคมอุตสาหกรรมจี เค แลนด์ ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เพื่อสนับสนุนการเคลื่อนไหวของกลุ่มพนักงานบริษัทคาวาซากิ

.
ที่มา : เว็บไซต์ประชาไท