เนื้อหาวันที่ : 2006-03-09 10:11:00 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 5360 views

วว. เจ๋งพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสมุนไพรไทยป้องกันโรคตับ

โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากพืชสมุนไพรไทยออกฤทธิ์ป้องกันโรคตับ โดยได้นำหลักการเดียวกับการวิจัยของประเทศอินเดียมาประยุกต์

 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ประสบความสำเร็จในการพัฒนา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสมุนไพรไทย…..ป้องกันโรคตับ ออกฤทธิ์ป้องกันการทำลายของเซลล์ตับหรือบำรุงรักษาตับ ระบุประสิทธิผลยอดเยี่ยม มีความปลอดภัยสูง  พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน    เพื่อนำไปผลิตเชิงพาณิชย์

.

ดร.นงลักษณ์ ปานเกิดดี ผู้ว่าการ วว. ชี้แจงว่า จากการที่ วว.ได้ดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากพืชสมุนไพรไทยออกฤทธิ์ป้องกันโรคตับ โดยได้นำหลักการเดียวกับการวิจัยของประเทศอินเดียมาประยุกต์ใช้ เพื่อช่วยการลดระยะเวลาและขั้นตอนในการทำการวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรได้เป็นอย่างดี ขณะนี้ วว. ประสบความสำเร็จในการพัฒนา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสมุนไพรไทยป้องกันโรคตับเป็น 2 ชนิด ที่มีสรรพคุณในการบำรุงและป้องกันพิษจากสารเคมีต่อตับ และช่วยบำรุงและป้องกันพิษจากแอลกอฮอล์  เหมาะอย่างยิ่งในการใช้ร่วมกับยาเพื่อรักษาหรือช่วยให้ตับแข็งแรง โดยไม่มีผลข้างเคียงเช่นเดียวกับยาสังเคราะห์  ทั้งนี้ วว.พร้อมที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน เพื่อทำการผลิตในเชิงพาณิชย์ พร้อมจะศึกษาผลจากการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดังกล่าวร่วมกับยาในผู้ป่วยต่อไป

.

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ วว.สามารถพัฒนาได้ มี 2 ชนิด คือ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Livetal-D  ที่ช่วยบำรุงและป้องกันพิษจากสารเคมีต่อตับ  และ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Livetal ที่ช่วยในการบำรุงและป้องกันพิษจากแอลกอฮอล์  เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนำมาใช้ร่วมกับยาเพื่อรักษาหรือช่วยให้ตับแข็งแรงโดยไม่มีผลข้างเคียงเช่นเดียวกับยาสังเคราะห์  จึงนับเป็นทางเลือกใหม่สำหรับป้องกันโรคตับอย่างมีประสิทธิผลและความปลอดภัยสูง  ผู้ว่าการ วว. กล่าวเพิ่มเติม

.

 

ดร.ชุลีรัตน์ บรรจงลิขิตกุล นักวิชาการประจำฝ่ายเภสัชและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ วว. ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในการวิจัยครั้งนี้ วว. ได้ประยุกต์หลักการของประเทศอินเดียมาใช้ โดยขั้นตอนของการวิจัยเริ่มจากการคัดเลือกพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ในการป้องกันโรคตับ และนำสารสกัดหยาบที่ได้จากพืชแต่ละชนิดไปทดสอบฤทธิ์ในการป้องกันการทำลายเซลล์ตับที่เกิดจากสารเคมี กระตุ้นการสร้างเซลล์ตับใหม่ขึ้นทดแทนเซลล์ที่ถูกทำลายและการเพิ่มการหลั่งของน้ำดี  ผลจากการคัดเลือกปรากฏว่า พืชสมุนไพร 3 ชนิด ได้แก่ พริกไทย ผักบุ้ง และขมิ้นชัน ให้ผลในการป้องกันโรคตับได้ดี  จากนั้นจึงนำสารสกัดจากพืชสมุนไพรทั้ง 3 ชนิดที่มีฤทธิ์เสริมกัน    มาผสมในอัตราส่วนที่เหมาะสม และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ดดังกล่าว  พร้อมกับทดสอบฤทธิ์ในการป้องกันการถูกทำลายของตับจากสารเคมี กระตุ้นการสร้างเซลล์ตับ และเพิ่มการหลั่งน้ำดีของผลิตภัณฑ์ 

.

นอกจากนี้ วว. ยังได้ทำการทดสอบความปลอดภัยเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพบว่า ผลิตภัณฑ์ทั้งสองชนิดมีความปลอดภัยสูง (ค่า LD50 มากกว่า 5,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม)  นับว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่องค์การอาหารและยากำหนด

.

วิธีการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Livetal-D  และ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Livetal ให้รับประทานวันละครั้งเช้า-เย็น ติดต่อกันเป็นเวลา 1 เดือน โดยเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีการหลั่งน้ำดีผิดปกติ หรือมีอาการท้องอืดเวลารับประทานอาหารไขมันสูง

.

อนึ่งผลิตภัณฑ์ฯ นี้ เป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ  ยังไม่มีจำหน่ายในท้องตลาด ขณะนี้ วว. อยู่ในระหว่างรอบริษัทเอกชนมารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อนำไปผลิตในเชิงพาณิชย์ต่อไป

.

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเภสัชและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ วว. เทคโนธานี คลอง 5  .ปทุมธานี โทร. 0 2 577 9106 ในวันและเวลาราชการ