เนื้อหาวันที่ : 2009-06-24 10:10:41 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1019 views

ชาวตรังพ้อ คนรักษาป่าถูกป้ายสี กรมอุทยานฯ เรียกค่าเสียหาย 32 ลบ. ร้องนายกแก้ปัญหา

เครือข่ายองค์กรชุมชนรักเทือกเขาบรรทัด จ.ตรัง จัดเวทีสาธารณะ "เมื่อคนรักป่า ถูกป้ายสี และถูกเรียกค่าเสียหาย 32 ล้าน" เผยเจ้าหน้าที่อุทยานฯ จับกุมดำเนินคดีข่มขู่คุกคามผู้บริสุทธิ์ ร้องนายกแก้ปัญหาที่ดิน พร้อมตั้งคณะทำงานแก้ปัญหาคดีความของชาวบ้านโดยด่วน

.

เครือข่ายองค์กรชุมชนรักเทือกเขาบรรทัด อ.นาโยง จ.ตรัง ได้จัดเวทีสาธารณะ "เมื่อคนรักป่า ถูกป้ายสี และถูกเรียกค่าเสียหาย 32 ล้าน" โดยมีผู้เข้าร่วม 350 คน ทั้งนี้นายภูเบศ จันทนิมิ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย) และนายสาธร วงศ์หนองเตย ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย) เข้าร่วมในเวทีด้วย

.

นางกันยา ปันกิติ ตัวแทนเครือข่ายองค์กรชุมชนรักเทือกเขาบรรทัด ได้เปิดเผยว่าปัจจุบันสมาชิกเครือข่ายฯ ซึ่งเป็นคนจนที่ทำกินในที่ดินดั้งเดิม และเป็นผู้บริสุทธิ์ ได้ถูกจับกุมดำเนินคดีทั้งสิ้น 56 ราย โดยมีการเรียกค่าเสียหายจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชกับชาวบ้านทั้งสิ้น 32 ล้านบาท เฉพาะที่จังหวัดตรัง มีผู้ถูกดำเนินคดี 34 ราย แบ่งเป็น 6 ประเภท คือ

.

1. คดีอาญา 6 ราย 2. คดีแพ่ง 7 ราย 3. การออกคำสั่งทางปกครองและใช้อำนาจตาม พ.ร.บ.อุทยานฯ 12 ราย 4. คดีอาญาและแพ่ง ตลอดจนการออกคำสั่งทางปกครอง และใช้อำนาจตาม พ.ร.บ.อุทยานฯ 7 ราย 5. การใช้อำนาจเกินกว่าเหตุ เจ้าหน้าที่ป่าไม้เผาบ้าน 1 ราย และ 6. การลิดรอนสิทธิในกองทุนของรัฐ สกย.ชะลอการให้ทุนทั้งที่อนุมัติแล้ว 1 ราย

.

นายบุญ แซ่จุง ที่ปรึกษาเครือข่ายฯ ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า จากการที่จังหวัดตรังได้มีนโยบายป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายป่า และ ฯพณฯชวน หลีกภัย ประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ ได้กำชับให้แก้ปัญหาการบุกรุกป่าอย่างจริงจัง เครือข่ายฯ มีความยินดีที่ท่านผู้ว่าฯ และประธานสภาที่ปรึกษาฯ ให้ความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายป่า

.

.

ทางเครือข่ายฯยินดีให้ความร่วมมือกับทางจังหวัดตรัง เนื่องจากเรามีแผนการจัดการและกติกาการอยู่ร่วมกับทรัพยากรอย่างยั่งยืนในทุกพื้นที่ที่เป็นสมาชิกเครือข่ายฯ ในระดับนโยบาย เครือข่ายฯ อยู่ในระหว่างการทำงานร่วมกับรัฐบาลจัดทำพื้นที่นำร่องในการจัดทำโฉนดชุมชน

.

นายบุญ กล่าวต่ออีกว่าอย่างไรก็ตาม เครือข่ายฯ มีความกังวลใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทั้งอุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่าและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัด ซึ่งมีการจับกุมดำเนินคดีข่มขู่คุกคามผู้บริสุทธิ์ ซึ่งเป็นคนจนที่อยู่อาศัยทำกินในที่ดินดั้งเดิม เครือข่ายฯ จึงอยากให้ทางจังหวัดกำกับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการอำนวยการฯ ที่ผ่อนผันให้ราษฎรได้ทำกินตามปกติ และขอให้ส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง ชะลอการดำเนินการใดๆที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง

.

ท้ายที่สุด นายอานนทั สีเพ็ญ ตัวแทนเครือข่ายฯ ได้ยื่น หนังสือถึงนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ผ่านนายภูเบศ จันทนิมิ โดยขอให้มีการประชุมกรรมการอำนวยการเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินของเครือข่ายปฏิรูปที่ดินภายในวันที่ 30 มิถุนายน นี้ และให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานด้านคดี เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องคดีความของชาวบ้านในพื้นที่ ซึ่งมีจำนวนสูงมากขึ้นทุกที

.
ที่มา : เว็บไซต์ประชาไท