เนื้อหาวันที่ : 2006-10-31 09:29:07 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1008 views

ปตท.ร่วมกับ ธนชาต จัดโครงการสินเชื่อ NGV แบบครบวงจร ณ อู่ติดตั้ง

ปตท. และ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ร่วมกัน เปิดตัวโครงการ สินเชื่อ NGV ณ อู่ติดตั้ง ในลักษณะ One Stop Service รับบริการสินเชื่อ และติดตั้งอุปกรณ์ NGV แบบเบ็ดเสร็จที่อู่ติดตั้งที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

ปตท.  และ   ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ร่วมกัน เปิดตัวโครงการ สินเชื่อ NGV ณ อู่ติดตั้ง  ในลักษณะ One Stop Service  รับบริการสินเชื่อ และติดตั้งอุปกรณ์ NGV แบบเบ็ดเสร็จที่อู่ติดตั้งที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก ปตท. พร้อมกันนี้ ปตท. ขยายโครงการ NGV เพื่อประชาชนติดตั้งเงินสดลดทันที 10,000 บาท  โดยทั้ง 2 โครงการมีกำหนดระยะเวลา 5 เดือนตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 254931 มีนาคม 2550  พิเศษสมัครและติดตั้งภายในสิ้นปีนี้ รับดอกเบี้ย 0%  และบัตรเติม NGV ฟรี 10 ใบ

.

.

วันนี้  30  ตุลาคม  2549  เวลา 14.00น.  ที่ อาคารสำนักงานใหญ่   บริษัท  ปตท. จำกัด (มหาชน)  ปตท. และ  ธนาคารธนชาต  จำกัด (มหาชน)  ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ สินเชื่อNGV   อู่ติดตั้งกับธนาคารธนชาต  โดย   นายจิตรพงษ์   กว้างสุขสถิตย์  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  กลุ่มธุรกิจสำรวจ ผลิต และก๊าซธรรมชาติ  ปตท.   และ  นายบัณฑิต   ชีวะธนรักษ์   กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ    ธนาคารธนชาต  เพื่อเพิ่มความสะดวกในการอนุมัติสินเชื่อให้แก่ประชาชนที่สนใจติดตั้งอุปกรณ์   NGV    เป็นเชื้อเพลิงทดแทนการใช้น้ำมันในภาวะราคาน้ำมันผันผวน

..

นายจิตรพงษ์   กว้างสุขสถิตย์  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  กลุ่มธุรกิจสำรวจ ผลิต และก๊าซธรรมชาติ    ปตท.   เปิดเผยว่า  ปตท. ได้ร่วมกับ ธนาคารธนชาต  จำกัด (มหาชน)   จัด  โครงการสินเชื่อ NGV ณ อู่ติดตั้งกับธนาคารธนชาต   มีกำหนดระยะเวลา 5 เดือนตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 254931 มีนาคม 2550   ในลักษณะ One-Stop Service    อู่ติดตั้ง NGV หลังจากที่ได้ร่วมกันสนับสนุนการให้สินเชื่อแก่เจ้าของยานยนต์ที่ใช้  NGV เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา   โดยผู้ที่เข้าร่วม โครงการสินเชื่อ NGV ณ อู่ติดตั้งกับธนาคารธนชาต  ไม่ต้องไปติดต่อที่สาขาธนาคารให้เกิดความยุ่งยาก เพียงแต่นำรถยนต์เข้ารับการติดตั้งอุปกรณ์ NGV  ที่อู่ติดตั้งฯ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก ปตท. จำนวน 10 แห่ง  (ตามเอกสารแนบ) โดยไม่ต้องมีเงินดาวน์ ผ่อนชำระต่ำเพียงเดือนละ 1,000 กว่าบาท ผ่อนสูงสุดได้ถึง 36 เดือน  ด้วยอัตราดอกเบี้ย 5% และที่พิเศษสุดๆ ปตท. ยังได้จัดแคมเปญให้สิทธิพิเศษแก่รถยนต์ที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ และติดตั้งอุปกรณ์ NGV แล้วเสร็จระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 31 ธันวาคม 2549   ปตท. จะมอบบัตรเติม NGV ฟรี  จำนวน 10 ใบ  และ  ปลอดดอกเบี้ยกับธนาคารธนชาต  (ปตท. รับภาระค่าดอกเบี้ยแทน)  

..

นอกจากนั้น  นายจิตรพงษ์   กว้างสุขสถิตย์  ได้กล่าวว่า ปตท.  จะขยายโครงการ  NGV  เพื่อประชาชน  ภายใต้ชื่อ  โครงการ NGV เพื่อคุณ ติดตั้งเงินสด ลดทันที  10,000 บาท   เพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่ประชาชนที่ไม่ประสงค์ขอกู้เงินสินเชื่อ NGV แต่ประสงค์ติดตั้งในรูปเงินสดที่อู่ติดตั้งฯ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก ปตท เท่านั้น  โดย ปตท. จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอุปกรณ์ NGV คันละ 10,000 บาท     ในช่วงระยะเวลาเดียวกันกล่าวคือ 1 พฤศจิกายน ถึง 31 ธันวาคม 2549  และปตท. จะสมนาคุณมอบบัตรเติม NGV 10 ใบสำหรับรถยนต์ที่เข้าร่วมโครงการและติดตั้งอุปกรณ์ NGV แล้วเสร็จภายในสิ้นปี  2549   

..

นายจิตรพงษ์   กว้างสุขสถิตย์  เปิดเผยเพิ่มเติมว่า   เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการขนส่งที่ใช้ NGV เป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์ ให้ได้รับความสะดวกในการเข้ารับบริการเติม NGV มากยิ่งขึ้น    ปตท.   ยังเร่งขยายสถานีบริการ NGV จากปัจจุบันที่  ปตท. เปิดให้บริการจำนวนทั้งสิ้น   76  แห่ง  จะเพิ่มเป็นประมาณ  200   แห่ง  ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาค ภายในสิ้นปีนี้หรือต้นปีหน้า    และเพิ่มเป็น  740    แห่ง ในปี  2553   นอกจากนี้เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระและเพิ่มแรงจูงใจให้ประชาชนและผู้ประกอบการขนส่ง หันมาใช้ NGV ทดแทนการใช้น้ำมันมากยิ่งขึ้น    ปตท. ยังคงตรึงราคา NGV  ไว้ที่กิโลกรัมละ 8.50 บาท  ทุกสถานี จนถึง ธันวาคม 2550  และ ปตท. ขอยืนยันว่า ในอนาคตแม้ราคาน้ำมันจะปรับตัวสูงขึ้น  แต่  ปตท. จะกำหนดราคา NGV ไว้ไม่เกิน 50% ของราคาน้ำมันดีเซล  ดังนั้น จึงใคร่ขอเชิญชวนผู้ประกอบการขนส่งและประชาชนทั่วไปเปลี่ยนมาใช้ NGV    สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  ศูนย์รับโทรศัพท์ ปตท.  (PTT NGV  Call  Center)    หมายเลข 1365  กด  5   

.

นายบัณฑิต  ชีวะธนรักษ์  กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)   เปิดเผยว่า   หลังจากธนาคารฯ  ได้ร่วมมือกับ ปตท. ในการสนับสนุนให้สินเชื่อแก่เจ้าของรถยนต์เพื่อนำไปติดตั้งอุปกรณ์ NGV มาตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมา ปรากฏว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และเพื่อเป็นการรณรงค์ให้คนไทยหันมาใช้พลังงานทดแทนกันมากขึ้น ธนาคารธนชาต และ ปตท. จึงได้ร่วมกันเปิดตัวโครงการ  สินเชื่อ NGV ที่ให้บริการแบบ One Stop Service  ซึ่งสามารถให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในที่เดียว ณ อู่รถยนต์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก ปตท. ทั้งการขอคำปรึกษา รับบริการสินเชื่อ และติดตั้งอุปกรณ์ NGV โดยที่ผู้สนใจใช้บริการไม่ต้องเดินทางไปติดต่อยังสาขาของธนาคาร แต่มีเจ้าหน้าที่ธนาคารฯ อำนวยความสะดวกให้ ณ อู่ติดตั้ง ทั้งนี้สามารถรู้ผลอนุมัติสินเชื่อในเวลาไม่เกิน 4 วันทำการ   นอกจากนี้ยังมอบสิทธิพิเศษแก่ผู้ใช้บริการระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 31 ธันวาคม 2549 จะได้รับสิทธิพิเศษดอกเบี้ย 0%  อีกด้วย  ส่วนผู้ใช้บริการหลังจากช่วงเวลาดังกล่าว  ธนาคารฯ จะคิดดอกเบี้ย  สำหรับประชาชนทั่วไปในอัตรา  5% ต่อปี  และ นิติบุคคล  4% ต่อปี   ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุด  36  เดือน

.

รายนามบริษัทรับติดตั้งอุปกรณ์ NGV ในรถยนต์ ในโครงการ สินเชื่อ NGV ณ อู่ติดตั้ง กับธนาคารธนชาต  ให้บริการแบบ One Stop Service รับบริการติดตั้ง NGV เบ็ดเสร็จ    ในที่เดียวที่อู่ติดตั้งที่เข้าร่วมโครงการฯ

.

บริษัท ส.ศิริแสง จำกัด   

300/8-9  ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400  

โทรศัพท์. 02-691-9777 ต่อ 105

.

บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด 

เยื้องเดอะมอลล์บางแค ถ.กาญจนาภิเษก(แถบศาลเจ้าแม่ทับทิม)

โทรศัพท์. 02-803-6375 , 6419 , 7262 ถึง 4

.

บริษัท โพลีเทคโนโลยี จำกัด    

108/59 ซ.ต้นสน ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทรศัพท์ 02-960-5070

.

บริษัท สแกนอินเตอร์ จำกัด      

1/102 ถ.งามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210

โทรศัพท์. 02-954-0505 ถึง 8

.

บริษัท มีคุณค่า จำกัด

1518/5 ถ.ประชาราษฎร์ สาย1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800

โทรศัพท์. 02-586-7788

.

หจก. เอส โอ การาจ 2002

320/15 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง อ.ชลบุรี

โทรศัพท์. (038)756-900 ถึง 1

.

บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด

7/383 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900

โทรศัพท์. 02-939-5601 ถึง 9 ต่อ 17

.

บริษัท โอโตก๊าซ (ไทยแลนด์) จำกัด

20/2 ซ.รามคำแหง 135  ถ.รามคำแหง บางกะปิ กทม. 10240

โทรศัพท์. 02-729-4767

.

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ

โทรศัพท์  0-2537-3217 ส่วนประชาสัมพันธ์  กลุ่มธุรกิจสำรวจ ผลิต และก๊าซธรรมชาติ

โทรสาร  0-2537-3211    บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)

โทรศัพท์  0-2217-8000 ต่อ 6461   ส่วนโฆษณาและประชาสัมพันธ์ กลุ่มธนชาต

โทรสาร  0-2613-6080