เนื้อหาวันที่ : 2009-06-11 18:26:45 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1416 views

จีนเล็งดันมณฑลยูนานเป็นทางเชื่อมมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิก

จีนคาดมณฑลยูนนานจะมีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นการเปิดตลาดในภูมิภาค ช่วยเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างจีนกับประเทศลุ่มแม่น้ำโขงและอาเซียน

Kunming Import & Export Fair ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 17 และ South Asian Countries Commodity Fair ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงพาณิชย์จีน ณ ศูนย์แสดงสินค้านานานาชาตินครคุนหมิงได้เปิดฉากขึ้นอย่างสวยงามเมื่อวันที่ 6 มิ.ย.2552           

.

โดยงานดังกล่าวมีขึ้นพร้อมกับงานสัปดาห์เขตเศรษฐกิจกลุ่มอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง (GMS Economy Corridor Week) ที่จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์ รัฐบาลมณฑลยูนนาน และธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย(เอดีบี) ซึ่งกิจกรรมในงานนี้จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ความแข็งแกร่งของจีนและแสดงให้เห็นถึงความสนใจในการให้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

.

ด้วยที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ทำให้มณฑลยูนนานเป็นพื้นที่อีกแห่งหนึ่งในประเทศจีนที่มีความสำคัญด้านการค้าระหว่างประเทศ ซัน เซียวหง เลขาธิการคณะกรรมการการจัดงานคุนหมิงแฟร์และอธิบดีกรมพาณิชย์ กล่าวว่า มณฑลยูนนานเป็นมณฑลเดียวที่มีเส้นทางเชื่อมต่อกับกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียใต้                     

.

อีกทั้งยังสามารถเชื่อมต่อกับมหาสมุทรอินเดีย และมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญ และการที่มณฑลยูนนานมีศูนย์กลางการค้าระหว่างจีนและเอเชียใต้นั้นจะผลักดันให้มีตลาดเกิดใหม่ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อเศรษฐกิจโลก

.

มณฑลยูนนานเป็นมณฑลเดียวของจีนที่มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคอาเซียนและมีพรมแดนทางบกยาวที่สุด นอกจากนี้ ยังมีเส้นทางเดินรถไปยังกลุ่มประเทศสมาชิกความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และประเทศอาเซียนที่ยาวที่สุดอีกด้วย นอกจากนี้ หากมีการเปิดใช้เส้นทางรถไฟสาย Pan-Asia ทางฝั่งตะวันตกรวมถึงการเปิดเส้นทางทางบกและทางทะเลระหว่างจีนและพม่าแล้ว จะช่วยการขนส่งสามารถลดต้นทุนได้เป็นอย่างดีและพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลจะเริ่มขยายตัวได้มากยิ่งขึ้น

.

นอกจากนี้ มณฑลยูนนานยังมีข้อได้ได้เปรียบด้านวัฒนธรรมโบราณ รวมถึงโครงสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและอุตสาหกรรมที่โดดเด่น ตลอดจนมีการให้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคมานานหลายปี

.

ในสภาวะวิกฤตการเงินในปัจจุบัน งานคุณหมิงแฟร์กลับได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี เห็นได้จากบูธสำหรับจัดแสดงสินค้ามากกว่า 2,200 บูธ ขณะที่งาน South Asian Countries Commodity Fair เองก็มีบูธจัดแสดงสินค้าเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 300 บูธ ซึ่งครอบคลุมภาคอุตสาหกรรมที่หลากหลาย อาทิ การอุปโภคบริโภค เหมืองแร่ เวชภัณฑ์ งานหัตถกรรม เครื่องประดับ บริการข้อมูลข่าวสาร การท่องเที่ยว และอื่นๆอีกมากมาย

.

กู่ จ้าวซี รองผู้ว่าราชการมณฑลยูนนาน และหลี จีหมิง รองผู้อำนวยการได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในกลุ่มประเทศสมาชิกความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดยมร.หลี จีหมิงคาดว่า มณฑลยูนนานจะมีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นการเปิดตลาดในภูมิภาค และจะช่วยให้มีการเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างจีนกับกลุ่มประเทศความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและกลุ่มประเทศอาเซียนให้มากยิ่งขึ้น