เนื้อหาวันที่ : 2009-06-09 08:27:51 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1779 views

ชี้ต้นทุนโลจิสติกส์ไทยยังกระฉูด สกว.หนุนหอการค้าไทยสางด่วน

ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อีก 5 ปีข้างหน้า ธุรกิจโลจิสติกส์ไทย25 กิจกรรมต้นทุนสูงลิ่ว

ผศ.ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวในงานสัมมนา "ฝ่าวิกฤติต้นทุนโลจิสติกส์ไทย" ซึ่งจัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ว่า สกว.ได้สนับสนุนให้ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ

.

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วิจัยทิศทางธุรกิจโลจิสติกส์ไทยทั้งระบบในอีก 5 ปีข้างหน้าว่า จะเติบโตไปในทิศทางใด โดยผลการศึกษาต้นทุนและโครงสร้างกิจกรรมโลจิสติกส์ 25 กิจกรรมพบว่า สัดส่วนของต้นทุนโลจิสติกส์ต่อต้นทุนวัตถุดิบอื่นของกิจการทำเหมืองแร่มีสัดส่วนสูงที่สุดร้อยละ 12.2 รองลงมาคือ การทำประมง สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์กระดาษ ผลิตภัณฑ์อโลหะ และการแปรรูปไม้ตามลำดับ