เนื้อหาวันที่ : 2009-06-08 11:42:00 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2719 views

ปตท. ร่วมกับจังหวัดและชุมชน สร้าง "ระยองเขียวขจี"

ปลูกต้นไม้บนพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยองกว่า 780 ไร่ โดยได้รับมอบกล้า "ต้นยางนา" จากสวนจิตรลดามาปลูกเป็นสิริมงคล

ปลูกต้นไม้บนพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยองกว่า 780 ไร่ โดยได้รับมอบกล้า "ต้นยางนา" จากสวนจิตรลดามาปลูกเป็นสิริมงคล พร้อมเตรียมเปิดศูนย์เพาะชำกล้าไม้ เป็นแหล่งแจกจ่ายกล้าไม้แก่บุคคลที่สนใจได้นำไปปลูกขยายเพื่อร่วมกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวจังหวัดระยอง สานต่อแนวคิด "ปลูกต้นไม้ในใจคน"                            

.

.

นายสยุมพร ลิ่มไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นายปรัชญา ภิญญาวัธน์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นประธานเปิดงานปลูกต้นไม้ "กลุ่ม ปตท. ร่วมสร้าง ชุมชนร่วมใจ ปลูกต้นไม้เพื่อระยองเขียวขจี" 

.

ณ พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง โดยมีตัวแทนหน่วยงานรัฐ องค์กรท้องถิ่น นักเรียนและชุมชนในเขตมาบตาพุดและบ้านฉาง มาร่วมแรงร่วมใจปลูกต้นไม้หลากหลายประเภท ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมโครงการระยองเมืองสีเขียวที่กลุ่ม ปตท. ภาครัฐในพื้นที่ และชุมชน ร่วมกันจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

.

เพื่อส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งในพื้นที่สาธารณะและในโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นปอดธรรมชาติ เพิ่มออกซิเจนและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีแก่ชาวระยองในระยะยาว โดยเมื่อปี 2550 ที่เริ่มต้นโครงการระยองเมืองสีเขียว กลุ่ม ปตท. และชุมชนได้ช่วยกันปลูกต้นไม้บริเวณริมคลองน้ำหู ในพื้นที่ชุมชนคลองน้ำหูและชุมชนเกาะกก-หนองแตงเม เป็นระยะทางกว่า 5 กิโลเมตร 

.

นายปรัชญา กล่าวว่า ในปี 2552 นี้ กลุ่ม ปตท. ได้รับความร่วมมือจากสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง ในการสนับสนุนพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมของสถานคุ้มครองฯ กว่า 780 ไร่ ซึ่งตั้งอยู่รอบพื้นที่ก่อสร้างโรงพยาบาลมาบตาพุดแห่งใหม่และบริเวณใกล้เคียง ให้เป็นพื้นที่ปลูกต้นไม้ตามโครงการระยองเมืองสีเขียว                   

.

โดย กลุ่ม ปตท. จะนำทีมงานที่มีประสบการณ์และองค์ความรู้จากการดำเนินงานปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 1 ล้านไร่มาดูแลรับผิดชอบการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้เหล่านี้ตลอด 5 ปีนับจากนี้ไป เพื่อให้ต้นไม้แข็งแรงเพียงพอที่จะเติบโตได้เองตามธรรมชาติ นอกจากนี้ ยังเตรียมการจัดตั้งศูนย์เพาะชำกล้าไม้ในพื้นที่สถานคุ้มครองฯ และที่สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

.

เพื่อเป็นแหล่งเพาะชำกล้าไม้ที่ใช้ในโครงการระยองเมืองสีเขียว และเป็นจุดแจกจ่ายต้นกล้าแก่ชุมชนหรือผู้สนใจได้นำไปปลูกที่บ้านหรือพื้นที่สาธารณะทั่วไป ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้คนในชุมชนเกิดความรักในธรรมชาติและทรัพยากรป่าไม้ ตามแนวคิด "ปลูกต้นไม้ในใจคน" ของงานอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมที่ กลุ่ม ปตท. ดำเนินงานมาอย่างจริงจังต่อเนื่อง 

.

"นับเป็นมงคลอย่างสูงสำหรับชาวระยองและกลุ่ม ปตท. ที่สำนักพระราชวังได้มอบกล้า “ต้นยางนา” ที่เพาะชำไว้ในพระตำหนักสวนจิตรลดา มาปลูกเป็นสิริมงคลสำหรับงานในวันนี้ และยังมีกล้าไม้หลายพันธุ์ที่ ถูกคัดเลือกมาปลูก เพื่อสร้างความหลากหลายทางระบบนิเวศ อาทิ ต้นสารภีทะเล ต้นไม้ประจำจังหวัดระยอง ต้นประดู่ 

.

ซึ่งเราศึกษาแล้วว่าเหมาะสมและเติบโตได้ดีในสภาพดินและภูมิอากาศที่ระยอง เพื่อให้แน่ใจว่า ต้นไม้ทุกต้นที่ภาครัฐ ชุมชนและกลุ่ม ปตท. ร่วมกันปลูกด้วยใจในวันนี้ จะเติบโตเป็นไม้ใหญ่ เป็นแหล่งสร้างอากาศบริสุทธิ์ขนาดใหญ่ให้กับเยาวชนและทุกคนในจังหวัดระยองต่อไป" นายปรัชญากล่าว 

.

กลุ่ม ปตท. ในฐานะที่เป็นหนึ่งในสมาชิกของชาวระยองมากว่า 20 ปี มีความตั้งใจอย่างจริงจัง ที่จะมีส่วนร่วมในการดูแลและสร้างเสริมสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนในจังหวัดระยอง โดยนอกจากการดำเนินธุรกิจบนมาตรฐานการดูแลสิ่งแวดล้อมระดับสากลแล้ว ยังจัดกิจกรรมโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมที่ดีในจังหวัดระยองมากมาย อาทิ

.

สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนระยองแข็งแรง กองทุนคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม มาบตาพุด-บ้านฉาง การสร้างสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ การอนุรักษ์และดูแลความสะอาดของชายฝั่งทะเล การเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในโรงงานกลุ่ม ปตท. การปลูกป่าชายเลนบริเวณปากคลองชากหมาก การจัดคลินิกปันน้ำใจและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจรักษาสุขภาพชุมชน

.

รวมทั้ง การคัดเลือกให้ชุมชนตำบลทุ่งควายกิน และชุมชนตำบลน้ำเป็น อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ร่วมเป็น 2 ใน 84 ชุมชนทั่วประเทศ เพื่อเป็นตำบลต้นแบบในการส่งเสริมความรู้ในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแบบยั่งยืนตามแนวทางวิถีพอเพียง ในโครงการรักษ์ป่าสร้างคน 84 ตำบล วิถีพอเพียง

.

นอกจากนั้นกลุ่ม ปตท. ยังได้เตรียมโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อีกหลายโครงการในอนาคต เช่น โครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ โครงการปลูกต้นไม้ตามแนวเกาะกลางถนนแยกมาบข่า - โรงแยกก๊าซฯ ปตท. เป็นต้น