เนื้อหาวันที่ : 2009-06-03 14:59:48 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2287 views

แวลลูฯ เปิดห้องสมุดนิทาน "โครงการโลกนิทานของหนู" ปีที่ 3

เดอะแวลลูซิสเตมส์ จัดกิจกรรมตอบแทนสังคม "โครงการโลกนิทานของหนู" ปีที่ 3 ร่วมกันสร้างห้องสมุดนิทานให้แก่โรงเรียนวัดบางเตยนอก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

.

บริษัทเดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัด นำโดยคุณณรงค์ อิงค์ธเนศ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานบริหาร ร่วมกับผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ กว่า 100 ชีวิต จัดกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม "โครงการโลกนิทานของหนู" ปีที่ 3 โดยร่วมกันสร้างห้องสมุดนิทานให้แก่โรงเรียนวัดบางเตยนอก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

.

นอกจากนั้นภายในงานยังได้มีการจัดซุ้มเกมส์การละเล่น และออกร้านอาหารโดยพนักงานของบริษัทฯ เพื่อให้น้องๆ นักเรียนได้สนุกสนานร่วมกัน ซึ่งในวันงาน บริษัทฯ ได้รับเกียรติจากคุณประเสริฐ และคุณทัศนีย์ พุ่งกุมาร (ที่ 3 และ ที่ 2 จากขวา) ประธานมูลนิธิประเสริฐ-ทัศนีย์ พุ่งกุมาร และคุณครรชิต หิรัญยหาด (ที่ 4 จากขวา) รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีเขต 1 ร่วมเป็นสักขีพยานในงาน โดยมีคุณวัลลภ เพิ่มผล (ขวาสุด) ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางเตยนอกให้การต้อนรับ 

.

สำหรับโครงการโลกนิทานของหนูปีที่ 3 นี้ มีความพิเศษและแตกต่างจากโครงการที่ผ่านมา ตรงที่ห้องสมุดนิทานได้ย้ายขึ้นไปสร้างบนอาคารปูนของโรงเรียนวัดบางเตยนอก หลังจากที่ผ่านมาจะเ็ป็นการสร้างห้องสมุดบนอาคารเรียนไม้มาโดยตลอด ซึ่งการย้ายมาที่อาคารเรียนปูนนับเป็นหลักประกันได้ว่าห้องสมุดนิทานนี้จะคงอยู่ถาวร เป็นโลกแห่งการเรียนรู้และจินตนาการของนักเรียนหลายต่อหลายรุ่นต่อไป

.

สอดคล้องกับปณิธานของประธานโครงการโลกนิทานของหนู คือ นายณรงค์ อิงค์ธเนศ ประธานบริหาร บริษัทเดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัด ที่ต้องการส่งเสริมให้เด็กไทยมีนิสัยรักการอ่านและมีจินตนาการที่กว้างไกล เพื่อที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรู้และเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป

.

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์หลักของโครงการโลกนิทานของหนู คือ บริษัทฯ จะเข้าไปสร้างห้องสมุดนิทานให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งภายในห้องสมุดจะประกอบไปด้วยหนังสือนิทานทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และนิทานสองภาษา ซึ่งมีเนื้อหาสาระคละเคล้าแตกต่างกันไป เพื่อเป็นการช่วยเสริมสร้างจินตนาการ ความรู้ และการรักการอ่านให้กับเด็กๆ และยังได้มีการจัดมุมอุปกรณ์ของเล่นเสริมทักษะ เพื่อช่วยพัฒนาและเสริมทักษะด้านต่างๆ ที่เหมาะกับเด็กแต่ละช่วงวัยให้อีกด้วย

.

สำหรับการดำเนินงานจัดสร้างห้องสมุดนิทานในปีที่ 3 นี้ ทางบริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่งจากพนักงาน ผู้บริหาร ลูกค้า คู่ค้าและพันธมิตรของบริษัทฯ ที่ได้ร่วมบริจาคเงินเข้าสมทบกองทุน "หนังสือวิชาการเพื่อห้องสมุดโรงเรียนวัดบางเตยนอก" ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดตั้งขึ้น เพื่อช่วยพัฒนาห้องสมุดวิชาการของโรงเรียนควบคู่ไปกับการเข้าไปสร้างห้องสมุดนิทาน

.

เนื่องจากพบว่าโรงเรียนวัดบางเตยนอกประสบปัญหาขาดแคลนทุนทรัพย์ในการจัดซื้อหนังสือวิชาการ และหนังสือความรู้ทั่วไปเข้าห้องสมุดมาเป็นเวลานาน ทำให้ภายในห้องสมุดของโรงเรียนไม่มีหนังสือที่ดี มีคุณภาพ และทันสมัยไว้ให้นักเรียนได้อ่านค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากตำราเรียนเลย

.

ยิ่งไปกว่านั้นทางบริษัทฯ ยังได้รับการสนับสนุนจากบริษัทฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 3 เครื่อง ให้แก่ห้องสมุด ซึ่งทางบริษัทฯ ได้เข้าไปติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตให้แก่ทางโรงเรียนด้วย เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์นี้ในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมต่อไป จึงนับได้ว่าด้วยแรงสนับสนุนจากทุกฝ่ายทำให้โครงการโลกนิทานของหนู ปีที่ 3 ของบริษัทเดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัดนี้ เป็นโครงการที่สมบูรณ์แบบที่สุดนับตั้งแต่เริ่มโครงการมาเลยทีเดียว

.

และนอกจากบริษัทฯ จะเข้าไปช่วยสร้างห้องสมุดนิทานให้กับโรงเรียนวัดบางเตยนอกแล้ว เราก็ยังไม่ลืมที่จะกลับไปช่วยพัฒนาห้องสมุดนิทานในโครงการโลกนิทานของหนูปีที่ผ่านมา ทั้งโครงการโลกนิทานของหนูปีที่ 1 ณ โรงเรียนวัดบางกระสอบ และโครงการโลกนิทานของหนูปีที่ 2

.

ณ โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา โดยในปีนี้ คุณสมศักดิ์ เพ็ชรทวีพรเดช ประธานกรรมการบริหาร ได้ทำพิธีมอบหนังสือนิทานสมทบให้แก่ทั้ง 2 โรงเรียน เพื่อนำไปเพิ่มเติมให้กับห้องสมุดนิทานในโรงเรียนของตนต่อไป ยิ่งไปกว่านั้นในปีนี้ทางบริษัทฯ ยังได้มอบหนังสือนิทานให้แก่โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง

.

ซึ่งโรงเรียนบ้านหนองมะม่วงเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่บริษัทฯ อยากเข้าไปจัดสร้างห้องสมุดนิทานให้ แต่เนื่องจากทางโรงเรียนยังขาดความพร้อมทั้งด้านสถานที่และบุคลากรที่จะช่วยดูแลห้องสมุด บริษัทจึงให้ความช่วยเหลือด้วยการบริจาคเป็นตะกร้าหนังสือนิทาน เพื่อให้ทางคุณครูนำไปหมุนเวียนให้นักเรียนแต่ละห้องเรียนได้อ่านกันแแทน

.

อนึ่ง โครงการโลกนิทานของหนู ถือกำเนิดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2550 ณ โรงเรียนวัดบางกระสอบ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 เมื่อปี 2551 ณ โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี และล่าสุดในปี 2552 ณ โรงเรียนวัดบางเตยนอก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี