เนื้อหาวันที่ : 2009-06-02 14:45:03 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1029 views

เครือข่ายลูกจ้างจี้รัฐทบทวนลดเงินสมทบ

คกก.สมานฉันท์แรงงานไทยยื่นหนังสือถึง "อภิสิทธิ์" คัดค้านการปรับลดเงินสมทบกองทุนประกันสังคม จี้รัฐบาลนำเข้าครม.ทบทวน 3 มิ.ย.นี้

คกก.สมานฉันท์แรงงานไทยยื่นหนังสือถึง "อภิสิทธิ์" คัดค้านการปรับลดเงินสมทบกองทุนประกันสังคม จี้รัฐบาลนำเข้าครม.ทบทวน 3 มิ.ย.นี้

.

น.ส.วิไลวรรณ แซ่เตียว ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์กรลูกจ้างและเครือข่าย ได้เข้ายื่นหนังสือถึงนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เพื่อคัดค้านการปรับลดเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ผ่านทางนายสุธรรม ลิ้มสุวรรณเกษม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

.

เนื่องจากทาง คสรท.เห็นว่าการปรับลดเงินสมทบดังกล่าวเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อสถานประกอบการ ที่มีลูกจ้างเป็นจำนวนมาก เพราะเป็นการลดภาระในการรับผิดชอบลูกจ้าง และไม่ได้เป็นหลักประกันว่า นายจ้างจะไม่เลิกจ้างลูกจ้าง เพราะการลดเงินดังกล่าวเป็นเพียงมาตรการระยะสั้น และทำให้กองทุนประกันสังคมต้องขาดรายได้มากกว่า 1.56 หมื่นล้านบาท จึงขอให้รัฐบาลทบทวนมาตรการการลดเงินสมทบประกันสังคมดังกล่าว โดยให้นำเข้ามาพิจารณาในการประชุม ครม.ในวันที่ 3 มิ.ย.นี้

.

นอกจากนั้นรัฐบาลควรจะพิจารณาขยายระบบประกันสังคมไปสู่แรงงานนอกระบบและแรงงานกลุ่มอื่นๆให้มากขึ้น รวมถึงจะต้องผลักดันแก้ไขการประกันการว่างงานของประกันสังคม โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับแรงงานสูงอายุที่มีการตัดสิทธิ์ผู้ได้รับผลประโยชน์เนื่องจากอายุเกิน 55 ปี

.
ที่มา : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์